Gebouwbeheer

Een slimme oplossing voor BHV & Gebouwbeheer

Nog efficiënter werken en nog sneller schakelen naar de juiste persoon? Het is mogelijk om alle machines en personen voor het gebouwbeheer en de facilitaire dienst met elkaar te verbinden. Den...

Technologie voor schone lucht

De toepassing van technologie wordt steeds belangrijker bij luchtzuivering in utiliteitsgebouwen. Virussen, bacterieën of schimmel waren al het 'slachtoffer''. Inmiddels kan ook de fijnstof ui...

Conditie gebouwen realtime inzichtelijk met IoT-sensoren

Inzicht in de conditie, het gedrag en de levensduur van kostbare assets in de buitenruimte, zoals daken, gevels en civieltechnische kunstwerken. Het kan met een cloudgebaseerde service voor da...

Clouddienst voor het beheren van vastgoedtaken

Als gebouwbeheerder staat de veiligheid van medewerkers, bewoners en andere gebruikers van jouw gebouw voorop. Drinkwaterveiligheid, brandveiligheid, onderhoud, ontruiming en algemene facilita...

Niet meer onnodig verwarmen of koelen

Klimaatinstallaties kunnen slimmer worden gemaakt door gebruik te maken van algoritmes binnen een cloud-based gebouwbeheersysteem. Met een plug-and-play regelkast als toevoeging op het systeem...

Beheer de airco op afstand via je smartphone

Vergeten de airco uit te zetten op kantoor? Geen probleem. De airco kan eenvoudig met een interface aan de cloud gekoppeld worden en zo worden bediend met een app op de telefoon. Airco system...

Gebouwenscan voor een veilig en gezond gebouw

Als vastgoedeigenaar staat veiligheid bij u boven aan de lijst. Een veilig gebouw en een veilige en gezonde leef- en werkomgeving voor gebruikers zijn essentieel voor een rendabele en duurzame...

Eerste Onderhoudskundig Coördinatoren geregistreerd

In 2019 werd de Maatlat voor onderhoudskundigen gepubliceerd. De Maatlat werd ontwikkeld door opleiders, brancheverenigingen, certificerende instanties en andere partijen uit de branche. Dit o...

Groter risico op legionella door het coronavirus

Vanwege de coronacrisis staan veel gebouwen momenteel (zo goed als) leeg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholen, kantoren, campings en cafés. In het nieuws zijn al waarschuwingen geweest voor ...

Tech-oplossingen ter voorkoming van COVID-19

Hoewel Covid-19 voornamelijk wordt overgedragen via druppels tussen mensen op korte afstand, zijn er theorieën dat het virus dat achterblijft op oppervlakken ook besmettelijk kan zijn. Als gev...

Coronamaatregelen gebouwcomplexen

Thuis werken blijft vooralsnog de richtlijn, maar mocht het niet anders kunnen dan moet je er wel klaar voor zijn. Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het COVID-19 veilig maken van gebouwcom...

App met stoplicht voor grote drukte

Als je content op locatie wil tonen moest je tot nu toe een aparte app laten bouwen. Kostbaar, duurt lang en de app is over een jaar of drie afgeschreven. Nu is er een oplossing. Met een speci...

Ook fm kwetsbaar, op alle fronten

Minder bezetting van gebouwen of juist strenger toelatingsbeleid door de coronacrisis heeft gevolgen voor gebouwen. Kan de inspectie brandveiligheid haar werk doen, hebben plaagdieren dieren v...

Dynamisch gebouw vraagt om samenwerking

Wil je een gebouw zo ontwerpen dat het dynamisch is en toekomstbestendig, dan moet je samenwerken. Niet alleen de architect en de opdrachtgever, maar ook de materiaalproducent, productdesigner...

Inzicht in bezetting en benutting van werkplekken

Het boeien en binden van medewerkers in een aantrekkelijke werkomgeving is steeds belangrijker in een krappe arbeidsmarkt. Dat staat soms lijnrecht tegenover de eisen qua efficiency in het geb...

Bouwkundige montage vaak onder valse certificering

Bij het toepassen van solar constructies op bijvoorbeeld grote hoogte, schuine bitumen daken, en andere toepassingen met onder andere een hoge windbelasting, wordt steeds meer gebruik gemaakt ...

Goed projectmanagement is meerwaarde

Projectmanagement is zo oud als de weg naar Rome. Hele boeken zijn volgeschreven met manieren waarop je een project goed kunt volbrengen. Waarom gaan projecten dan toch zo vaak mis? Omdat ze n...

NEN 8021 verlicht stress op vastgoedmarkt

Op de vakbeurs Gebouwbeheer in de eerste week van juni in de Jaarbeurs In Utrecht gaf Ruud van Wezel een presentatie over de NEN 8021: ‘Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen’. In...

Zwembad Dijnselburg bespaart fors na duurzame renovatie

Multifunctioneel zwembad Dijnselburg in Zeist is in de zomer van 2011 duurzaam gerenoveerd. De gemeente investeerde 1,8 miljoen euro in energiebesparende maatregelen, die in tien jaar worden t...

Impact op vastgoed door hervormingen in de zorg

De hervormingen in de zorg hebben effect op de samenhang van het aanbod in de keten en innovatieve oplossingen. Wat betekent dit voor het vastgoed? Een geleidelijke transformatie naar een nieu...