5

WIE HEEFT DE FACILITAIRE NOVITEIT VAN 2020?

Welk bedrijf in Nederland heeft dé noviteit op het vlak van facilitair management en gebouwbeheer in 2020? Wie wordt de win-naar? Dat kom je te weten tijdens de vakbeurs Facilitair en Gebouwbeheer die plaats vindt op 29, 30 en 31 januari 2020. Op woensdag 29 januari om 12:00 uur zal een van de genomineerden gekroond worden tot winnaar. Net zoals vorig jaar zal op vrijdag 31 januari, tevens om 12:00 uur de studentenprijs worden uitgereikt. Zij maken een zelfstandige keuze uit alle deeln...


9

Semipermanente huisvesting: duurzaam én flexibel

Een bedrijf groeit snel en kan de medewerkers niet kwijt in het be-staande pand. Omdat moet worden voldaan aan de duurzaamheidsei-sen, is een flinke verbouwing nodig. Of een bedrijfspand is door een calamiteit tijdelijk niet beschikbaar. Zomaar wat scenario’s waarin tij-delijke huisvesting uitkomst kan bieden..


19

Behoefte werknemer bepaalt toekomstige werkplek

Werknemers zijn niet meer alleen op hun werk om geld te verdienen, maar willen ook iets betekenen. Voor de maatschappij of voor hun eigen ontwikkeling. Dat zorgt er-voor dat zij andere verwachtingen hebben bij hun werkomgeving dan vroeger. Waaraan voldoet een werk-plek volgens de normen van de hui-dige welvarende maatschappij?


27

Wat we kunnen leren van de grote jongens?

Ons magazijn mag dan maar klein zijn, toch kunnen we als school, overheid, mkb-bedrijf of zorginstel-ling leren van de grote jongens. Hoe hou je je magazijn veilig? De redactie ging eens te raden bij en-kele grote spelers, die logistiek als hoofdtaak hebben.


35

Steeds meer mobiliteitsbudgetten ingevoerd

Steeds meer medewerkers krijgen er mee te maken, het mobiliteits-budget. Hiermee kunnen ze bin-nen de afgesproken kaders van de mobiliteitsregeling van het bedrijf, zelf bepalen hoe ze voor hun werk reizen. Openbaar vervoer, een taxi/Uber, e-bike, auto of scooter. 6 Op de 10 medewerkers willen wel.


45

Bedrijfsgebouwen als functionele blikvangers

Effectieve buitenreclame begint vaak op de gevel van het eigen ge-bouw. Vandaar dat mooi vormgege-ven namen en logo’s steeds meer bedrijfsgebouwen en vestigingskan-toren sieren. Het zijn de visitekaart-jes van een onderneming. Bedrijfs-gebouwen worden daarom steeds meer functionele blikvangers.


55

Circulaire koffie dieper dan een tijdelijke trend

De Nederlandse overheid legt steeds eer druk op bedrijven om iets te gaan doen met de circulaire economie. Ben ervan bewust, dat de keten vrij lang is, van plantage, rederij en importeur tot verpakker en groothandel. Circulaire koffie gaat daarom veel dieper en is meer dan alleen een tijdelijke trend.


65

Samen afval beheren, droom of toekomst?

Samen sta je sterk. Deze aloude wijsheid kan ook meer opgaan voor afvalbeheer in de toekomst. Want een gezamenlijk optrekken van par-ticulieren, overheid en bedrijfsleven helpt bij het streven naar circulari-teit. Enkele voorbeelden.


76

BEURSPLATTEGROND MET ACTUELE STANDHOUDERSLIJST


92

GREEP UIT HET LEZINGENPROGRAMMA

De beursorganisatie zorgt ieder jaar voor een zeer ruim programma van kennisoverdracht in de vorm van lezingen. Ook dit jaar zullen gedurende 3 dagen in 5 zalen meer dan 100 sprekers zulke lezingen brengen. Hoewel de lezingen nooit van commerciële bijbedoelingen te ontdoen zijn, probeerde een lezingencommissie ook dit jaar weer in om de voordrachten zoveel objectief mogelijk te houden.