Cartoons

Basisscholen gaan eigen onderhoud regelen

Basisscholen moeten voortaan zelf het onderhoud van hun gebouwen gaan regelen. Tot nog toe lag die verantwoordelijkheid bij de gemeenten, die daarvoor ook het budget beheren. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs liet onlangs weten een wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State te sturen.

Vanaf 2015 is de gemeente dan alleen nog maar verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van scholen. Volgens Dekker scheelt het een hoop administratieve rompslomp en gaat de besluitvorming sneller. ‘Het past bij deze tijd om basisscholen zelf verantwoordelijk te maken voor het onderhoud van hun gebouwen’, aldus Dekker. ‘Zo hoeven ze niet meer hun hand op te houden bij de gemeente. Als het gaat om onderhoud en energie-besparende maatregelen, zoals isolatie en dubbel glas, komen investeringen en opbrengsten in één hand’, licht hij toe. In het regeerakkoord werd al afgesproken dat er 256 miljoen uit het gemeentefonds naar scholen zou worden overgeheveld om hun huisvesting te kunnen regelen. Dat was eerder al voorgesteld door CDA-leider Sybrand Buma, die daarover een motie door de Tweede Kamer loodste. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) toonde zich vorig jaar nog bezorgd over de plannen Vooral kleinere basisscholen zouden door de plannen in de problemen kunnen komen. Scholen die in financieel zwaar weer verkeren, moeten een afweging gaan maken tussen het op peil houden van het onderwijs of dat van de gebouwen.