Beveiligingsdiensten

Objectbeveiliging tijdens de coronacrisis

Als we in deze coronacrisis kijken naar de claiminformatie, zien we dat veel leegstaand vastgoed onderhevig is aan inbraak, diefstal en vandalisme. Dit gaat in veel gevallen om leegstaand vast...

Duurzaam inrichten collectieve beveiliging bedrijventerre...

De opvattingen rondom collectieve beveiliging lopen uiteen. Aan de ene kant zijn er nieuwe aanvragen en worden bestaande collectieve gebieden uitgebreid of nieuw leven ingeblazen. Aan de ander...

Blik op beveiliging verandert

Als facilitair manager heeft u de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en beveiliging binnen uw organisatie. Uw afdeling zorgt ervoor dat alle medewerkers veilig kunnen werken, er overzicht...

Is fysieke beveiliging nog van deze tijd?

Tegenwoordig zijn organisaties bijna volledig afhankelijk van de betrouwbaarheid van hun informatiesystemen en de daarop aanwezige informatie. Wanneer it-systemen uitvallen, wordt er niet meer...

Kwalitatieve recherchebureaus beter herkenbaar

Als facilitair manager kunt u geconfronteerd worden met onverklaarbare vermissingen of diefstallen. Als u een recherchebureau in wilt huren, was het voorheen moeilijk om het kaf van het koren ...

Hoe combineert u gastvrijheid en beveiliging?

Toegangscontrole is al lang niet meer alleen kijken naar wie er binnenkomt en wie er naar buiten toe gaat. Niet alleen heeft een beveiliger de taak om een kantoorpand veilig te houden, maar ve...

Integrale aanpak voorkomt agressie op de werkvloer

Medewerkers in openbare gebouwen worden regelmatig door bezoekers geïntimideerd of fysiek bedreigd. Ze komen daardoor onder druk te staan en kunnen verkeerde besluiten nemen. De integriteit va...

Doorberekening kosten politie voor bewustwording

De politiekosten voor incidentele, commerciële evenementen met een vergunningplicht zullen worden doorberekend aan de organisator. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Ve...

Beveiligingsbranche te sterk gericht op regels en procedures

Men kan zich nauwelijks meer onttrekken aan de indruk dat een veiligere wereld bereikt wordt door een nog uitgebreidere inzet van techniek en procedures. Het handhaven van regels, het volgen v...

Fysieke en ict-beveiliging leren van elkaar

In veel organisaties staan hoge muren tussen de fysieke beveiliging en de ict-beveiliging. Onterecht, stelt Johan de Wit, consultant security solutions bij Siemens Building Technologies. Het é...

‘Wilt u met of zonder beveiligingsbeambte?’

Focus op eigen kerntaken is een bekend verschijnsel in de bedrijfsvoering van organisaties. Het afstoten of het uitbesteden van bijzaken is aan de orde van de dag. Dat geldt ook voor de beveil...

Deviant gedrag: hoe dit te managen?

Er is sprake van een toenemende belangstelling om crimineel en deviant gedrag te voorkomen, of zo zich dit voordoet, te beteugelen. Deze groei wordt tevens gekenschetst door de verdere profess...

Weet wie u in huis haalt

Binnen uw takenpakket als facilitair manager valt vaak ook de verantwoordelijkheid voor de beveiliging. Dan ligt het voor de hand dat u met een extra kritische blik naar uw eigen personeel kij...

Inkrimping politiekorps: maak van de nood een deugd

Rotterdam vreest dat de eigen veiligheid onder grote druk komt te staan nu Minister Ter Horst 180 miljoen euro wil bezuinigen op de politiesterkte. Daarmee krijgt de discussie over onveilige w...

Sociaal Veilig Ontwerp & Beheer: wel of geen panacee?

Een ontwerp dat is gebaseerd is op de vuistregels zichtbaarheid, eenduidigheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid vormt de onmisbare basis voor sociale veiligheid. Het is over het algemeen...