4

Hoe maak je van vitaliteit een prioriteit?

Er zijn inmiddels meer dan 150 cao’s waarin afspraken zijn vastgelegd over duurzame inzetbaarheid. Volgens vitaliteitsmanager Maaike Thijssen een wat vage term, een containerbegrip dat vaak nog moet worden toegelicht. Hoe kan je als organisatie dat invullen, waar moet op worden gelet? Aandacht voor vitaliteit zal voor bedrijven een topprioriteit moeten worden om in de toekomst succesvol te kunnen blijven. Facilitair management kan hier in belangrijke mate aan bijdragen. Denk...


7

'900 Nederlandse bedrijven kwetsbaar door gevaarlijk lek in VPN'

Bijna negenhonderd Nederlandse bedrijven zijn kwetsbaar zijn voor een gevaarlijk lek in het Fortigate-VPN. Het lek vormt een ernstig veiligheidsrisico voor bedrijven en instellingen in Nederland.   Het radioprogramma Reporter deed samen met IT-beveiligingsbedrijf ESET Nederland onderzoek naar het lek bij het Fortigate-VPN, waar net als bij Pulse Secure in maart dit jaar een gevaarlijke kwetsbaarheid werd ontdekt. Uit het onderzoek kwam een lijst met bijna 900 Nederlandse bedrijven waarv...

Malware legt communicatiesysteem rechtbank Berlijn plat

Het communicatiesysteem van het Kammergericht, de hoogste rechtbank van de deelstaat Berlijn, lag begin oktober enkele dagen plat als gevolg van malafide software.   Omdat alle e-mails vanuit de rechtbank werden geblokkeerd om te voorkomen dat de malware zich verder verspreidt, moesten medewerkers voor communicatie terugvallen op de telefoon, fax en papier. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung gaat het om de Emotet-malware, die de laatste tijd vaak opduikt in Duitsland en daarbij s...

Maatregelen tegen NDM-bacterie in het Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) gaat zijn systeem van afvalverwerking volledig veranderen. Uit externe onderzoeken die het ZMC heeft laten uitvoeren, blijkt dat het pulp dat bij de afvalverwerking door de riolering gaat tot verstoppingen heeft geleid. Hierdoor is er een groter risico op verspreiding van bacteriën, vooral de NDM-darmbacterie vormt een groot gevaar.   Vanaf begin 2018 is in het ZMC bij 39 patiënten een antibioticaresistente NDM-darmbacterie aangetroffen. Er zijn ...


9

‘Schoonmaak met een glimlach’

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt schoongemaakt en gehouden door een kleine honderd schoonmakers. Getriggerd door een eerder promotie-onderzoek op de opleiding startte de onderwijsinstelling een traject om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. „Meer plezier, betekent betere schoonmaak.”   De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Jorcho van Vlijmen, docent Facility Management aan de HAN, was dat schoonmakers zich niet gezien vo...

We verspillen steeds minder voedsel

Nederlandse bedrijven en huishoudens verspillen steeds minder voedsel, blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2019 verspillen Nederlanders naar verwachting 34,3 kilo eten per persoon, een daling van 7 kilo sinds 2016.   Nederlanders verspilden de afgelopen jaren met name minder brood, zuivel, groenten en fruit. Bij bijna de helft van het weggegooide voedsel gaat het om ‘onvermijdbaar voedselverlies&l...


10

FNV roept cateringmedewerkers op te staken

FNV roept medewerkers in de cateringsbranche op om te gaan staken voor een betere cao. Zo'n 24-uursstaking gebeurt voor het eerst in de geschiedenis van de sector. Er zijn drie stakingsdagen aangekondigd, waaronder op 17 oktober in Rotterdam.   Vakbonden CNV en De Unie bereikten eerder een onderhandelingsresultaat met de werkgevers, maar vakbond FNV gaat hier niet mee akkoord.  Uit het onderhandelingsresultaat blijkt een loonsverhoging van nog geen twee procent. Dit is volgens FNV ...

