Cartoons

Belgische schoonmakers in overheidsdienst verre van efficiënt

Kleinere overheid gaat meer uitbesteden

De Belgische staatssecretaris Hendrik Bogaert maakt serieus werk van het verlangen naar een kleinere overheid. Minder ambtenaren in dienst moet leiden tot minder loonkosten. Er lagen al plannen om overheidstaken op het gebied van beveiliging en ict verder uit te besteden aan de private sector. De belgische regering haalt nu de bezem door het schoonmaakpersoneel in de overheidsgebouwen.

Volgens onderzoek werken de schoonmakers in overheidsdienst veel minder efficiënt dan hun collega’s in de private sector. Half oktober werd ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Hendrik Bogaert (Ambtenarenzaken en modernisering van de openbare diensten) om een nieuwe dienst op te richten die orde schept in het schoonmaakwerk bij de overheid. Nu is de federale overheid jaarlijks circa zeventig miljoen euro kwijt aan de schoonmaakdiensten. Het merendeel hiervan gaat naar loonkosten. Bogaert wil met het centraliseren van de schoonmaak deze kosten fors terugdringen, maar met hoeveel is nog onduidelijk. ‘Om onze begroting op orde te houden, moet de overheid in de eerste plaats zelf kijken waar ze kan besparen. Dit project is een voorbeeld van hoe dat moet: verspilling van middelen vermijden door diensten beter te organiseren.’ Een ministerie of overheidsdienst heeft nu vaak een eigen schoonmaak-ploeg. Met als gevolg dat er soms in hetzelfde gebouw meerdere ploegen tegelijkertijd werkzaam zijn. ‘Het werk zou best door één ploeg gedaan kunnen worden’, verduidelijkt een woordvoerder van de staatssecretaris. ‘Bovendien wordt er nu vooral tijdens kantooruren schoongemaakt en dat komt niet altijd ten goede aan het rendement. De schoonmakers in overheidsdienst poetsen gemiddeld 127 vierkante meter per uur, terwijl hun collega’s in de private sector 325 vierkante meter per uur schoon-maken.’ De nieuw op te richten dienst Fedoclean moet orde scheppen in de organisatie van schoonmaakdiensten en onderhoudscontracten bij de verschillende overheidsgebouwen. De federale overheid heeft voor de verschillende diensten en ministeries meer dan tweeduizend contractuele schoonmakers in dienst. De loonkosten daarvoor bedragen ongeveer 48 miljoen euro. Daarnaast zijn er ook nog eens verschillende onderhouds-contracten afgesloten met firma’s uit de private sector voor ongeveer 23 miljoen euro. De kwaliteit van de geleverde arbeid verschilt vaak omdat er geen eenduidige normen worden opgelegd. De te kleine poetsploegen staan ook onder een hoge werkdruk. Fedoclean moet stapsgewijs alle schoonmakers samenbrengen en alle contracten met privéfirma’s centraliseren. Dit moet uiteindelijk resulteren in een betere opleiding en opvolging van het personeel, betere werkverdeling (onder andere door buiten kantooruren te werken), toename van de productiviteit en schaalvoordelen voor de aankoop van producten. Als eerste zullen de federale gebouwen op het Brussels grondgebied in het project worden aangepakt. De hervorming van de schoonmaakdiensten binnen de Belgische overheid staat niet op zich. Over de hele linie besteedt de overheid meer en meer uit aan private, facilitaire dienstverleners. In het regeerakkoord is afgesproken dat de kosten voor ambtenaren met drie procent omlaag moeten worden gebracht. Snijden in het schoonmaak-personeel is daarom een zeer welkome oplossing voor de staatssecretaris om het aantal ambtenaren terug te dringen.