Cartoons

Strakke kantoorinrichting kan ook duurzaam en klassiek zijn

Een aangename kantooromgeving heeft een positief effect op de werklust en prestaties van werkgevers en werknemers. Het is dus raadzaam doordacht te werk te gaan bij de inrichting of renovatie van een kantoor. Maar niet alleen de juiste uitstraling is van belang: het voornaamste is dat het interieur functioneel is. Er zijn namelijk veel verschillende facetten waarmee rekening gehouden dient te worden bij kantoorinrichting.

Zo behoort de kantoorinrichting bijvoorbeeld voldoende flexibel te zijn vanwege mogelijk toekomstige veranderingen in het personeelsbestand en mogelijk veranderende behoefte aan opslagruimte. Daarnaast zijn zaken als het gebruiksgemak en comfort van belang, maar ook minder voor de hand liggende zaken als de akoestiek van de kantoorruimte dienen mee te wegen bij de interieurkeuzes. Vaak kiest men bij de inrichting van een kantoor voor modern, strak en wit, ingegeven door de functionaliteit en flexibiliteit van mdf of kunststof. De mogelijkheid om bij kantoorinrichting voor klassiek houten meubilair te kiezen, wordt daardoor vaak over het hoofd gezien, terwijl dergelijk meubilair tegenwoordig ook in strak design vervaardigd wordt en in zwart en wit gelakt hout. Hierdoor past het ook in een moderne interieurstijl. Klassiek kantoormeubilair kan net als het moderne type meubilair functioneel en flexibel zijn, maar is daarnaast ook duurzaam in gebruik en minder onderhevig aan slijtage. Dit komt doordat hout ‘leeft’ en dat maakt het minder vatbaar voor zichtbare of onherstel-bare schade. De afschrijving op houten meubilair is dus laag ten opzichte van de afschrijving op modern meubilair, dat uit niet-natuurlijk materiaal zoals mdf is vervaardigd. Dit kan de keuze voor dergelijk meubilair ook financieel gezien aantrekkelijk maken. Een ander belangrijk voordeel van houten meubilair heeft betrekking op de akoestiek van de ruimte. Hier wordt niet altijd van tevoren over nagedacht, maar in een kantoorruimte met bijvoorbeeld stenen vloeren en glazen wanden is het snel rumoerig of lawaaierig. Een slechte akoestiek kan voor afleiding zorgen en heeft een nadelige invloed op de werksituatie. Het gebruik van natuurlijke materialen voor de werkplek zoals houten meubilair heeft een positief effect op de akoestiek.

