Cartoons

Woud van keurmerken groeit

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er ruim 90 duurzaamheids-keurmerken en -logo’s in Nederland bijgekomen. Dit blijkt uit een inventarisatie van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. ‘Geen wonder dat er veel verwarring bestaat over wat zo’n bloemetje, blaadje of aardbol op een product nu betekent’, aldus directeur Vera Dalm.

Om duidelijkheid te scheppen in het woud van keurmerken lanceert Milieu Centraal haar nieuwe online keurmerkenwijzer. Hierin staat informatie over ruim 170 duurzaamheidskeurmerken en -logo’s. Keurmerken kunnen een milieuvriendelijke keuze in de winkels makkelijker maken. Er ver-schijnen echter erg veel fabrikantenlogo’s en keurmerken die niet allemaal goed gecontroleerd worden. Dat schept verwarring. Op www.keurmerkenwijzer.nl staan alle duurzaamheidskeurmerken nu overzichtelijk op een rij en zijn onderling te vergelijken op milieu- vriendelijkheid, dierenwelzijn, eerlijke handel en de betrouwbaarheid van de controle. ‘Het zou helpen als producenten zo veel mogelijk gebruik maken van reeds bestaande, bekende en betrouwbare duurzaamheids-keurmerken’, zegt Dalm.Sommige logo’s zijn misleidend. Op blikjes tonijn staan vaak plaatjes van een dolfijn met de tekst ‘dolfijnvriendelijk ge-vangen’. De consument denkt wellicht dat hij een duurzame keuze maakt door zo’n blikje te verkiezen boven een blikje zonder logo. Er zijn zeker tien variaties op dit logo, waarvan er maar bij één sprake is van betrouwbare controle. Voor al deze logo’s geldt dat bijvangst van dolfijnen alleen bij specifieke visserij een rol speelt: bij de vangst van de geelvintonijn in het oostelijk deel van de Stille Oceaan. Voor tonijn die elders is gevangen, en voor skipjacktonijn, is er geen probleem met dolfijnen en heeft het logo dus geen betekenis. De betekenis van het logo: Ik kies bewust blijkt onvol-doende duidelijk te zijn. Mensen denken dat het iets zegt over duurzaam-heid of milieu, terwijl het gaat over gezondheid. Ook het logo van ‘Der Grüne Punkt’ blijkt verwarring op te leveren: mensen kunnen denken dat het product bestaat uit gerecycled materiaal, maar het vertelt alleen dat bedrijven voor de afvalscheiding en -verwerking hebben betaald. Andere voorbeelden van verwarrende keurmerken zijn de keurmerken ‘niet getest op dieren’ op cosmetica, of het ‘chloorvrij gebleekte papier’: voor beide geldt dat dit al gangbare praktijk is in Europa en het product dus niet onderscheidend maakt van vergelijkbare producten.