4

Gebouwen kunnen nog veel slimmer

Slimme gebouwen zijn populair, maar hoe hard gaat het eigenlijk? Allerlei snufjes zijn beschikbaar, de techniek ontwikkelt door, maar weet de gebruiker van gebouwen alle ontwikkelingen bij te houden? Er valt nog veel te winnen, volgens onder anderen Melvyn Verzaal, nauw betrokken bij de smart building van VodafoneZiggo dat nu een jaar draait. Zomaar wat Internet of Things (IoT) voorbeelden: een slimme plant die onopvallend maar voortdurend de luchtkwaliteit meet en een systee...


7

‘Gezamenlijk optrekken tegen beunhazen helpt’

„Gezamenlijk optrekken tegen beunhazen helpt“, stelt Kees Blokland, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Verhuizen. Onder meer met die reden organiseerden schoonmaakbedrijven en verhuisbedrijven op 7 oktober 2019 in Den Bosch een regionale ondertekening van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.    De Code spreekt partijen aan waar men niet conform de Code werkt.  „Na ontvangst van een klacht passen wij hoor en wederhoor toe. Doel is in ges...

Privacybescherming Belastingdienst eindelijk op orde

De Belastingdienst heeft de databeveiliging weer op orde, constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het was lange tijd mogelijk om onopgemerkt data te exporteren uit systemen van de Belastingdienst. Dit soort activiteiten werden namelijk niet geregistreerd.   Werknemers hebben nu toestemming nodig van hun baas om data te exporteren, schrijft AP, en kunnen niet meer naar externe adressen e-mailen of USB-sticks gebruiken. Ook heeft de Belastingdienst nieuwe monitoringsystemen bedac...

Schoonmakers krijgen alsnog oude reiskostenvergoeding

Schoonmaakbedrijf Kleentec (onderdeel van Gom) en vakbond CNV zijn eruit voor wat betreft de reiskosten voor een groep schoonmakers werkzaam bij opdrachtgever Vezet. CNV eiste dat Kleentec een verlaging van de reiskosten voor de groep zo snel mogelijk ongedaan zou maken. De vakbond stelde een ultimatum dat afliep op woensdag 16 oktober. Vakbondsbestuurder Jan Kampherbeek: „Maar we zijn voor die tijd nader tot elkaar gekomen. Ze gaan de oude regeling nu alsnog effectueren. Daarmee zijn ...


9

Terughoudend met cameratoezicht door AVG

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 van kracht is geworden, zijn bedrijven en organisaties aanzienlijk voorzichtiger geworden met het instellen van cameratoezicht. Als echter het doel van het cameratoezicht goed is onderbouwd en een zorgvuldige verwerking van de vastgelegde gegevens wordt gegarandeerd, is er geen reden voor ‘AVG-vrees’. Dat was een van de conclusies van de Dahua Solution Day over cameratoezicht in combinatie met artificial intelligence....

‘Calamiteitenplannen voetbalclubs moeten completer’

Voetbalclubs moeten in calamiteitenplannen bij hun stadions meer aandacht besteden aan de risico’s van extreem weer en instortingsgevaar. Dat stelt het Auditteam Voetbal en Veiligheid na onderzoek bij betaald voetbalclubs, gemeenten, politie en supportersverenigingen.   Het auditteam adviseert overheid, voetbalbond KNVB en andere betrokken partijen over veiligheid rond de velden. Het advies komt nadat begin augustus een deel van het dak van het AZ-stadion was ingestort door harde ...


10

‘Buffer voor meer veerkracht’

In twee decennia is het aantal gevallen van burn-out verdubbeld. Inmiddels heeft een kwart van de werkenden regelmatig stressklachten en is het beroepsziekte nummer één in ons land. Het aantal burn-out gevallen loopt hard op in steeds meer sectoren en verschillende leeftijdsgroepen. Arbo Unie bepleit een meer doeltreffende aanpak gericht op het voorkomen en verhelpen van de oorzaken van stress. Werkstress en burn-out worden veel te vaak verkeerd behandeld. Dit kan effect hebben...

