Energielevering

Geavanceerd scherm voor centrale besturing

Elektronische componenten, zoals vermogensschakelaars, energiemeters, netwerk-analysers, zekeringlastscheiders, en dergelijke bevinden zich veelal verspreid over gebouwen. Maar er zijn maniere...

Besparen op energiekosten? Koop op het juiste moment in!

Als het gaat over besparen op energiekosten, wordt er vaak als eerste gedacht aan het verminderen van het energieverbruik. Dit is natuurlijk een goede eerste gedachte, zeker in deze tijd. Er z...

De voor- en nadelen van zonnepanelen

Steeds meer bedrijven en andere organisaties schaffen zonnepanelen aan. Waarom gebeurt dat en waar moet op worden gelet bij zelf energie opwekken op deze wijze? Een druk belast elektriciteitsn...

Verhoging energiebelasting grote impact op bedrijven

Middels uw energienota betaalt u energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE). Deze worden al jaren stelselmatig verhoogd en ook met ingang van 1 januari 2021 is dit het geval voor de ene...

Energiekosten: meer dan alleen aanbesteden

Binnen organisaties ligt de focus bij energiekosten vaak op de aanbesteding van de levering van energie. Dit is voor een groot deel terecht, want de leveringstarieven zijn energiekosten waarov...

Consument begrijpt energiejargon niet

Een energie black-out dreigt in 2020 omdat de consument door de ondoorzichtige communicatie geen flauw benul heeft hoe ze met duurzame energie moet omgaan. Nederland zit midden in een energiet...

‘Lichtgroen of donkergroen; het zal de consument een zorg...

Wordt u voorgelogen over de kwaliteit van uw groene stroom? Het gerucht van wel doet al jaren de ronde. Energieleveranciers worden ervan verdacht, maar niemand heeft het ooit gezien/toegegeven...

Zonnepanelen: de één zijn dood, is de ander zijn brood?

‘Uw eigen elektriciteit opwekken met zonnepanelen.’ In navolging van enkele andere Europese landen komt nu ook de zonnepanelensector in Nederland snel op gang en komt deze slogan ook op het bo...

Zonnestroom is een aantrekkelijke investering

Sinds enkele jaren kan een investering in een zonnestroominstallatie een aantrekkelijk rendement en een gunstige terugverdientijd overleggen. De opwekking van zonnestroom in Nederland is sinds...

Bodemenergie kansrijke optie voor bedrijfsgebouwen

In het najaar van 2013 werd het Energieakkoord SER ondertekend. Daarin staan afspraken over klimaatbeleid, energiebesparing en de toepassing van schone technologie. Ze moeten leiden tot een be...

Energie, wat mag het kosten?

Er is in dit blad al vaker geschreven over energie-inkoop, wat kansen en risico’s zijn om uiteindelijk een zo laag mogelijk energieprijs te kunnen realiseren. Bij het spreiden van de prijsrisi...

Energie is eerste levensbehoefte van ondernemers

De samenleving is steeds afhankelijker van energie. Dat geldt voor consumenten, maar in het bijzonder ook voor bedrijven die voor hun productie, distributie en verkoop afhankelijk zijn van een...

Zonne-energie moet weloverwogen keuze zijn

De prijs van zonne-energie is enorm gedaald dankzij stimuleringsregelingen vanuit de overheid, forse investeringen in onderzoek en recente innovaties door fabrikanten. Hierdoor kan zonne-energ...

Weet wat u inkoopt, blijf in control

U als facilitair manager bent als opdrachtgever in de afgelopen jaren diverse contracten aangegaan met partijen voor de levering van producten en diensten. Nadat het contract is getekend en de...

Internationale energiehandel en uw factuur

U hoort hier en daar wel eens dat energie goedkoper is in het buitenland. Hoe komt het dan, dat niemand daar zijn energie inkoopt en het vervolgens veel duurder verkoopt in Nederland? Levert e...

Demand destruction: waarom wordt energie goedkoper?

Voor wie de energieprijzen op de groothandelsmarkt volgt, is een belangrijke daling de voorbije maanden niet onopgemerkt gebleven. Na een lange periode van stabiliteit rond de 50 euro/MWh, heb...

Nieuwe technieken geen garantie voor duurzaamheid

De toepassing van nieuwe installatietechnieken zoals warmtepompen, zonneboilers en pv-panelen, zou ervoor moeten zorgen dat de benutting van duurzame energie in ons land groeit. Maar dat is ze...

Vrije keuze van energieleverancier is het middel om koste...

Sinds 19 juli 2012 is het systeem van particuliere netten vervangen door gesloten distributiesystemen en directe lijnen. Dit heeft grote consequenties voor eigenaren van een particulier net, m...

Energiebesparing door gebouwmonitoring

Ongemerkt kan er in een gebouw veel verspilling plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Het is lastig om daar de vinger op te leggen, zeker wanneer je geen vergelijkingsmateriaal...

ESCo strijkt plooien financiering duurzame maatregelen glad

Gebouweigenaren en -beheerders willen wel energiebesparende maatregelen doorvoeren, maar beschikken veelal niet over de middelen om deze te financieren. Vaak zijn er twijfels over terugverdien...