Bedrijfshuisvesting

Monitoren van bezettingsgraad

Hoe maken we een veilige terugkeer naar bijvoorbeeld kantoor, school en sportschool mogelijk? Een vraag die wereldwijd speelt bij  ondernemers en facility managers die uitdagingen ondervinden ...

Waarmee rekening houden bij aanhuur/-koop van een pand?

Bij aankoop of aanhuur van een pand wilt u uiteraard weten of het pand voldoet aan de technische en functionele eisen. DVTadvies krijgt regelmatig de vraag om voor een opdrachtgever te toetsen...

Vraagstukken over huisvesting

DVTadvies is verantwoordelijk en betrokken als technisch adviseur, ontwerper en projectmanager bij diverse huisvestingsprojecten. Bedrijfshuisvesting is dan ook één van onze specialisaties. Sa...

Werkplekanalyse beste weg naar meer duurzaamheid

Het bedrijfsgebouw verandert, door corona, voorgoed. Het nieuwe normaal, waarvan zowel organisatie als individuele werknemer profiteren, komt er via een werkplekanalyse. Die biedt de beste weg...

Wat als bedrijfspand na calamiteit niet aan normen voldoet?

Als na calamiteiten blijkt dat een pand niet aan de normen voldeed, zijn gebouwbeheerders altijd aansprakelijk. Zij riskeren dan geldboetes of zelfs gevangenisstraf. Ongeacht of zij wel of nie...

Transformatie en renovatie huisvesting universiteit

Van drukpers naar laboratorium. Transformatie Duboisdomein 30. Sinds 2010 maakt Maastricht University gebruik van het voormalige pand van dagblad De Limburger. Na een decennium waarin h...

Klimaatadaptiever bouwen gaat verder dan de gevel

De klimaatconferentie van Glasgow maakte duidelijk, we voor een substantiële bijdrage aan de reductie van onze CO2-voetafdruk duurzamer, en daarmee klimaatadaptiever, zullen moeten gaan bouwen...

Kent u alle knelpunten voor een 1,5 meter kantoor?

In een toolkit zijn de 40 meest gebruikelijke  knelpunten  op een overzichtelijke wijzen weergegeven. Daarbij worden ook meteen oplossingsrichtingen benoemd. Al zijn er per knelpunt vaak meerd...

Reserveer eerst een bureau

Via een app zijn alleen werkplekken te reserveren die voldoende afstand behouden. De werkplekken die daaraan niet voldoen zijn buiten gebruik. Een medewerker kan vanuit huis een plaats reserve...

Werkplekken reserveren

Een tool waarmee ieder bedrijf zijn medewerkers een werkplek kan laten reserveren. Flexplek of vaste werkplek, en veilig en gezond dankzij de 1,5meter die in acht wordt genomen tijdens het res...