4

Ook fm kwetsbaar, op alle fronten

Minder bezetting van gebouwen of juist strenger toelatingsbeleid door de coronacrisis heeft gevolgen voor gebouwen. Kan de inspectie brandveiligheid haar werk doen, hebben plaagdieren dieren vrij spel en is er kans op legionella? Bij alle aandacht voor het coronavirus en de verwoestende effecten voor de gezondheid krijgen andere zaken minder prioriteit. Kantoren en andere gebouwen kennen minder bezetting of gaan juist op slot voor bezoekers die geen absolute noodzaak hebben er te zijn. Voo...


6

Een modulair akoestisch design als oplossing

Overlast van geluid kan niet alleen ons functioneren maar ook onze gezondheid beïnvloeden. Er zijn dan ook veel pogingen de akoestiek op het werk te optimaliseren. Daartoe behoort een modulair akoestisch ophangsysteem dat vrij hangend is en eenvoudig te plaatsen. Met het modulaire systeem zijn vele variaties mogelijk en is het mogelijk te veranderen als je de ruimte anders in wilt inrichten. Allereerst zal het vooral de bedoeling zijn geluid te beperken tot een aanvaardbaar volume. Be...


8

FMIS aanschaffen: hou trends in de gaten en betrek gebruikers

Een Facility Management Informatie Systeem (FMIS) aanschaffen voor een bedrijf is geen simpel tussendoortje. Weloverwogen is een besluit genomen dat het een toegevoegde waarde heeft en dat er een FMIS moet komen. Of dat binnen of buiten de eigen organisatie gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Hoe nu verder? Welke stappen zet je en wat moet je wel en vooral niet doen? Een Facility Managament Informatie Systeem (FMIS) zorgt ervoor dat bedrijven en instellingen gestroomlijnder kunnen werken ...


10

Wat doen we met de afgeschreven hardware?

Verantwoorde inzameling van afgeschreven ICT-apparatuur levert een enorme bijdrage aan een circulaire economie, maar kost doorgaans (veel) tijd en geld. Dat kan anders. Er zijn inzamelbedrijven die alles gratis komen ophalen én ervoor zorgen dat de apparatuur wordt hergebruikt. Overigens vindt de meeste milieuvervuiling al plaats bij de productie, dus ook de levensduur van apparatuur verlengen is essentieel. Er wordt weleens onderschat hoeveel ICT-apparatuur er jaarlijks door bedrij...


12

Schijn het juiste licht op de werkplek

Iedere werkplek heeft zijn eigen licht nodig. Een werkplaats waar precisiemontage plaatsvindt, dient anders verlicht te zijn dan een vergaderruimte van een kantoor. Het juiste licht draagt bij aan de productiviteit van de werknemer en de functionaliteit van de ruimte. Maar wanneer is een ruimte goed verlicht? En hoe bereik je het ideale verlichtingsniveau? Een goed uitgedacht lichtplan biedt hiervoor de uitkomst. Vaak wordt een lichtplan bij de bouw van een nieuw kantoor of nieuwe werkplaa...


14

Denk vooruit en kies voor een duurzaam kantoor

Een duurzame kantoorinrichting is op veel manieren mogelijk. Het kan bijvoorbeeld met energiezuinige apparaten, hergebruikte materialen, luchtzuiverende kantoorplanten, circulair meubilair en slimme technologie. Dat is beter voor het milieu en op de lange termijn bespaart het ook nog eens geld. Een eerste manier om tot een duurzaam, milieuvriendelijk kantoor te komen is het slim en zuinig omspringen met energie in relatie tot de kantoorinrichting. Leg de lat zo hoog mogelijk en streef een ...


16

Een kantoortuin mag geen obstakel zijn

Geen vaste werkplekken, maar in een open ruimte werken heeft vele voordelen. Ook echter zijn er nadelen zoals een telefoongesprek voeren of geconcentreerd werken. Hoe inrichten dat de nadelen beperkt zijn of zelfs vervallen? Een kantoortuin doet eerst denken aan de grote, open kantoren van techgiganten als Google, Microsoft en vooral Facebook. Niet voor niks liet ceo Mark Zuckerberg enkele jaren terug maar wat trots zien dat hij een bureau als iedereen had in de enorme ruimte waar tientall...


18

In geval van brand telt iedere seconde

Brand komt altijd onverwacht. Daarom is het van groot belang om maatregelen te nemen met betrekking tot brandpreventie en de bestrijding van het vuur. Uiteraard zijn er de verplichte maatregelen die worden opgelegd vanuit wetgeving, zoals in het bouwbesluit. De maatregelen worden hierdoor dan ook vaak als ‘moetje’ gezien. Maar wat nu als we het eens van een andere kant bekijken. Wanneer we verder kijken dan het ‘moetje’. Wat valt er te winnen met een goede brandmeldins...


19
Katern: Overheid facilitair

Zó wordt een gebouw energieneutraal

Drie gedateerde kantoorgebouwen worden in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gerenoveerd naar een modern en vooral duurzaam rijkskantoor. Het doel: een energieneutraal gebouw dat stijgt van energielabel B naar A++++. Door deze renovatie is het Herman Gortercomplex het eerste rijkskantoor dat wordt verbouwd onder de ambitie energieneutraal, wat past binnen de klimaatdoelen van 2050. Een duurzaam pand is een wens voor veel overheidsorganisaties en is ook nodig om aan de vastgestelde klima...


24

Plan van aanpak herstel bij een lekkage

Nadat de bron van de lekkage is weggenomen en specialistisch drogen, indien nodig, is uitgevoerd dan is het noodzaak de bestaande schade aan wanden, vloeren en installaties te herstellen. De schade zal allereerst in beeld moeten worden gebracht. Omdat door de wateroverlast niet alles met het oog zichtbaar is, zal specialistisch materiaal en deskundigheid moeten worden ingezet. Bij waterschade om wat voor reden dan ook is natuurlijk het  belangrijkste de oorzaak wegnemen. Dat wil zegge...


26

Groen verhoogt gezondheid en welzijn

Uit onderzoek blijkt dat het binnenklimaat van veel gebouwen slecht is. Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen. De NASA Clear Air Study wees namelijk uit dat kamerplanten de lucht zuiveren van giftige stoffen, de lucht bevochtigen en dat het de effecten van het Sick Building Syndrome (SBS) vermindert. Maar niet alleen dat, planten hebben een positieve invloed op de concentratie en de creativiteit van de werknemers. Het gezondheidsinstituut NIGZ ...


27
Katern: Onderwijs facilitair

Cateraars in problemen door sluiting scholen

Cateraars op middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten zijn in de problemen gekomen door het coronavirus. Omdat de scholen op last van de overheid gesloten zijn, zijn bijna alle schoolkantines gesloten. Cateraars spreken over een omzetverlies tot tachtig procent. Oproepkrachten en uitzendkrachten zitten thuis, net als het vaste horecapersoneel van de cateraars en de caissières. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid vo...