Cartoons

‘Pak ziekmakende werkplek aan’

Niet de zieke werknemer moet worden aangepakt, maar juist de ziekmakende werkplek. Op die manier is er pas echt sprake van preventie in de aanpak van beroepsziekten. Dit betoogt FNV-voorzitter Ton Heerts.

Beroepsziekten moeten nu worden gemeld door bedrijfsartsen die betaald worden door de werkgever, waardoor veel bedrijfsartsen helemaal geen melding doen, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. Bovendien is de melding anoniem en moet die worden gedaan bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, NCvB. ‘Hierdoor blijft het bedrijf waar de beroepsziekte is ontstaan, buiten beeld’, aldus Heerts. De FNV-voorzitter wil dat de werkgever zelf beroepsziekten bij de Arbeidsinspectie gaat melden. Zo wordt het bewustzijn over beroepsziekten vergroot en een preventieve aanpak mogelijk gemaakt. Jaarlijks lopen ruim 30.000 werknemers een beroepsziekte op en sterven er vroegtijdig 3000 werknemers vanwege langdurige blootstelling aan vies en ongezond werk. De FNV wil dat de arbeidsinspectie meer werk maakt van het bestrijden van beroepsziekten. Dat zei Heerts in het NCRVprogramma ‘Altijd Wat Monitor’, dat onderzoek deed naar beroepsziekten. De FNV vindt dat de Nederlandse Arbeids-inspectie veel te weinig inspecteurs op het terrein van veiligheid en gezondheid in dienst heeft. Volgens de FNV worden mensen die ziek worden door werk veelal aan hun lot overgelaten. ‘Er vallen in ons land een paar duizend doden per jaar door een beroepsziekte. Dat is veel te veel. Dat moet echt stoppen’, aldus Heerts. Naar schatting worden jaarlijks 30.000 mensen ziek door het werk in Nederland en overlijden er ongeveer 3.000 mensen als gevolg van een beroepsziekte. Dat komt neer op 8 doden
per dag.