Beveiligingsdiensten

Beveiligingsdiensten

Beveiligingsdiensten worden ingezet om een object, persoon of doel te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dit varieert van gehele, gedigitaliseerde beveiligingssystemen tot eenvoudige beveiligingsattributen. Door de verschillende beveiligingsdiensten worden risico’s verminderd en wordt de veiligheid verhoogd. Het begrip beveiliging is erg breed, dit is ook terug te zien in onze vele, aanverwante dossiers met betrekking tot dit onderwerp (zie onder).  


Facilitair

Tegenwoordig wordt er veel meer verwacht van beveiliging dan vroeger. De beveiliging wordt vaak als eerst opgemerkt bij het bezoek van een organisatie. Denk daarbij aan de toegangscontrole, beveiligingscamera’s op en rond het pand en vaak is de receptie ook voorzien van beveiliging. Het is daarom van belang dat een beveiligingsmedewerker ook gastvrijheid uitstraalt. Bij de entree is de beveiliger veelal toch het visitekaartje van de organisatie. Bezoekers dienen op een professionele, gastvrije manier ontvangen te worden en service geboden, zonder dat de veiligheid in het geding komt. Op het gebied van ICT of documentbeheer is de functie van beveiliging veel minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk. Ook daar zal het facilitair bedrijf dus alert moeten zijn en de nieuwste ontwikkeling op de voet volgen.


Soorten

Mobiele surveillancediensten;

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de mobiele surveillancediensten:

– Persoonlijke alarmverificatie en professionele alarmopvolging;

– Open- en sluitrondes;

– Dag en nacht controlerondes;

– Collectieve beveiliging;

– Snelheidscontrole en parkeerklemmen;

Receptiediensten; veel organisaties kiezen ervoor om behalve de beveiliging van een organisatie, ook de receptie uit te besteden. Dit valt vaak ook onder beveiligingsdiensten. Een receptiedienst lijkt vanzelfsprekend, helaas blijkt in de praktijk vaak het tegenovergestelde. De ontvangst is het visitekaartje van de organisatie, dus dit moet op een professionele wijze tot uitdrukking komen.

Hondenbeveiliging; honden kunnen getraind worden op ontelbaar veel mogelijkheden en zijn daardoor enorm geschikt voor de beveiligingsdiensten. Hondenbeveiliging is onder ander inzetbaar bij evenementen (zowel overdag en ’s nachts). Hondenbeveiliging is ook effectief bij object- en bouwbewaking.

Winkelbeveiliging; winkelcriminaliteit is aan de orde van de dag. Een goede preventie is dus van groot belang. Bij winkelbeveiliging zijn ook weer verschillende soorten die kunnen worden ingezet:

– Collectieve winkelsurveillance: er worden meerdere retailers tegelijkertijd ondersteund.

– Burgersurveillanten en servicemanager: surveillanten in burgerkleding worden pas ingezet na overleg met politie.

– Retail interventieteam: mobiele teams welke zich specialiseren in verplaatsende criminaliteit.

Binnen de verschillende soorten beveiligingsdiensten wordt een groot scala aan werkzaamheden en diensten aangeboden, o.a.: ad-hoc beveiliging, alarmopvolging, bouwbeveiliging, evenementenbeveiliging, hotelbeveiliging, objectbeveiliging, security hostess, uitvaartbeveiliging, transportbeveiliging, persoonsbeveiliging, portier, terreinbeveiliging, coördinator beveiliging, mobiele surveillant, hondengeleider, persoonsbewaking, centralist.


Normen, wet- en regelgeving

WPBR

De particuliere beveiligingsbedrijven vallen sinds 24 oktober 1997 onder de nieuwe Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De WPBR bevat regels voor:

· particuliere beveiligingsbedrijven

· particuliere alarmcentrales

· bedrijfsbeveiligingsdiensten

· particuliere geld- en waarde transportbedrijven

· recherchebureaus

· bestuursorganen (onder andere gemeenten, provincies en rijksoverheid).

 De WPBR regelt verder nog zaken als:

· Verbod op nevenfunctie

· Regels voor bestuursorganen

· Het vaststellen van opleidingseisen

· Verplichte klachtenregeling

· Certificaten voor alarmcentrales

· Privacy gedragscode particuliere onderzoeksbureaus

Beveiligingsdiensten zijn in Nederland verder gehouden aan de gangbare wet- en regelgeving. Met name de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is van belang. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) heeft als doel het beschermen van persoonsgegevens die geregistreerd worden. Persoonsgegevens worden door vele instanties, zoals gemeenten, vastgelegd. Het vastleggen is in principe geen probleem, echter moet er met deze gegevens zorgvuldig worden omgesprongen. Alle instanties die persoonsgegevens verwerken dienen dit aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij een onafhankelijke functionaris hier toezicht op houdt.

Belangrijkste normen

ISO/IEC 27001

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. In Nederland is het vastgesteld als NEN norm NEN-ISO/IEC 27001:2005 en vertaald naar het Nederlands en verplicht gesteld voor Nederlandse overheden door het College standaardisatie. In 2013 is een nieuwe versie uitgekomen en tevens in het Nederlands vertaald. De structuur is volledig gewijzigd en komt nu overeen met de in 2015 geïntroduceerde ‘High Level Structure’ die binnen o.a. ISO 9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001 (milieuzorg) toegepast wordt.

Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.

Keurmerk beveiliging

In 2017 zijn verschillende keurmerken omtrent beveiliging vernieuwd. Het gaat hier om de evenementenbeveiliging, geld- en waarde transport en de horecabeveiliging. Het behalen van de vernieuwde keurmerken kan worden gerealiseerd doordat er wordt gecheckt of de organisatie nog voldoet aan alle normen welke worden gesteld. Het aanvragen van het vernieuwen kan via een certificatie instelling. Let wel dat elke keurmerkhouder voor 1 juli 2018 moet opnieuw worden gecertificeerd. Wanneer deze stappen zijn doorlopen volgt een toelatingstoets en een audit om te kunnen aantonen waaraan er wordt voldaan. Een aantal van deze eisen zijn:

– Naleving eisen WPBR;

– Naleving CAO;

– Financiële soliditeit;

– Verplichte afdrachten;

– KVK-inschrijving;

– Verzekeringen.