Cartoons

Kwaliteit facilitaire dienstverlening neemt af

Door te besparen op facilitaire kosten holt de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening binnen organisaties momenteel achteruit. Ook de arbeidsproductiviteit op de werkvloer daalt doordat bedrijven beknibbelen op zaken als schoonmaak, klimaatbeheersing en beveiliging. Dit blijkt uit het zesde onderzoek naar Facility Beleving in Nederland, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Integron.

Het onderzoek wijst uit dat dee arbeidsproductiviteit bij 22 procent van de Nederlandse beroepsbevolking kan worden verbeterd door een betere faci-litaire ondersteuning. Bijna een kwart van de werknemers in Nederland stelt dat de bezuinigingen op schoonmaak, beveiliging, receptie, catering en andere facilitaire diensten leiden tot een mindere arbeidsproductiviteit. De afname van de tevredenheid over de facilitaire dienstverlening van een 7.4 naar een 7.2 staaft deze uitslag. Verantwoordelijke managers herkennen deze verontrustende trend. Maar liefst 68 procent van de verantwoordelijke facilitair managers binnen organisaties in Nederland geeft aan dat zij op facilitaire kosten hebben bespaard en 70 procent stelt dat dit ten koste is gegaan van de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. Vooral op het gebied van schoonmaak, meubilair, verlichting en klimaatbeheersing is een kwaliteitslag te maken. Ook de storingsproblematiek van multifunctionals en de veiligheid kan beter worden gewaarborgd. Zo zijn organisaties niet altijd even goed bereikbaar en worden klanten niet snel en adequaat genoeg geholpen. Verder nemen de medewerkers van de facilitaire servicedesk het niet zo nauw met het nakomen van afspraken. Door verbetering aan te brengen in alle genoemde punten zijn medewerkers volgens Integron productiever en ervaren gasten hun verblijf bij organisaties prettiger. ‘Het is cruciaal om bij een aantrekkende economie het beleid van kostenbesparingen binnen het facilitair bedrijf om te buigen naar een beleid waarin het verbeteren van de kwaliteit centraal staat. Zo komt de focus te liggen op het leveren van toegevoegde waarde, wat de productiviteit van medewerkers ten goede komt’, aldus Integron.