Brandpreventie

Eerste certificering bouwkundige brandveiligheid

MEB staat voor Montage Expert Brandveiligheid. Deze stichting is in het leven geroepen om kennis over bouwkundige brandveiligheid te bevorderen waardoor succesvol geteste producten ook op de j...

Brandveiligheid en toegankelijkheid

Het Bouwbesluit 2012 is sinds 1 juli 2020 aangepast. Een belangrijke aanpassing in het Bouwbesluit 2012 op gebied van brandveiligheid is de eis dat woningtoegangsdeuren van appartementen uitko...

De nieuwe standaard voor rookmelders

Normaal gesproken functioneert een detector niet wanneer deze wordt bedekt of afgeplakt. Er kan dan geen alarm worden geslagen met alle mogelijke rampzalige gevolgen van dien. Een coverdetecti...

In geval van brand telt iedere seconde

Brand komt altijd onverwacht. Daarom is het van groot belang om maatregelen te nemen met betrekking tot brandpreventie en de bestrijding van het vuur. Uiteraard zijn er de verplichte maatregel...

Brandveiligheidsevent Maatschappelijk Vastgoed

Het Strategisch Brandveiligheidsevent Maatschappelijk Vastgoed is een ideaal moment voor u als eindverantwoordelijke van uw vastgoed om mede-beslissers te ontmoeten en samen met hen te sparren...

Inspectietool brandveiligheid zorg

Een digitaal hulpmiddel waarmee zorginstellingen op basis van de unieke risicomethodiek van TNO kunnen aantonen dat zij aan alle wet- en regelgeving van brandveiligheid voldoen. Met een dashbo...

Bouwen met brandstof

Met name door de noodzakelijk CO2-reductie wordt er momenteel steeds vaker gebouwd met brandbare stoffen. Naast de brandbare houtskeletbouw zijn ook isolatiematerialen brandbaar. Met isolatiem...

Wildgroei normering brandblussystemen

Het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gaan samenwerken om de wildgroei in normen en regels voor brandblusinstallaties a...

Wie houdt vat op brandveiligheid?

Ons dagelijks leven speelt zich voor een groot deel af in gebouwen. Thuis, werk, winkelen, bezoek, uitgaan. Gebouwen zijn niet weg te denken. Zorgen over onze veiligheid hoeven we ons gelukkig...

Integratie brandveiligheid in gebouwschil is noodzakelijk

Naast duurzaamheid is integratie brandveiligheid in gebouwschil noodzakelijk. Dat is de uitkomst van het gezamenlijke debat tijdens het Fire Seminar dat donderdag 29 oktober jl. werd gehouden....

Verantwoordelijkheid bij brandveiligheid

Als adviseur help ik mensen om onder andere brandveiligheid in hun bouwkundige wijziging goed te verwerken. Vaak begint de opdracht eenvoudig: ‘Kunt u een toets uitvoeren waarbij aan de gemeen...

Voorkomen is beter dan genezen

Ook gebouwen die aan de bouwregelgeving voldoen, kunnen onvoldoende brandveilig zijn. Er zal dus iets extra’s gedaan moeten worden om ervoor te zorgen dat de brandveiligheid van gebouwen op ee...

Bewustwording toverwoord bij brandveiligheid

Enkele in het oog springende branden van de laatste jaren hebben de wetgever doen beseffen dat het maken van nog meer wetten en regeltjes niet de oplossing kan zijn voor een brandveiligere omg...

Gebouw met APK-keuring veiliger

Sinds de invoering van de nieuwe bedrijfsregeling brandregres, op 1 januari 2014, geeft de wet brandverzekeraars het recht om het volledige schadebedrag bij brand te verhalen bij de verantwoor...

Veilig bouwen met het BGB-keurmerk

Recentelijk hebben verschillende media bericht over het toenemende aantal slachtoffers van brand. Volgens Brandweer Nederland zijn in de eerste drie maanden van 2014 al vier keer zo veel dodel...

Brandveiligheid integraal beschouwd

Brandveiligheid is een onderwerp dat hoog op een aantal agenda’s staat en een behoorlijke impact kan hebben op de bedrijfsvoering van organisaties. Om de kosten en risico’s in balans te houden...

Nieuwe blik op brandveiligheid bespaart miljoenen

Al jaren is de zorg voor de brandveiligheid ingebed in onze bedrijfsvoering. Een wettelijke verplichting binnen de RI&E die de Arbo-wetgeving vereist. In het Bouwbesluit staat wat wettelij...

Integraal denken in brandveiligheid

Het begrip integraal ontwerpen zie je bij veel vakdisciplines. Toch zien we in de bouw regelmatig dat alleen de diverse onderdelen separaat worden onderzocht op kwaliteit. Bij integraal ontwer...

Brandpreventie: bewust zijn van risico’s op pootjes

Wat hebben ratten en muizen met brand en brandpreventie te maken? Niets zullen veel mensen zeggen. Plaagdierexperts weten wel beter. Met een beetje kennis van knaagdieren kan veel schade worde...