AI krijgt steeds meer voet aan de grond in bedrijfsleven

Het gebruik van artificial intelligence (AI) krijgt bij steeds meer bedrijven vaste voet aan de grond. Zo wordt Robotic Process Automation (RPA) inmiddels door een kwart van de bedrijven op grote schaal ingezet. Ondernemingen combineren bovendien ‘artificial intelligence’ met andere technologiën om maximaal te kunnen profiteren van de voordelen van AI.   Uit het onderzoek 'AI transforming the enterprise' van KPMG onder tweehonderd toonaangevende bedrijven in de wereld b...


11

Wat werknemers willen

Nederlandse kantoorgebruikers zijn over het algemeen tevreden over werkplek, maar er is meer behoefte aan plekken waar geconcentreerd gewerkt kan worden. Dat is een van de voornaamste uitkomsten uit de eerste Nederlandse editie van het  onderzoeksrapport ‘What Workers Want’.   Meer dan 500 werknemers uit heel Nederland werden hiervoor ondervraagd. Dit resulteerde in een aantal interessante bevindingen met betrekking tot de gewenste kantoorlocatie en het belang van bepaa...

Meer politietaken naar beveiliging?

Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, zegt dat de  particuliere beveiligingsbranche in Nederland meer taken van de politie over kan nemen. Op die manier kan de politie zich focussen op ‘taken waarvoor bevoegdheden en bewapening nodig zijn.’   Van der Steur zei tijdens het CoESS-congres in Rome ‘zeker niet ontevreden’ te zijn over de samenwerking in Nederland tussen alle partijen die bij veiligheid betrokken zijn. Maar juist omd...

Onveilige werkvloer door hoge werkdruk

Meer dan een derde van alle werknemers (36%) stelt dat er steeds meer onveilige situaties op de werkvloer ontstaan door de hoge werkdruk. Snelheid gaat daarnaast vaak boven veiligheid. Een kwart van de werknemers in een risicovol beroep is dan ook wel eens het slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval. „Schokkende cijfers die ons beeld bevestigen dat de werkplek steeds onveiliger wordt, mede door de hoge werkdruk”, aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter naar aanleiding van...


12

Smileys in de werkmail

Een mail van je werkgever die niet zo blij met je is, maar toch afsluit met een J Of een uitnodiging voor een saaie vergadering vol feest-emoties. In het normale dagelijkse chatverkeer worden emoji's er te pas en te onpas bij gehaald, maar op de werkvloer bestaat hier twijfel over.  „Onze taal wordt met die emoji's steeds beeldender. Een appje zonder een smiley erin voelt al bijna als kortaf. Het woord 'oké' in een mail kan heel onaardig overkomen. Stemt de afzender gewoon ...

20 % werkplekken niet naar wens

Uit recent onderzoek blijkt dat een op de vijf nieuwe werkplekken niet tegemoetkomt aan de behoeften van de medewerkers. Het onderzoek onthult verder dat 67 procent van de respondenten die werkzaam zijn in een nieuwe werkomgeving van mening is dat die omgeving hen in staat stelt om productief te werken.    Voor ‘The Workplace Experience Revolution Part 2: Do new workplaces work’ analyseerde Leesman de mening van 84.158 werknemers werkzaam in 346 gebouwen na een verhuizi...


13

Verliezen door cyberaanvallen loopt in de biljoenen

Het waardeverlies als gevolg van cyberaanvallen stijgt in 2021 wereldwijd tot een recordhoogte van bijna 5,5 biljoen euro. Als gevolg van deze vorm van criminaliteit lijden bedrijven schade door ontwrichting van hun dagelijkse bedrijfsvoering, boetes, daling van aandelenkoersen, verlaging van kredietwaardigheid en reputatieschade. Veel bedrijven doen nog onvoldoende om zich hierop voor te bereiden.   De cijfers zijn afkomstig uit het rapport ‘Prepare for the expected: Safeguarding ...

