Doelgroepen

De doelgroepen van de Media Facilitair Journaal bestaan uit professionele verantwoordelijken op het gebied van werkplekken, werkomgeving en gebouwbeheer, samengevat aangeduid als facilitair management. Deze doelgroep bestaat abonnees en geregistreerden van de Media Facilitair Journaal, en (oud-)bezoekers en voorgeregistreerden van de jaarlijkse vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Deze professionals zijn als facilitair (mede-)verantwoordelijke werkzaam in het bedrijfsleven, bij de (semi-)overheid, in de zorg en het onderwijs.

Zie ook het Bezoekersprofiel 2020 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Tot de doelgroepen van de Media Facilitair Journaal behoren verder alle personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de levering, ontwikkeling, aankoop en/of productie van producten en/of diensten voor het facilitair management en/of gebouwbeheer.