Cartoons

Goede data voorkomt drukte bij parkeerbeheer

Hoe druk kan en mag het worden als meer medewerkers met de auto naar kantoor gaan? Zeker in de wetenschap dat uit veiligheid nu vaker het openbaar vervoer wordt gemeden. Het probleem hoeft niet zo groot te zijn, als maar goede data wordt gebruikt.

Toeval of niet, maar een Rotterdams kantoorpand had even een parkeerprobleem door meer bezoek toen in september de teugels wat werden gevierd. Het was vol, alleen met passen en meten was er voor iedereen plek. Is het symptomatisch of alleen een uitzondering? De verwachting is dat meer mensen de auto verkiezen boven trein, bus of tram zolang corona een gevaar blijft. Carpoolen is dan misschien een optie. En de fiets is voor de langere afstanden geen oplossing. Twee parkeerprofessionals geven beiden aan dat eventueel een toename van het autoverkeer voor parkeerbeheer geen drama hoeft te zijn. Mits maar slim met data wordt omgegaan. 

Situatie kan omslaan

Maurits van Kuyk geeft namens mobiliteitsplatform Toogethr aan dat de drukte tot in ieder geval half september geen probleem was, maar dat kan veranderen. „De toestroom is nog beperkt. Het gaat redelijk goed. Maar uit mede door ons verricht onderzoek blijkt wel een stijging van het aantal werknemers dat met de auto wil reizen. Het blijkt ook uit stijgende autoverkoop. Dat kan leiden tot parkeerproblemen.” Om te vervolgen wanneer en waarom de situatie kan omslaan. „Dat heeft te maken met het feit dat het verschil tussen druk en niet druk maar tien procent kan zijn, is de verwachting. Dus als het nu nog relatief rustig is, kan een groei van een tiende veel betekenen voor drukte en dus de druk op parkeerplekken.”

„We zien veel beweging naar kantoor. Tot nu toe gebeurt dat flexibel, niet met pieken op vaste tijdstippen zoals voor corona. Er is meer spreiding.” Om op zijn stokpaardje te komen dat parkeermanagement veel meer dan vroeger gebruik kan maken van data en daarvan ook afhankelijker zal worden als er meer gebruikers komen voor schaarse parkeerplekken. 

Goed meten belangrijker

„Echt goed meten wordt veel belangrijker. Zonder data kan je veel slechter plannen. We werken al met onze tool voor grote bedrijven Dat werkt goed. Je weet van tevoren wat piekmomenten zijn en of er plek beschikbaar is. We zien mede door corona de vraag naar flexibiliteit toenemen.” Zijn bedrijf levert verschillende tools waarmee veilig woon-werkverkeer mogelijk is. Met als uitgangspunt dat mobiliteit slimmer, leuker en duurzamer te maken valt. Parkeerdruk is daar een onderdeel van. Behalve parkeerbeheer zijn er applicaties om carpoolen te bevorderen. Vanuit de gedachte dat carpoolen nog steeds minder kans op (besmettelijk) contact biedt dan dat je met veel mensen in bijvoorbeeld een trein gaat zitten. Tot de middelen behoort ook een app die de fiets als vervoer moet stimuleren. 

Parkeerlocaties beter benutten

Ook Rutger Schuur van aanbieder Parkbee komt op gebruik van data als onmisbaar middel om parkeerbeheer te verbeteren. Of dat nou eventueel drukte door coronaperikelen is of andere omstandigheden. „Steeds meer steden willen af van de auto op straat. Terwijl parkeergarages in het algemeen een lage bezetting kennen. Soms is er een bezetting van 15%, terwijl dat naar onze mening omhoog kan naar 60/70%. Met slimme data en goede technologie kunnen die beter worden ontsloten voor een breder publiek.” Deze parkeerprofessional beaamt de actualiteit van corona en de invloed ervan op woon-verkeergedrag. „Bronnen als de ANWB maar ook wijzelf met eigen data ondervinden dat er weer meer auto’s op de weg zijn, maar meer verspreid. Dat heeft ook zijn weerslag op parkeergedrag. Mensen gaan niet meer acht uur per dag naar kantoor, maar zo’n drie tot vier uur.”

Dat lijkt gunstig voor het voorkomen van drukte. Schuur wil het breder zien dan dat en benadrukken welke mogelijkheden onbezette garages of terreinen bieden. „Echt, parkeren is meer dan alleen maar zorgen dat het niet te druk wordt maar een goed aansluiten van het aanbod op de vraag. We merken het als bedrijf dat er behoefte bestaat dat goed te regelen. Voor ontsluiten voor andere gebruikers zoeken we in steden naar goede parkeerlocaties.” Schuur stelt dat tegen schappelijke prijzen ergens geparkeerd kan worden, zoals hotels, appartementencomplexen en kantoorgebouwen, waar dat eerder niet mogelijk was. Hij noemt ze ‘dynamisch’: „Dynamische prijzen betekent dat je minder betaalt in rustige delen van de dag en je soms iets meer kunt betalen tijdens drukke tijden.”

Veilig parkeerbeheer

Of je dan geen ongewenst volk binnen krijgt als beheerder lijkt hem niet aan de orde. „We hebben daar tot nu toe geen slechte ervaring mee. Daarnaast weten we op basis van kenteken veel van een auto. Je bent niet bepaald anoniem als je parkeert.” De doelgroep zijn vastgoedeigenaren, maar ook facilitair management dat beter met parkeerruimte om kan gaan. Niet alleen om drukte te voorkomen, maar ook om minder leegstand te hebben. Met een interessante extra bron van inkomsten als gevolg. De parkeerexpert wijst ook op het voordeel van kentekenherkenning, met de smartphone te openen slagbomen en toegangsdeuren of die te gebruik voor afrekenen. Allemaal bijkomstigheden die volgens Schuur bijdragen aan veilig parkeerbeheer.

Onderzoek en verwachtingen

Onder anderen emeritus hoogleraar Henk van Zuylen (Dynamisch Verkeers- en Tansportmanagement aan de TU Delft) verwacht meer files en parkeerdruk als de samenleving met het wegebben van corona steeds meer op gang komt. Hij gaat uit van vollere wegen en schaarse parkeerplekken, omdat mensen de auto kiezen en niet het openbaar vervoer uit angst voor corona. Recent onderzoek van Toogethr en Ruigrok Netpanel wijst uit dat ongeveer de helft van de werknemers weer naar kantoor wil. De zin is minder groot bij diegenen die meer dan dertig kilometer moeten reizen. Dan loopt het enthousiasme terug naar 38 procent. Ook blijken jongeren minder staan te trappelen om weer de gang naar het werk te maken.

Voor de uitbraak van het coronavirus ging zestig procent van de werkende Nederlanders met de auto en bijna een derde met de fiets naar het werk. In september verwacht twee derde met de auto te reizen, terwijl er even veel fietsers voor woon-werkverkeer zijn. En Bovag heeft eerder onderzoek verricht dat in de richting wijst van meer autogebruik. Bureau Markteffect gaf aan dat de zelfs de helft van OV-reizigers alternatief vervoer wil kiezen. Daarvan gaat 57 procent meer met de auto reizen. De meeste respondenten zeiden al een auto te hebben, terwijl een op de twaalf antwoordde er eentje te gaan kopen. Dat werd enkele maanden geleden al ondersteund door een van de hoogste verkopen van occasions ooit.  

De cijfers ondersteunen de opinie dat data belangrijk zijn bij het in goede banen leiden van de komst van medewerkers naar kantoor, zoals parkeergelegenheid. Mede door corona wordt modern parkeerbeheer voor betrokkenen als facilitair management belangrijker.