‘Controleer je wachtwoord’ meest gebruikt voor phishing

E-mails met daarin het verzoek om het wachtwoord te controleren blijken uitermate geschikt als phishingmails. Het succes van het mailonderwerp ‘controleer je wachtwoord’ is opmerkelijk, omdat de phishingmail niet gericht is op nieuwsgierigheid of gemak, maar juist het veiligheidsgevoel van het slachtoffer aanspreekt.   De phishingmails waarin de gebruiker wordt gevraag om een urgente wachtwoordcontrole waren met afstand het meest succesvol, blijkt uit de KnowBe4 Phishing Mon...

Roep om hogere digitale geletterdheid

NLdigital brengt al jaren het probleem onder de aandacht dat digitale vaardigheden nog niet structureel onderwezen worden. Een nieuw curriculum laat zien dat digitale geletterdheid kinderen echt kan voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt en maatschappij. Het is echter nog geen gelopen race: Kabinet en Tweede Kamer zijn nu aan zet. Daarom doen 25 directeuren van digitale bedrijven nu de oproep om niet langer te treuzelen. In hun oproep onderstrepen de directeuren het maatschappelijke bel...


14

Activiteitgerelateerde werkomgeving niet alleen hosanna

Steeds meer mensen werken in een ‘activiteitgerelateerde’ werkomgeving, waar ze geen vaste plek hebben maar flexibel gebruik kunnen maken van verschillende soorten plekken. Een ‘activiteitgerelateerde’ werkomgeving is een prima concept, maar de uitvoering kan beter. Dit blijkt uit twee wetenschappelijke studies die onlangs werden gepubliceerd in het Journal of Environmental Psychology, als onderdeel van het promotieonderzoek ‘De psychologie van de flexplek’...

WTC Schiphol: comfortabel en energiebesparend werkklimaat

Al in 2014 was kantoorverzamelgebouw WTC Schiphol Airport bezig een duurzaamheidsslag te maken waarvan huurders profijt zouden hebben. Het management sloot een nieuw type onderhoudscontract af om enerzijds het energieverbruik te verminderen en anderzijds het aangename werkklimaat voor huurders nog verder te optimaliseren. Met succes; de resultaten zijn boven verwachting.   Binnen het duurzame gebouwbeheerbeleid van WTC Schiphol Airport was het vernieuwen van het ond...


15

Ambtenaren gaan voor halvering CO2-uitstoot

De Rijksoverheid verbindt zich met het tekenen van de Dutch sustainable mobility pledge om het zakelijke verkeer van alle 110.000 ambtenaren te verduurzamen, zodat in 2030 de CO2-uitstoot daarvan met 50% is teruggebracht.   Voor de zomer maakte de Rijksoverheid al bekend zich aan te sluiten bij Anders Reizen, de coalitie van zo’n 50 grote werkgevers die willen versnellen in duurzame zakelijke mobiliteit. Ook de leasebranche gaat hier actief voor werven, want het streven is om mini...

Taalcoach voor wollig taalgebruik overheid

Taalcoaches moeten ervoor gaan zorgen dat de overheid begrijpelijker gaat schrijven. Dit jaar moeten de honderd meest verstuurde teksten al zijn verbeterd. Het kabinet trekt er drie miljoen euro voor uit.   Om dit te bereiken komt staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) met de Direct Duidelijk Brigade, die bestaat uit experts, taalcoaches en taalambassadeurs. Zij trekken het land in om teksten van ambtenaren te verbeteren. „Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg...

Optimale benutting elektrische deelauto met ‘zonefloating’

Een nieuw trend in oud-doelman is het zogenoemde ‘zonefloating’. Elektrische deelauto’s die in bepaalde zones overal neer kunnen worden gezet. MyWheels start met dit concept in tien buurtzones in Amsterdam.‘Zonefloating’ moet voorkomen dat er een vaste parkeerplaats wordt ingenomen, zoals dat met ‘klassiek autodelen’ gebeurt. Maar het voorkomt tegelijkertijd dat de deelauto’s door de hele stad zwerven, zoals bij ‘freefloating’ het ge...


