Deskundigheid als onmisbare aanvulling op verantwoordelijkheden

Veel medewerkers van toeleveranciers op het gebied van werkplekken, gebouwomgeving en/of gebouwbeheer bouwden in de loop van hun dienstverband een schat aan kennis en ervaring op over de toepassing, werking en (on)mogelijkheden van hun producten en/of diensten. Gaandeweg werden deze medewerkers op hun werkgebied zó deskundig, dat zij in veel gevallen in staat zijn om verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer waardevol te adviseren. Vrijblijvend en wellicht gekleurd, maar in alle gevallen wel van waarde, want deskundig advies is geen praatje voor de vaak. Deskundigheid, waarmee hun relaties vaak een heel eind op weg zijn geholpen in hun oriëntatie, en dat zij in deze rubriek willen delen met de ruim 65.000 professionele geregistreerden in het verzendbestand van het Facilitair Journaal.

De beste aanlevering van een deskundigheid

Voorzie uw bijdrage voor de rubriek Deskundigheid bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een URL voor wie meer informatie wil lezen en de naam van de auteur. Houd er rekening mee dat:

  • De kop zoveel mogelijk is beperkt tot de essentie van de deskundigheid (maximaal 55 lettertekens, incl. spaties). Uitweiden kan zoveel als u wilt in de bijdrage.
  • De foto géén verwijzing bevat naar bedrijfsnaam, website, datum, oproep of andere toevoegingen aan de afbeelding, want dan is de afbeelding onbruikbaar.
  • Uw bijdrage voorzien is van een URL, waar de belangstellenden meer informatie kunnen lezen.
  • De tekst minimaal 1.000 lettertekens, inclusief spaties bedraagt. Hoe vormde uw deskundigheid zich? Waardoor kenmerkt deze zich? Op welke gebieden van het dossieronderwerp heeft deze betrekking? Waarin draagt uw deskundigheid bij aan de taakuitvoering van de verantwoordelijken?
Nieuwsbank | Deskundigheid

Uw bijdrage voor de rubriek Deskundigheden

Bijdrage afbeelding
(Dit is de afbeelding die u bij uw bijdrage hoort)
Maximale uploadgrootte: 2MB

Uw gegevens

Deelnemer aan de 23ste editie van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer
Voorwaarden *