Huurders kantoorruimte betalen jaarlijks miljoenen teveel

Veel bedrijven vertrouwen op de afrekeningen van de servicekosten. Maar recente onderzoeken wijzen uit dat dit vertrouwen vaak niet terecht is. Bij praktisch alle huurders zitten fouten in de servicekostenafrekeningen. De teveel berekende servicekosten variëren per huurder van € 15.000 euro tot € 450.000.   Voor ‘hurend Nederland’ betekent dit dat het om vele miljoenen onterecht in rekening gebrachte servicekosten gaat. En aangezien huurders tot 5 jaar (soms l...


11

Pas kletsen bij groen licht

Het kan flink rumoerig zijn in een kantoortuin. Collega’s die je iets vragen of bij je bureau blijven hangen, verstoren veelvuldig je werkritme. De geleerden zijn het er nog niet over eens hoeveel productiviteitsverlies de kantoortuin precies veroorzaakt, maar dat we werktijd verliezen door dit fenomeen staat als een paal boven water. Twee kantoorgadgets bieden mogelijk uitkomst.   Luxafor, een start-up uit Letland, bedacht een andere slimme oplossing. Zij ontwikkelden een led-lam...

Google waarschuwt voor onveilige wachtwoorden

Google heeft een functie geïntroduceerd waarmee gebruikers kunnen bekijken of ze veilige wachtwoorden gebruiken. Ook wordt de incognitomodus voor Google Maps uitgerold. De wachtwoordmanager van Google is vanaf nu toegevoegd aan de accountpagina van Google-gebruikers.    Met Password Checkup kunnen gebruikers achterhalen of hun wachtwoorden zijn gelekt. Ook waarschuwt de functie als een wachtwoord voor meerdere websites wordt gebruikt en als een wachtwoord te zwak wordt bevonde...

‘Te weinig beloning duurzame innovaties’

Duurzaamheid speelt nog altijd een ondergeschikte rol bij aanbestedingen van bouwprojecten van Nederlandse publieke instellingen, concludeert brancheorganisatie Bouwend Nederland aan de hand van een onderzoek onder 83 grootste publieke aanbesteders. In 2018 werd duurzaamheid bij 26,9 procent van de aanbestedingen meegenomen in de beslissing.   Bij de overige 73,1 procent van de aanbestedingen speelde duurzaamheid geen rol van betekenis. Bij een merendeel van de aanbestedingen wordt veel...


12

Niet samen met manager op social media

Het merendeel (56%) van werkend Nederland is op geen enkel social media platform verbonden met zijn manager. Als werknemers wel verbonden zijn met hun manager, is dit meestal via Facebook (27%). LinkedIn staat op de tweede plaats (16%), gevolgd door Instagram (10%), blijkt uit recent onderzoek.  Social media connecties zijn een laagdrempelige vorm van privécontact. Daarnaast is er een groep die zijn manager privé regelmatig ziet of spreekt. Ruim 1 op de 10 werknemers gaat ...

Consumentenbond niet blij met energiekeurmerk

Consumentenbond vindt het keurmerk dat de energiesector wil introduceren om misstanden in de energieverkoop tegen te gaan gebakken lucht. Volgens de bond is het idee een afleidingsmanoeuvre en alleen bedoeld om al aangekondigde strengere maatregelen af te wenden. Wie in het register staat, laat zien te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden.    Zo is duidelijk wie de eigenaren van de verkopende partij zijn, moet de geregistreerde naam hetzelfde zijn als die waaronder energie wordt...


13

Océ wordt Canon Production Printing

De Limburgse printerfabrikant Océ krijgt een nieuwe naam. Het voormalige beursgenoteerde bedrijf met hoofdkantoor in Venlo gaat Canon Production Printing heten.   Océ is sinds 2010 onderdeel van de Canon Group. Dat Japanse elektronicaconcern wil met de naamswijziging per 1 januari volgend jaar meer merkeenheid creëren. Sinds de oprichting in 1877 heeft Océ al tal van technologieën voor kopiëren en printen ontwikkeld. Daar blijft het bedrijf mee doorga...