Gebruiksperiode
Omdat steeds meer bedrijven kiezen voor een trendy en moderne inrichting van hun kantoorruimte, wordt de gemiddelde gebruiksperiode van het interieur steeds korter. Trends zijn immers niet tijdloos. Nadeel van deze ontwikkeling is dat bij een dergelijk snelle wisseling van het interieur de afschrijfkosten hoog uitvallen. Het is voor de meeste bedrijven vanuit kostenperspectief dan ook niet wenselijk om ieder jaar een nieuwe kantoor-inrichting aan te schaffen. Ook past een vaak wisselende inrichting bij veel bedrijven niet binnen de visie die zij hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als de kantoorinrichting voldoende flexibel is, kan deze echter gemakkelijk aangepast worden aan eventuele veranderende wensen. Klassiek meubilair kan deze flexibiliteit ook bieden indien het op de juiste manier gecombineerd wordt. Hierdoor hoeft het kantoor niet elk jaar volledig van nieuw meubilair te worden voorzien. Kwalitatief hoogwaardig houten meubilair is duurzaam in gebruik. Dat wil zeggen dat het meubilair lang mee gaat, ook wanneer het veelvuldig wordt gebruikt. Steeds meer bedrijven houden bij de aanschaf van hun meubilair echter ook rekening met de mate waarin dit meubilair duurzaam geproduceerd is. Veel organisaties streven namelijk naar een vermindering van hun CO2-uitstoot en duurzaam meubilair kan hieraan bijdragen. Indien bedrijven hun mvo-beleid willen doorvoeren in hun kantoorinrichting kunnen zij bij hun meubilairkeuze kiezen voor duurzame producten van natuurlijke materiaalsoorten. De ontbossing die door de meubelindustrie wordt veroorzaakt, is verantwoordelijk voor een zeer hoge CO2- uitstoot. Duurzaam geproduceerde meubels zijn daarom bijvoorbeeld vervaardigd uit duurzame houtsoorten, zoals ceder- en eikenhout of duurzaam gekweekt hout. In het laatstgenoemde geval worden de gekapte bomen gecompenseerd door nieuwe aanplanting. Maatschappelijk verantwoord interieur past binnen het huidige ondernemersklimaat, waarbinnen duurzaamheidsmaatregelen zowel tot milieuwinst als kostenbesparing moeten leiden. Wanneer er voor duurzaam kantoormeubilair gekozen wordt, dient men vooraf wel te bepalen welke meubels veranderbaar dienen te zijn of om- of uitgebouwd moeten kunnen worden als er iets in de kantoorsituatie verandert. Een van de veranderingen in de kantoorsituatie die op dit moment aan de orde is, is de trend dat de fysieke omvang van de werkplekken steeds kleiner wordt. Het gebruik van flatscreenmonitoren zorgt ervoor dat de ouderwetse bureauafmeting van 1,80 x 80/90 cm weer volstaat. Daarnaast is er sprake van een groeiende vraag naar flexibele werkplekken, waardoor eveneens minder ruimte benodigd is. Door verdergaande digitalisering in het bedrijfsleven neemt de papiervoorraad op de werkplek bovendien af en daarmee neemt ook de omvang van het meubilair en de hoeveelheid benodigde kastruimte af. De werkplek dient uiteraard wel ergonomisch te blijven. Ten aanzien van het meubilair voor de werkplek zijn dan ook verschillende eisen vastgelegd in de Arbowet. Een van deze eisen is bij voorbeeld dat het bureau verstelbaar dient te zijn. De facilitair manager die zich over de inrichting ontfermt, doet er verstandig aan rekening te houden met de eisen die de wetgeving stelt. Daarnaast is een veel vergeten aspect bij de keuze voor een bepaald type meubilair voor de werkplek de mate waarin snoeren en kabels onzichtbaar weggewerkt kunnen worden. Indien daar niet van tevoren over nagedacht wordt, kan het meubilair in de praktijk erg tegenvallen. Oog voor detail in afwerking is bij de inrichting van de werkplek dus van belang. Een van de belangrijkste overwegingen bij de aanschaf van kantoormeubilair voor de werkplek is de beschikbare en benodigde ruimte en de mate waarin een bedrijf hierin flexibiliteit wenst. Het is namelijk niet voor elke organisatie mogelijk om adequaat in te schatten hoeveel werkplekken men voor een langere periode nodig zal hebben. Ook de hoeveelheid benodigde opslagruimte kan op de lange termijn veranderen. De wensen en eisen ten aanzien van de werkplek en opslagruimte kunnen bovendien verschillen per werknemer en wisselingen binnen het personeel zijn op voorhand ook niet altijd goed te voorspellen. Flexibel klassiek Voor veel organisaties kan een meubellijn die omgebouwd of uitgebouwd kan worden en met verschillende interieur-stijlen gecombineerd kan worden uitkomst bieden. Een voorbeeld van een dergelijke meubellijn is de Studio Globe Wernicke lijn. Het Globe Wernicke kastsysteem bestaat uit een modulair systeem waarbij de verschillende kastdelen op elkaar gestapeld en aan elkaar geschakeld kunnen worden. Kenmerkend voor dit systeem zijn de metalen strips waarmee de onderdelen worden gekoppeld. Deze kasten worden vanwege hun populariteit bij advocaten en notarissen ook wel ‘Barrister Bookcases’ genoemd. Doordat dit kastsysteem in verschillende dieptes en kleuren beschikbaar is, is het passend voor meerdere interieurstijlen. Ook dit type kast is bijvoorbeeld in zwart en wit gelakt hout beschikbaar. De klassieke kasten behouden daarmee hun allure, maar passen daardoor ook in moderne interieurstijlen. Een dergelijk schakelbaar kastsysteem voor kantoorinrichting biedt dus een flexibele oplossing om producten op te bergen en eventueel te etaleren. Kastunits kunnen hierbij namelijk op verschillende manieren aan elkaar worden geschakeld, waardoor werknemers hiermee naar eigen wens en inzicht kunnen variëren. Bovendien kan met het systeem de volledige hoogte van de wand worden benut, wat een aanzienlijk ruimtevoordeel oplevert. Bij veranderende wensen en behoeften kan het systeem dus worden aangepast. De specifieke wensen en behoeften verschillen natuurlijk per bedrijf en zijn afhankelijk van aspecten als comfort, ruimte en akoestiek. Het is dan ook raadzaam om de mogelijkheden goed te onderzoeken en ervan bewust te zijn dat kunststof en mdf lang niet meer de enige opties zijn. Bedrijven hebben dus meer mogelijkheden dan ze denken om meubilair te kiezen dat echt bij ze past.