Cartoons

Werknemers onbekend met mobiliteitsbudgetten

Nederlanders zijn onbekend met nieuwe vormen van automobiliteit. Zij maken daarom nog maar beperkt gebruik van autodelen, autoreis- delen, zakelijke deelauto’s en private leasing. Ook van een mobiliteits- budget via de werkgever maken weinig werknemers gebruik.

Dit blijkt uit een grootschalig uitgevoerd onderzoek van GfK onder ruim 55.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De onbekendheid met de nieuwe vormen van automobiliteit is een belangrijke oorzaak voor het beperkte gebruik en de nog lage instapbereidheid. De gebruikerspercentages variëren van 0,5 procent voor het autoreisdelen tot 1,2 procent van de werknemers die gebruik maakt van een mobiliteitsbudget via de werk-gever. Ruim 60 procent heeft niet eerder gehoord van het fenomeen autoreisdelen of zakelijke deelauto. Private lease daarentegen is al redelijk bekend; 74 procent heeft er tenminste van gehoord en 48 procent weet globaal wat het inhoudt. Ook autodelen of car sharing is al redelijk ingeburgerd; (bijna 60 procent heeft ervan gehoord en 35 procent is globaal bekend met de spelregels. De intentie om de komende jaren zeker of waarschijnlijk gebruik te gaan maken van nieuwe mobiliteitsconcepten is nog gering. De gebruiksintentie varieert van circa 1,5 procent van ‘deel- concepten’ zoals autodelen, autoreisdelen of de zakelijke deelauto tot 2,4 procent gebruiksintentie voor private lease, circa 3,5 procent voor het bestellen van taxi’s via een app en 4,6 procent die de komende jaren zeker of waarschijnlijk gebruik denkt te gaan maken van een zakelijk mobiliteits-budget via de werkgever. Relatief veel Nederlanders zeggen de komende jaren misschien gebruik te gaan maken van de genoemde vormen van nieuwe automobiliteit. 13 procent denkt de komende jaren misschien wel een nieuwe taxidienst via een app op te roepen, 11 procent denkt misschien de volgende auto via een private leaseconstructie te rijden en zo’n 7 procent zou de komende jaren misschien wel gebruik gaan maken van een deelauto of het delen van autoritten. Vooralsnog geeft een overgrote meerderheid van de Nederlanders, variërend van zo’n 85 procent tot 95 procent voor de verschillende concepten, aan de komende jaren zeker of waarschijnlijk geen gebruik te zullen gaan maken van de onderzochte nieuwe mobiliteits-concepten. De doelgroep voor de verschillende mobiliteitsconcepten is: hoog opgeleid, jong (tot circa 35 jaar) en bovenmodaal verdienend. Daarbij valt op dat er een sterke overlap bestaat tussen de serieus geïnteresseerden (en gebruikers) van de diverse mobiliteitsconcepten. Met name tussen de mobiliteitsconcepten die gebaseerd zijn op delen.