Overheid wil ingrijpen bij bedrijven met gebrekkige it-beveiliging

De overheid wil kunnen ingrijpen bij bedrijven en organisaties die door het niet goed beveiligen van systemen het publiek blootstellen aan risico's, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid tegenover het FD laten weten. „Wij moeten kunnen zeggen tegen een bedrijf: Als je het zelf niet regelt dan komen wij het wel doen", aldus de minister.   De overheid heeft nu vooral een adviserende rol als het om digitale veiligheid gaat. Grapperhaus wil dat veranderen. Daarbij w...

Mkb'ers weten te weinig over kartelregels

Middelgrote en kleine bedrijven weten te weinig over wat verboden kartelafspraken zijn. De ondernemers willen zich in overgrote meerderheid aan de wet houden, maar vergissen zich vaak over wat toegestaan is.   Die conclusies trekt de marktwaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) uit een enquête onder mkb-bedrijven. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een minderheid van de mkb'ers weet dat het verboden is met concurrenten afspraken te maken over wie aan welke klant levert....


14

Recht op onbereikbaarheid

Omdat het welzijn van medewerkers een steeds belangrijker item wordt, komt er ook steeds meer aandacht voor het recht op onbereikbaarheid. Onlangs werd het voor het eerst in twee Nederlandse CAO’s vastgelegd.   Zowel bij de CAO voor de gehandicaptenzorg als bij de CAO voor de jeugdzorg is vastgelegd dat medewerkers het recht hebben buiten werktijd niet bereikbaar te zijn. Dit betekent dat ze ongestraft niet hoeven te reageren op berichten of telefoontjes van hun leidinggevenden. M...

Overheid wil ‘schone’ vuilniswagens

Gemeenten en het rijk gaan samenwerken in het vergroenen van vuilniswagens. Ze spreken af dat er vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens meer in hun gemeenten rondrijden. Uiteindelijk moeten de gemeenten stapsgewijs naar een geheel emissieloos wagenpark.   Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Tilburg maakten sloten al eerder met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een deal. Gemeenten als Leiden, Groningen, Den Haag en Breda sluiten zich daar nu bij aan, meldt Binnen...


15

Zonnepaneel zoekt bedrijfsdak

Nederland telt circa 37.000 panden die geschikt zouden kunnen zijn voor het opwekken van zonne-energie. Momenteel is 93,5 procent daarvan nog onbenut, blijkt uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’.    Een deel de bedrijfsdaken kan niet worden benut. Dit komt omdat bijvoorbeeld de draagkracht onvoldoende is of omdat de afstand tussen het pand en het elektriciteitsnet te groot is. Om in kaart te brengen in hoeverre het potentiële dakoppervlak nu is benut en waar kan...

IT-beslissers vertrouwen eigen cloud niet

Slechts twee derde van de IT-beslissers is van mening dat hun cloudverbindingen optimaal of voldoende zijn beveiligd (66 procent). Een verontrustend aantal, blijkt uit onderzoek van Telindus onder 294 IT-beslissers.   Vijftien procent geeft aan niet voldoende beveiligd te zijn en nog eens achttien procent durft er hun hand niet voor in het vuur te steken dat zij beschikken over veilige verbindingen. Ondanks dat cloudomgevingen veilig zijn ingericht door de verschillende aanbieders, is h...

Leasefiets niet altijd voordelig

Vanaf volgend jaar is de bijtellingsregeling voor een fiets van de zaak (leasefiets) een stuk gemakkelijker geworden. Je betaalt dan 7% bijtelling over de nieuwwaarde van de fiets. Dit is simpeler dan de oude berekening, waarbij privékilometers moeten worden bijgehouden en verrekend met de daadwerkelijke kosten van de fiets, dat bij je belastbaar inkomen wordt geteld. Maar let op: het kan ook ongunstig uitpakken.   Als je een fiets van de zaak gaat rijden, dan vervalt je reiskost...


16

Energiedata gebundeld voor betere dienstverlening

Vijf organisaties gaan hun data over de energietransitie bundelen en beter beschikbaar maken. Op die manier kunnen gemeenten en provincies sneller en makkelijker over de juiste data beschikken voor het maken van klimaatplannen en regionale energiestrategieën.   Het Kadaster, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt over de Verbetering van de In...

