Cartoons

Gast centraal bij Amsterdamse catering

De gemeente Amsterdam en Sodexo hebben hun samenwerking uitgebreid. De twee organisaties zijn per 1 februari een nieuw tweejarig contract aangegaan voor de volledige catering- dienstverlening voor de 18 kantoor- en werflocaties van de gemeente. Voor 6 locaties verzorgde Sodexo al de catering. Daaraan worden nu dus 12 locaties toegevoegd.

Sinds juni 1987 is Sodexo al partner van de gemeente op het gebied van Food Services, waarbij het sinds februari de personeelsrestaurants en banquetingservices voor dagelijks rond de 1.100 gasten verzorgt binnen de 18 locaties. De gemeente Amsterdam en de cateraar streven gezamenlijk naar de meest optimale cateringdienstverlening. Kwaliteit en partnership zijn hierbij de sleutelwoorden. Sodexo levert toegevoegde waarde door vanuit partnership bij te dragen aan de doelstellingen van de gemeente. Beide partijen zijn overeengekomen dat verantwoord ondernemen een belangrijke spil is in het contract. In het nieuwe contract wordt op grote schaal invulling gegeven aan Social Return en daarbij wordt een duurzaam en gezond assortiment gevoerd. Sodexo heeft een plan van aanpak opgesteld om een maximale duurzame inkoop voor cateringproducten en middelen te behalen en afval, derving en milieubelasting te reduceren. Via dit plan groeien de medewerkers van de gemeente Amsterdam mee in de duurzaamheidswens van de gemeente Amsterdam. De gast staat centraal in de dienstverlening. Sodexo betrekt de medewerkers van de gemeente Amsterdam actief bij de dienstverlening. Daardoor kent Sodexo de wensen van de gasten. Die wensen verschillen behoorlijk per locatie. Het kennen van de wensen van de gasten zorgt ervoor dat de gemeente verzekerd is van de dienstverlening die past bij iedere afzonderlijke locatie. Gezond, duurzaam, halal of vegetarisch… iedere gast kan van een lekkere lunch genieten die aansluit bij zijn of haar wensen. Aan het nieuwe contract is een Europese aanbesteding vooraf gegaan. De offertes zijn beoordeeld door een multidisciplinair beoordelingsteam vanuit de vakgebieden Duurzaam- heid, Management en Inkoop.