Disposables

Disposables

Een andere benaming voor wegwerpartikelen is disposables. Deze producten worden specifiek gefabriceerd voor eenmalig gebruik en daarna weg te gooien. Het voordeel van disposables is dat het kosten kan besparen.


Facilitair

Door steeds strengere richtlijnen voor bijvoorbeeld de hygiëne op de werkvloer, is er meer vraag naar disposables in alle vormen en maten.  Naast de voedselindustrie en horeca worden disposables als overalls, baretten en petten in veel cleanrooms en onderzoekslaboratoria gebruikt. Het beheer en de inkoop hiervan gebeurt veelal door de facilitair manager of deze zet de vraag uit bij de juiste personen.


Disposables op de werkvloer

Disposables zijn in te zetten in verschillende sectoren. Van zorg, productiebedrijven, de cosmeticabedrijven tot horeca-ondernemingen. Er is van alles op de markt; van hoofd- en gezichtsbescherming tot complete bedrijfskleding voor eenmalig gebruik.


Soorten

Disposables komen in verschillende vormen, maten en toepassingen. Enkele voorbeelden op het gebied van hygiëne en (voedsel)veiligheid:

–     Handschoenen;
–     Hoofdbescherming;
–     Medische disposables;
–     Afvalzakken;
–     Wegwerpoveralls;
–     Schorten;
–     Kleding;
–     Overtrekken;
–     Gezichtsbescherming;
–     Handdoekjes;

Buiten hygiëne kunnen we de disposables onderverdelen in de volgende hoofdgroepen:

–     Bekers en glazen; 
–     Servies en bestek; 
–     Snack en maaltijd; 
–     Bakjes en cups; 
–     Catering; 
–     Tafel en aankleding; 
–     Zakken en tassen;
–     Verpakkingen.

Een bijzondere hoofdgroep is de biologisch afbreekbare disposable. Verkrijgbaar in verschillende materialen zoals suikerriet, palmblad, hout en bio plastic. 100% composteerbaar.


Normen, wet- en regelgeving

Afhankelijkvan de bedrijfsactiviteiten  zal er beleid moeten zijn over het gebruik, de aanschaf  en afvoer van de diverse disposables.  Maakt de disposable onderdeel uit om veilig te kunnen werken dan zullen er veiligheidsregels moeten worden opgesteld. Iedere werknemer zal dan ook verplicht worden om bij zijn werkzaamheden de juiste disposable te dragen en te gebruiken.

Een veilige werkplek moet vanzelfsprekend zijn. Door de komst van onder andere de Arbowet, zijn bepaalde werkzaamheden misschien wel veiliger, maar niet gemakkelijker geworden. In de RI&E staat beschreven waaraan een werkplek moet voldoen.

VSR-Keurmerk 
VSR staat voor Vereniging Schoonmaak Research, deze vereniging heeft in 2015 het VSR-keurmerk geïntroduceerd. Het keurmerk moet zorg dragen dat het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) op de juiste manier wordt toegepast. Het doel is het behalen van een kwaliteitsstandaard waarmee opdrachtgevers controles kunnen uitvoeren. Daarbij is het belangrijk dat het meetsysteem een onderscheidende factor heeft. Bedrijven die aangemeld zijn krijgen bezoek van een inspecteur die controles uitvoert op administratie en uitvoering.

HACCP
Daarnaast wordt ook de HACCP gehanteerd. HACCP wil zeggen dat alle handelingen in een bedrijf worden gecontroleerd op gevaren voor de gezondheid van de consument. Na de controle wordt gekeken welke factoren een risico vormen en hierop worden punten ter verbetering en controle opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan een vaatdoek die een langere tijd over de kraan ligt en voor verschillende oppervlakte gebruikt wordt. Het gebruik van disposables is daarbij dus een essentieel onderdeel in de hygiëne van bijvoorbeeld het klaarmaken van de lunch.