Huisvesting

Kantorenmarkt volledig op zijn kop

In 2020 is fors minder kantoorruimte verhuurd of verkocht. Met name grote bedrijven stellen hun huisvestingsbeslissing uit tijdens de coronacrisis. Opvallend is echter dat kleinere bedrijven w...

Oei, ik groei…

Talent binden en laten ontplooien. De werkomgeving is een van de HR-tools die hierin een echt het verschil kan maken. Die bewustwording groeit. Alleen blijkt het in de praktijk lastig er echt ...

De impact van hybride werken op mobiliteit

Wanneer het hybride werken een vast onderdeel van het werkpatroon wordt, zullen we flexibeler omgaan met de reisbewegingen. Waarom zouden we immers in de file gaan staan? Begin 2020 waren de ...

Kent u alle knelpunten voor een 1,5 meter kantoor?

In een toolkit zijn de 40 meest gebruikelijke  knelpunten  op een overzichtelijke wijzen weergegeven. Daarbij worden ook meteen oplossingsrichtingen benoemd. Al zijn er per knelpunt vaak meerd...

Reserveer eerst een bureau

Via een app zijn alleen werkplekken te reserveren die voldoende afstand behouden. De werkplekken die daaraan niet voldoen zijn buiten gebruik. Een medewerker kan vanuit huis een plaats reserve...

Werkplekken reserveren

Een tool waarmee ieder bedrijf zijn medewerkers een werkplek kan laten reserveren. Flexplek of vaste werkplek, en veilig en gezond dankzij de 1,5meter die in acht wordt genomen tijdens het res...

Betere bezettingsgraad Hogescholen

Avans Hogescholen wil haar beschikbare lesruimtes beter gaan benutten. Er moet beter geroosterd worden, maar ook krijgen de panden in Den Bosch, Breda en Tilburg als ze verbouwd worden minder ...

Met tentaccommodatie stikstofcrisis te lijf

De actuele stikstofcrisis houdt de gemoederen flink bezig. Vele bouwprojecten liggen stil, lopen vertraging op óf hebben problemen met het verkrijgen van een vergunning als gevolg van de recen...

UU investeert 800 miljoen in huisvesting

De Universiteit Utrecht (UU) investeert de komende tien jaar ruim 800 miljoen euro in de huisvesting. Het gaat om nieuwbouw, maar ook om renovatie. De gebouwenvoorraad wordt kleiner, moderner ...

‘Eén tijdelijk gebouw voor 10 maanden, alstublieft&...

De mogelijkheden op het gebied van tijdelijke huisvesting zijn de laatste jaren sterk ontwikkeld. In verschillende branches de uitkomst om business door te laten gaan en klanten te kunnen blij...

Kennis van oude snit, maar nog altijd actueel

De Romeinen wisten het al: Historia docet oftewel Geschiedenis leert. Blijkens het dossier Huisvesting is de discussie over het andere gebruik van kantoorruimte al jarenlang gaande.B...

‘Professioneel opdrachtgeverschap nodig in onderwijs’

Hoogleraar Marleen Hermans gaat vanuit haar leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft in kaart brengen welke competenties er nodig zijn om gebouwen en bouwwerken in samen...

Vier misverstanden over flexibele huisvesting

Ondanks de enorme populariteit die flexibele huisvesting geniet bestaan er rond dit onderwerp nog veel vooroordelen en misvattingen. Dit stelt Deskbookers, dat in het volgende overzicht ‘vier ...

Simpel geluk op kantoor

Gezonde, blije én productieve medewerkers: welk bedrijf wil dat niet? Jaarlijks worden talloze persoonlijke trainingen, heisessies en loopbaantrajecten door bedrijven ingezet met als doel om m...

Simpel geluk op kantoor

Gezonde, blije én productieve medewerkers: welk bedrijf wil dat niet? Jaarlijks worden talloze persoonlijke trainingen, heisessies en loopbaantrajecten door bedrijven ingezet met als doel om m...

Het flexkantoor – lessons learned

Elke week worden er in de vakbladen wel weer nieuw gerealiseerde flexkantoren besproken. Als je de publicaties mag geloven, dan biedt elk project een prachtige en dynamische werkomgeving. Meer...

Activiteitgerelateerd werken en de betekenis voor het vas...

In de drang van organisaties om zoveel mogelijk plaats- en tijd onafhankelijk werken is een nieuwe trend zichtbaar aan het worden: het ‘activiteitgerelateerd werken’. De wereld van vastgoed en...

Kantoorinrichting 2.0

De markt voor kantoorinrichting zit in de lift. Organisaties zijn weer bereid te investeren in een prettige werkomgeving voor hun medewerkers. De groei in kantoorinrichting komt grotendeels do...

Geur creëert goede werkomgeving

Het reukorgaan is het krachtigste van alle zintuigen en is direct gelinkt aan het geheugen. 75% van onze dagelijkse emoties wordt bepaald door wat we ruiken. Een aangenaam ruikende werkomge...

Betere benutting, waardevolle bijvangsten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat van vijf verspreid liggende locaties over naar één centrale locatie in Utrecht. Een activiteitenanalyse heeft helder gemaakt wat de activiteiten...