Cartoons

Thuiswerken prima, maar nabijheidscontact onmisbaar

Ambtenaren hebben – noodgedwongen – het thuiswerken ontdekt. Hoewel uit een enquête van Binnenlands Bestuur blijkt dat dit de meeste medewerkers van overheidsinstellingen goed bevalt, wordt het contact met collega’s wel gemist. Deskundigen onderschrijven dit en stellen dat onze toekomstige manier van werken zal veranderen, maar dat het nabijheidscontact wel essentieel is.

Voor de coronacrisis was thuiswerken al wel in opkomst, maar bleef de hoofdwerkplek toch het daadwerkelijke kantoorpand. Nu we door het coronavirus hebben ontdekt dat thuiswerken ook voordelen heeft en dat we nog steeds goed kunnen presteren, is de verwachting dat ook na corona deze manier van werken zal blijven. Het kantoor zal – zo denken deskundigen – meer een plek worden om elkaar te ontmoeten en te overleggen. Het individuele werken zal voornamelijk thuis gebeuren.

Hoewel de komende tijd nog wel anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen, blijkt nabijheidscontact wel van belang om goed te kunnen presteren op de werkvloer. Het gezellige contact met collega- ambtenaren is van belang, maar ook een fysiek overleg is onmisbaar. Voor de facilitaire afdeling betekent dit dat kantoorgebouwen de komende jaren vooral moeten worden ingericht voor overleggen en vergaderingen en dat het aantal individuele werkplekken kan afnemen. Dit vraagt om een andere inrichting én werkwijze, maar wel een die past bij de veranderende samenleving.