Breeam

Breeam

BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk. Daarmee is de Dutch Green Building Council een National Scheme Operator. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving. 


Facilitair

In BREEAM wordt het onderwerp ‘gezondheid’ zwaar beoordeeld. Denk daarbij aan klimaat, ventilatie, licht en vluchtorganische stoffen. BREEAM-NL gecertificeerde projecten zijn dus over het algemeen ook gezond voor de medewerkers. In de huidige markt is duurzaamheid geen feature meer. Het is noodzaak. Doordat BREEAM-NL alleen waardering geeft aan prestaties die bovenwettelijk zijn, is het zeker dat een BREEAM-NL project beter is dan in de markt gemeengoed is. Het project is daarmee voorbereid op de toekomst. Een BREEAM-NL certificaat maakt aantoonbaar dat het een duurzaam en kwalitatief hoogstaand gebouw is. Dit maakt dat u kunt besparen op operationele kosten. Dit blijkt ook uit onderzoek van de World Green Building Council: een meerinvestering in duurzaamheid wordt terugverdiend door een reductie van onder andere energiekosten, waterbesparing en onderhoud. Het gebouwbeheer is, eventueel specifiek ondergebracht bij een gebouwbeheerder, de verantwoordelijkheid van het facilitair management.


Soorten

De methode is onder te verdelen in 4 keurmerken:

1.   Nieuwbouw en Renovatie

Sinds 2009 is dit keurmerk operationeel en wordt gebruik voor de duurzaamheidprestatie van nieuwe gebouwen. In 2010 waren al meer dan honderd certificaten uitgereikt. De gebouwen worden beoordeelt op negen duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid & ecologie, vervuiling, landgebruik, afval, materialen, water, transport  en energie. Het certificaat voor het keurmerk kan in twee fases gehaald worden: ontwerpfase en opleverfase. In de ontwerpfase kan een certificaat puur voor het bouwen van het pand afgegeven worden. Dit certificaat vervalt bij het voltooien van de bouw. Het certificaat uit de opleverfase heeft geen einddatum en is geldig voor het opgeleverde pand. 

2.   In-Use

Met deze methode worden gebouwen beoordeelt op drie niveaus: gebouw, beheer en gebruik. Op drie onderdelen wordt gelet bij monitoring: gebouw, beheer en gebruik. Deze worden beoordeeld op negen duurzaamheidsonderwerpen: management, gezondheid & ecologie, vervuiling, landgebruik, afval, materialen, water, transport  en energie. Dit certificaat bestaat uit drie onderdelen:

– Asset is het onderdeel over de gebouw prestatie
– Beheer gaat over hoe duurzaam het pand beheerd kan worden
– Gebruik wordt gekeken hoe duurzaam het pand gebruikt wordt.

Bij ieder onderdeel kan een score behaald worden die we deelscores noemen. Deze scores bepalen de uiteindelijk beoordeling en de totaal score wordt met sterren uitgedrukt. Het certificaat is drie jaar geldig, echter moeten de score s jaarlijks behaald worden. Na deze periode kan het certificaat tweemaal verlengd worden tot het opnieuw aangevraagd dient te worden. 

3.   Gebiedsontwikkeling.

Kijkt naar de duurzaamheidprestatie van de gebiedsontwikkeling. Dit keurmerk is operationeel vanaf september 2011. Het gaat hierbij niet alleen om het pand maar ook de omliggende omgeving/gebied. Er wordt gekeken naar 6 categorieën: Gebiedsmanagement, synergie, gebiedsklimaat, welzijn & welvaart,  ruimtelijke ontwikkeling en bronnen. Hierbij kunnen twee soorten certificaten behaald worden. Ontwerpcertificaat en realisatiecertificaat. In de ontwerpfase krijg je een certificaat voor het ontwerp voor het gebied. Het certificaat uit de opleverfase heeft geen einddatum en is geldig voor het gerealiseerde gebied. 

4.   Sloop en Demontage.

In 2013 werd dit keurmerk geïntroduceerd voor hert duurzaam slopen van gebouwen. Er wordt gekeken naar 8 categorieën: water, vervuiling, Landgebruik & ecologie, energie, transport, management, gezondheid en materialen. Hierbij kunnen twee soorten certificaten behaald worden in verschillende fases, namelijk de voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. In de voorbereidingsfase worden plannen gemaakt met daarbij rekening houden met de visies en ambities. Is deze fase wordt de basis bepaald voor de realisatie en de uitvoering van het plan/project. In de uitvoeringsfase worden de opgestelde plannen uitgevoerd terwijl er wordt geregistreerd en gemonitord of alle werkzaamheden duurzaam worden uitgevoerd. Alle gegevens worden opgeslagen en behouden om verbeteringen aan te brengen.


Voordelen BREEAM certificaat

– Groenfinanciering;
– Lage risicoreductie;
– Inzicht m.b.t.  onderhoud en kleine renovaties;
– Score van een project op gebied van duurzaamheid wordt inzichtelijk;
– Er zit meer waarde aan een duurzaam gebied, gebouw of/en project;
– Het zorgt voor meer investeerders, gebruikers en een beter imago;
– Meer kans op subsidies;
– Een richtlijn voor duurzaamheid bij sloopwerkzaamheden;
– Zorgt voor onderscheid in de markt doormiddel van inzicht in de duurzaamheidprestatie van verschillende sloopprojecten;


Kosten

Het aanmelden voor een certificaat kost €500,- per aanvraag. De kosten per keurmerk verschillen. Bij een registratie van een project geldt een aanbetaling van € 500,- per certificaat. De registratietarieven dienen om ongewenste registraties te ontmoedigen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag zoals vermeld onder ‘certificering’ van het specifieke schema.

In de registratie zit begrepen:

·         Vermelding op projectenwebsite met uitgebreide – door project zelf aan te leveren – informatie.
·         In overleg met DGBC ook een vermelding op dgbc.nl of breeam.nl op basis van vermeldenswaardige (beoogde) duurzame aspecten van het project, door project zelf te initiëren.
·         Toestemming om in eigen communicatie te melden dat het betreffende project geregistreerd is voor een specifiek BREEAM-NL keurmerk met bijbehorende ambities. 
·         Helpdesksupport.