Snelle verduurzaming wagenpark in hoofdstad

Amsterdam wil dat bijna alle voertuigen van de gemeente in 2025 uitstootvrij zijn. Personenauto’s en kleine bestelbussen moeten zelfs al in 2022 100% schoon zijn. Alleen grotere voertuigen als vuilniswagens krijgen meer tijd.   De stad wil dat het verkeer binnen de gemeentegrenzen in 2030 vrij is van schadelijke uitstoot door verbrandingsmotoren. Besloten is dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven; door het eigen wagenpark aan te pakken zorgt Amsterdam voor een reductie van...


17

Uniforme berekening circulariteit

Er moet een eenduidige en uniforme berekening komen van de circulariteit van een gebouw of bouwwerk, en een minimum wettelijk basisniveau. Dat schrijft minister Ollongren ze in een brief aan de Tweede Kamer.   Als een bouwer de opdracht krijgt om een gebouw een bepaalde mate van circulariteit mee te geven, dan moet er gebruik worden gemaakt van verschillende modellen en berekeningen. Van de herbruikbaarheid van bouwmaterialen tot de afvalstromen van de bouwplaats en de vervoersbeweginge...

Overheidswebsites slecht toegankelijk

Websites en apps van Nederlandse gemeenten zijn vaak onduidelijk enslecht bereikbaar. Van alle 355 gemeentewebsites voldoet minder dan eenkwart (23 procent) van de homepagina’s aan de vastgestelde toegankelijkheidsrichtlijnen. Gemeenten in Friesland en Limburg zijn het minst toegankelijk, de sites vangemeenten in Drenthe, Flevoland en Zeeland scoren het best, meldt bureauStuurlui dat onderzoek doet naar de digitale toegankelijkheid van (semi)overheidsinstellingen. ‘Onduidelijke...

Voordeel elektrische auto verdwijnt voor zakelijke rijder

Voor elektrische auto’s geldt dit jaar nog het bijtellingspercentage van 4%. Vanaf 2020 wordt het rijden in een elektrische auto onaantrekkelijker gemaakt voor de zakelijke rijder, dit komt door de verdubbeling van de bijtelling naar 8%. De zakelijke rijder heeft nog slechts enkele maanden de tijd om van het lage 4% bijtellingstarief te profiteren.   Na de langere periode van onduidelijkheid, is er op Prinsjesdag eindelijk meer duidelijkheid gekomen. Tijdens de troonrede werden de ...


19
Katern: Onderwijs facilitair

Scholen Beuningen aan nieuwbouw toe

Een aantal scholen in Beuningen is binnen vijf jaar aan nieuwbouw toe. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het college van B en W heeft laten uitvoeren naar alle huisvesting voor scholen en kinderdagverblijven in Beuningen. Met name bij de Dromedaris en bij Klavervier prijken in het rapport voornamelijk onvoldoendes. bijvoorbeeld voor de bouwkundige staat en het binnenklimaat, aldus Omroep Gelderland. De Dromedaris pleit al langer voor nieuwbouw. Het plan was om de...


23
Katern: Zorg facilitair

Ziekenhuis Gelderse Vallei kiest voor zonnepanelen

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kiest voor duurzame energie en plaatst 5.100 zonnepanelen op de parkeergarage. In samenwerking met Rooftop Energy bouwt het ziekenhuis in 2020 een dak boven haar parkeergarage waarop de constructie voor zonnepanelen wordt geplaatst. Met de plaatsing van de zonnepanelen voorziet het ziekenhuis voor circa 18 procent in haar benodigd elektrisch vermogen. De jaarlijks opgewekte energie staat met 1.800.000 kWh gelijkaan het verbruik van meer dan 5...


27
Katern: Overheid facilitair

Is uw catering al circulair?

Een circulair kantoor met duurzaam meubilair vanhergebruikte producten, we staan er inmiddels niet meer van te kijken. Een nieuwe trend is circulaire catering waarbij niet alleen geen voedsel meer wordt weggegooid, maar álle producten volledig worden gebruikt. Diverse overheidsinstellingen waaronder Rijkswaterstaat en het Centraal Justitieel Incassobureau zijn al overgestapt naar deze vorm van catering en willen hiermee trendsetter zijn. Maar hoe wer...