Met een nieuwsbijdrage de aandacht van ruim 65.000 verantwoordelijke professionals

Met genoegen wordt uw nieuwsbijdrage opgenomen in de Media Facilitair Journaal. Bij voldoende inhoudelijkheid plaatst de hoofdredactie deze zelfs door als kennisbijdrage.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een nieuwsbijdrage? 
Alles wat op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer in een organisatie inhoudelijk belangrijk genoeg is om te melden aan de ruim 65.00 professionele geregistreerden is in beginsel een (kennis)bijdrage. Daarbij maakt het niet uit of deze bijdrage kort of lang is, al gepubliceerd is op de eigen website of niet, dan wel kennis of informatie betreft. Van iedere aangeleverde (kennis)bijdrage stelt de redactie een bericht samen, dat afhankelijk van de inhoud van het aangeleverde, voor publicatie in aanmerking komt in de rubriek Nieuws.

Wat is de beste aanlevering van een nieuwsbijdrage?
Voorzie uw nieuwsbijdrage bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een URL waar de lezers meer informatie kunnen lezen en de naam van de auteur. En houdt daarbij in ogenschouw:

  • Beperk de kop zoveel mogelijk tot de essentie van uw boodschap.
  • De foto mag geen verwijzing hebben naar bedrijfsnaam, website, oproep of andere toevoegingen aan de afbeelding.
  • Uitsluitend bijdragen die via de Nieuwsbank zijn aangeleverd gestuurd, worden opgenomen.
  • Zorg voor voldoende lengte van de boodschap, zonder toevoeging van nutteloze en overbodige informatie, waarbij details geen enkel probleem zijn.


Hoe gaat de redactie met aangeleverde nieuwsbijdragen om?
In beginsel wijzigt de redactie niets aan een nieuwsbijdrage. Wel kijkt de redactie deze eerst na op stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, etc. In die gevallen past de redactie de aangeleverde (kennis)bijdrage aan.

De omvang van een nieuwsbijdrage is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.

Hoe is de publicatie van nieuwsbijdragen opgebouwd?
De opbouw van een nieuwsbijdrage is als volgt: van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat op de homepage van de rubriek Nieuws wordt geplaatst. Zo’n bericht bestaat uit een foto met de vermelding van het dossier, waaronder het bericht valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de kennisbijdrage onder de functie Lees meer.

Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, de foto, eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de aangeleverde url. Onder iedere (kennis)bijdrage staan de vorige en volgende (kennis)bijdrage aangegeven.

Zodra de hoofdredactie een nieuwsbijdrage van voldoende inhoudelijke waarde en lengte acht, zal deze ook Kennisbijdrage geplaatst worden in de rubriek Kennis en als zodanig worden gecommuniceerd. Zie verder Kennisbijdragen.

Wat gebeurt er met nieuwsbijdragen ná publicatie?
Nadat het bericht over een nieuwsbijdrage is geplaatst, blijft deze ongewijzigd en voor onbepaalde tijd op de website staan. Wel is lezen van nieuwsbijdragen alleen mogelijk via het bericht of via de URL in de browser.

Na verloop van tijd kunnen nieuwsbijdragen alleen nog door ingelogde lezers ingezien worden.


Wat zijn de voorwaarden voor publicatie van (kennis)bijdragen?

  • Publicatie van nieuwsbijdragen is kosteloos. Alleen een communicatie-abonnement voor een nieuwsbijdrage is betaald.
  • De redactie publiceert van iedere organisatie slechts één bericht per kalendermaand. Als in één kalendermaand meerdere bijdragen worden aangeleverd, zal alleen de eerste aangeleverde bijdrage worden geplaatst.


Waaruit bestaat de doelgroep?
De doelgroep van de website bestaat uit de verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer. Van hen hebben er zich ruim 65.000 professionals geregistreerd.

Nieuwsbijdragen uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Nieuwsbijdragen zijn uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank. Zodat de nieuwsbijdrage meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor iedere nieuwsbijdrage een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.