Facilitaire inkoop

Inkopen met respect voor mensenrechten

Om maatschappelijk verantwoord inkopen te stimuleren heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in januari 2021 een Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 2021-202...

Luchtkwaliteit waarborgen met een CO2 meter

Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat en helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. De luchtkwaliteit meten en waarborgen...

Innovatieve geurtoepassing voor de hele organisatie

Geur staat direct in verbinding staat met onze emoties en geur is tevens een belangrijke factor in ruimtebeleving. Onderzoek wijst uit dat een passende geur in de ruimte de kwaliteits- en...

Contractbeheer geeft grip en bespaart

Gebruikers van een CMS, Contract Management Systeem, zijn er inmiddels achter dat ze veel meer contracten en andere verplichtingen hebben dan aanvankelijk gedacht. Maar ook dat het organiseren...

Tips voor tender winners

Een succesvolle aanbestedingsprocedure hangt af van veel verschillende factoren. Hoewel de prijs uiteraard van groot belang is, zijn er tal van aspecten die ook een rol spelen. Denk hierbij on...

Topdrukte bij facilitaire dienst vanwege coronacrisis

‘Via de tribune-trap naar beneden en via de zijdeur naar buiten’. Geplastifi-ceerde A4’tjes met dit soort teksten hangen op scholen in heel Nederland. Facilitair medewerkers maken overuren van...

Xperience Xenter zorghulpmiddelen

Om te laten zien wat er allemaal (onzichtbaar) achter de schermen gebeurt is onlangs de Doove Xperience Xenter Tour gestart. Hier kan men het bedrijf en medewerkers leren kennen en wordt de to...

Angst om het inkoopproces te verstoren?

Bij bosjes kom ik ze tegen: contractmanagers en beheerders van leverancierscontracten die denken dat ze pas aan het woord zijn zodra de inkoopdeal is beklonken. Die denken dat ze hun expertise...

Aanbesteding als high-interest

Aanbestedingen van kantoorartikelen en andere facilitaire producten en diensten zijn nogal eens de ‘low-interest’ projecten van aanbestedingsland. Inkopers besteden vaak minder aandacht en tij...

Efficiënte bevoorrading van pauzeruimte

Veel bedrijven doen de inkoop van koffie, thee en andere producten voor de pauzeruimte er ‘even’ bij. Iemand rijdt bijvoorbeeld wekelijks naar de supermarkt of rent snel nog even naar de dicht...

Routineus inkopen kost mkb de kop

Mkb-bedrijven verliezen massaal geld door intuïtief en op basis van de vertrouwensrelatie met leveranciers grondstoffen en producten in te kopen. Door deze houtje-touwtje-werkwijze vloeit onge...

Tijd en geld besparen op secundaire inkoop

Voor veel bedrijven is secundaire inkoop (de inkoop van goederen die ondersteunend zijn, maar niet essentieel voor het bedrijfsproces) een bijzaak. De focus ligt op de primaire inkoop. Maar al...

Hoe slim en duurzaam in te kopen

Goed inkopen is een serieuze opgave. Inkopers moeten letten op kosten, garanties, voorwaarden en aanbestedingsregels. En om de wereld duurzamer te maken, moeten de ingekochte producten en dien...

Vijf tips om duurzaam in te kopen

Duurzaam inkopen is voor veel facility managers lastig, zeker als het gaat om kantoorartikelen. De producten hebben vaak een grote omloopsnelheid en inkoop is vaak versnipperd binnen het bedri...

Een wereld (zonder afval) te winnen

Hoe koopt u eigenlijk uw facilitaire zaken in? Door voor de goedkoopste aanbieder te gaan? En door nog eens wat oude bekenden te bellen? Of juist door de opdracht functioneel te specificeren? ...

Een onluikende liefde, geef elkaar een kans

Best Value Procurement (BVP), ook wel prestatie-inkoop genoemd, is een wijze van aanbesteden waarbij de inschrijver haar expertise maximaal kan laten zien. Het nieuwe inkopen biedt ruimte voor...

Van product naar proces

Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan duurzaamheid bij de inkoop. Het besef dat bepaalde grondstoffen opraken, stijgt en het positieve effect van een duurzame bedrijfsvoering op het imag...

Het ideale inkoopteam

Wat is de basisvoorwaarde van een effectief inkoopbeleid? Iedere organisatie die als onderdeel van haar waardetoevoeging goederen of diensten inkoopt houdt zich bezig met deze vraag. Logisch, ...

Tco: het nieuwe inkopen

Total cost of ownership (tco) is een term die steeds vaker gehoord wordt in het werkveld van de facilitair manager. Tco is een inkoopconcept waarbij niet alleen gekeken wordt naar de aanschafp...

Contractbeheer zaak van Inkoop èn Facilitair

Een aanbesteding is meestal geen eenvoudige zaak. Een team van mensen werkt zich uit de naad om de aanbesteding zo goed mogelijk te verzorgen en het ultieme resultaat is natuurlijk dat je de k...