Alles in een dossierkatern gaat over hetzelfde onderwerp

Het Facilitair Journaal heeft meer dan 125 verschillende dossiers over evenzovele onderwerpen op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. In ieder dossier zijn de bijdragen aangeleverd die de uitgever onder een bepaald onderwerp rangschikte.

Anders dan de resultaten van een zoekmachine zijn in de dossiers uitsluitend bijdragen opgenomen die gaan over het onderwerp van het dossier waarin zij zijn opgenomen. Dit gaat een stuk verder dan de losse woordvermelding.

De uitgever streeft ernaar om ieder half jaar van ieder dossieronderwerp een selectie van de opgenomen bijdragen in een dossierkatern te publiceren.

De opzet van een dossierkatern is niet om de actualiteit te volgen, compleet te zijn of om alleen het interessantste deel van een dossier te brengen. De inhoud is willekeurig gekozen. De bedoeling van een dossierkatern is om de lezers erop te wijzen, welke onderwerpen er zoal niet in de Media Facilitair zijn opgenomen.

Deze dossierkaternen worden zowel schriftelijk als digitaal gepubliceerd. Schriftelijk in het tweewekelijkse Facilitair Journaal. Digitaal als katern, waar op de website steeds de laatste versie is in te zien voor alle geregistreerde bezoekers. Oudere katern van hetzelfde onderwerp zijn enkel nog door betaalde abonnees in te kijken.