Gebouwautomatisering

Naadloze integratie van E- en W-installaties

Nu gebouwen steeds slimmer worden, wordt er ook meer verwacht van de installaties die daarin worden toegepast. Traditioneel wordt hiervoor een gebouwbeheersysteem ingezet dat tijdschema’s heef...

Digitale draadloze snelweg voor IoT toepassingen

Een nieuwe bedieningsunit is de ideale oplossing voor IoT-oplossingen. De Integrated Smart Sense (ISS) kan zowel bedraad als door batterijen gevoed worden waardoor dit vrijheid geeft met plaat...

Real-time en anoniem monitoren van bezettingsgraad

Het gebruik van kantoren door medewerkers zal komende jaren significant veranderen. Facility Managers worden daarom meer en meer afgerekend op het nemen van de juiste beslissingen over werkple...

Smart Building Ecosysteem

Door middel van een smart building platform kunnen gebouwen transparant, meetbaar en vooral aanpasbaar worden gemaakt. Het verbindt en integreert alle beschikbare systemen, apparaten en applic...

Intensieve communicatie laadstations en GBS

Er is een groeiende behoefte aan oplaadstations voor elektrische voertuigen (EV) in en om gebouwen. Energiemanagement en beschikbaarheid van deze EV-parkeerplaatsen vereisen intensieve communi...

Building G100 wordt tijdelijk Building G200

De Building G100 is een platform voor eindgebruikers die zich bezig houden met het management, beheer en onderhoud van gebouwautomatisering en -managementsystemen. Deze week mochten wij het 20...

Eindgebruikers centraal met data-storytelling

Innovatieve technologie in de vastgoed- en verhuursector is zoveel meer dan Funda, AirBnB of Spaces. 'PropTech', een samenvoeging van 'property' en 'technology', verandert de hele branche. Uit...

Waarschuwing bij verandering luchtkwaliteit operatiekamer

Al jaren worden in operatiekamers kritische procesparameters gemeten, zoals drukverschil, temperatuur en luchtvochtigheid. De huidige WIP-richtlijnen (landelijke richtlijnen van Werkgroep Infe...

Gebouwbeheersysteem: open protocol

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat de verschillende partijen dezelfde (vak)taal spreken. Dat geldt ook voor gebouwautomatisering. Producten en installaties die via hetzelfde, op...

Het College: controle met 1 vinger

De nieuwe hoofdlocatie van Het College in Weert opende 1 januari haar deuren. Een prachtig gebouw met flexibele mogelijkheden om onderwijs te bieden naar de maatstaven van deze tijd. Naast vol...

‘Dat is al de derde keer deze week…’

Stel je voor. 's Nachts om vier uur gaat er een alarm af. Er is een pomp van de warmwatervoorziening van het ziekenhuis defect. Dat is even schrikken. De gebouwbeheerder gaat zoeken in zijn te...

Nut en noodzaak van domotica in ouderenzorg

Automatisering en informatica zijn al jaren gemeengoed in zowel industriële omgeving als zakelijke dienstverlening. In de zorgsector daarentegen is men erg sceptisch over automat isering van z...