Cartoons

Kwart werkplekken nog altijd ongezond

Bijna een kwart (23%) van de werkplekken blijkt nog altijd ongezond te zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat Vereniging Schoonmaak Research (VSR) deed in veertig kantoorpanden. Het percentage ongezonde kantoorplekken is in de afgelopen twee jaar nauwelijks gewijzigd.

Wat betreft de gezondheidsrisico’s springt de luchtvochtigheid het meest in het oog. Bij 88% van de werkplekken ligt de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50%. Een te lage luchtvochtigheid resulteert in overlast en irritaties en verhoogt de vatbaarheid voor virussen. Het CO2-gehalte is in vergelijking met het onderzoek van twee jaar geleden iets verbeterd. In 2012 was dit gehalte bij 50% van werkplekken nog onder de streefwaarde van minder dan 800 ppm (parts per million), inmiddels is dit percentage gestegen naar 75%. Het aantal negatieve uitschieters daalde. In 2012 scoorde 1 op de 5 werkplekken nog slecht, inmiddels is dat 1 op de 40. CO2 is in deze concentraties weliswaar geen directe bedreiging van de gezondheid, maar is wel een indicator van effectiviteit in luchtverversing. Ook op andere gebieden is een verbetering te zien. Bij microbiologische waarden – de aanwezigheid van schimmels en bacteriën – scoort 75% goed, terwijl in 2012 nog bijna 40% matig tot slecht scoorden. Dit wil zeggen dat nog altijd een kwart van de werkplekken te hoge concentraties van schimmels en bacteriën heeft. De fijnstofconcentratie was op 40% van de werkplekken slecht, nu is dat slechts bij 1 op de 40 het geval. De gemeten temperatuur valt in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20-24 graden Celsius. Een matige clean desk, waarbij er redelijk tot veel losse spullen op het bureau liggen, vormt een mogelijke bron voor verontreiniging met micro-organismen. Bovendien bemoeilijkt dit de schoonmaak. Waar twee jaar geleden nog 72% van de onderzochte werkplekken onder de maat was, is dat nu nog maar 35%. Een goede discipline op de werkplek vertaalt zich naar minder stof en micro-biologische vervuiling op en rond de werkplek. Een positieve uitzondering in het onderzoek was een kantoor van OVG Real Estate aan de Martenmeesweg in Rotterdam. In tegenstelling tot de meeste kantoren was de luchtvochtigheid in dit pand in orde en ook de CO2-concentratie bleef ruim onder het maximum. Uit de microbiologische analyse blijkt dat geen microbiologische parameters zijn aangetroffen boven de norm.