16

Vrouwen rekenen beter in warm kantoor, mannen niet

Vrouwen zijn sterker in wiskunde en communiceren beter als het binnen lekker warm is. Dat zijn enkele opmerkelijke uitkomsten uit recent onderzoek naar de effecten van temperatuur op prestaties op de werkplek. Het verschil van de invloed van temperatuur op de prestaties van mannen en vrouw is sowieso groot.   Het onderzoek onder 543 deelnemers liet zien dat de prestaties in zowel wiskunde als verbale communicatie onder vrouwen aanzienlijk verbeterden bij hogere binnentemperaturen. Bij m...

Zeven procent bedrijven gebruikt robots

Volgens het CBS gebruikte in 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen. Ook andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit meldt het CBS in de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2019’.   De cijfers komen uit een enquête onder bedrijv...


17

Transformatie kantoren levert 13.000 woningen op

Door het ombouwen van bestaande panden, kwamen er vorig jaar dertienduizend woningen bij. Dit is bijna 14 procent van het totale aantal woningen dat in 2018 aan de woningvoorraad werd toegevoegd, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   Bij de transformatie van bestaande bouw naar woningen gaat het in de meeste gevallen om omgebouwde kantoorpanden. Hierbij gaat het in totaal om zo'n 5.500 ruimtes, ofwel 42 procent van het totaal. 21 procent werd geve...

Europese steun voor hogere prijs op CO2-uitstoot

In het Klimaatakkoord dat enkele maanden geleden werd gepresenteerd kondigde minister Wiebes een CO2-heffing aan. Die hogere prijs op CO2 moet gaan gelden voor ruim 250, veelal hele grote, Nederlandse bedrijven. Vanuit Europa komt steeds meer steun om het Nederlandse initiatief te volgen en uit te breiden. Dit is te lezen in de recente ‘Nieuwsbrief Emissiehandel’.   Zo krijgt een belasting op de CO2-inhoud van producten aan de grenzen van de EU uit allerlei hoeken steeds mee...

Klimaatvriendelijk op zakenreis

Er wordt heel wat afgereisd voor zakelijke doeleinden met de auto en het vliegtuig. Als je dan toch de auto of het vliegtuig pakt, doe het dan klimaatvriendelijk en compenseer de veroorzaakte CO2-uitstoot.    De kosten om je CO2-uitstoot te compenseren vallen erg mee. Het klimaatplein geeft drie concrete voorbeelden: een autorit (op benzine) van Amsterdam naar Den Haag en weer terug kost bijvoorbeeld €0,34 in totaal. Ga je met het vliegtuig van Amsterdam naar Barcelona, dan co...


19
Katern: Onderwijs facilitair

School twee dagen dicht na ransomware

12.000 leerlingen in een schooldistrict in de Amerikaanse staat Arizona zijn twee dagen naar huis gestuurd, nadat de school te maken kreeg met ransomware. De hackers kaapten belangrijke systemen, waardoor de docenten geen les meer konden geven. Op Facebook stelde het Flagstaff Unified School District eerst dat de school en de kinderopvang een dag gesloten zou blijven, daar kwam later nog een dag bij omdat de herstelwerkzaamheden langer duurden. Het is niet de eerste keer ...


23
Katern: Zorg facilitair

Nieuw expertisecentrum helpt zorgvastgoed te verduurzamen

Zorginstellingen kunnen bij de verduurzaming van hun vastgoed een beroep doen op een nieuw expertisecentrum. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) richt zich op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties in de zorgbouw. Het EVZ is aangesloten bij het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Dit sector-overschrijdende duurzaamheidsplatform is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Binnenlandse Zak...


27
Katern: Overheid facilitair

Gemeente Alkmaar investeert in betere koffie

De gemeente Alkmaar besloot vorig jaar over te stappen van fresh brew-koffie naar verse bonen. Niet alleen de smaak, maar ook het kostenplaatje maakte dat de gemeente voortaan de koffievoorziening niet meer uitbesteed maar zelf de machines heeft aangeschaft én het onderhoud in eigen beheer heeft. Toen het contract met leverancier van de koffie afliep en het stadskantoor verbouwd moest worden, besloot de gemeente Alkmaar eens goed te kijken of uitbesteding van de koffievoorz...