Beveiligingscamera’s

Beveiligingscamera’s

Beveiliging is het geheel van maatregelen om een doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Beveiliging is een manier om risico’s te verminderen, beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. Het begrip beveiliging is daarmee erg breed. Het beveiligen van een bepaald doel, object, persoon of gebouw kan worden gedaan door middel van een camerasysteem.


Facilitair

Vaak is beveiliging een taak van de facilitair manager. Onderdeel van beveiliging zijn de camera’s die worden in gezet om dit proces te vergemakkelijken. De facilitair manager heeft de verantwoordelijkheid om dit optimaal te ondersteunen en effectiever te maken. Bij sommige bedrijven is de beveiliging een aparte discipline en daarmee komt de verantwoordelijkheid te liggen bij de securitymanager. Deze is soms een onderdeel van de afdeling facilitair management. Beveiliging raakt meerdere disciplines (HRM, fm, IT, security) en daarom is het des te belangrijker dat er een goede afstemming is.


Op de werkvloer

Iedere medewerker heeft het recht zich veilig te voelen op zijn of haar werkplek. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het hebben en inzetten van verschillende technieken. Een beveiligingssysteem door middel van een beveiligingscamera, kan er daar een van zijn. Bij de inzet en het gebruik van beveiligingssystemen zijn er tal van wetten en regels waar rekening mee gehouden moet worden. De privacy van de medewerker mag namelijk niet in het geding komen.

Ter beveiliging van een organisatie mag een bedrijf wel camera’s ophangen, maar dan moeten zij wel aan strikte voorwaarden voldoen. De inbreuk op privacy van bezoekers en/of medewerkers moet zo klein mogelijk blijven en de werkgever heeft een gegronde reden nodig om dergelijke beveiligingssystemen in te zetten. Een beveiligingssysteem wordt vaak ingezet ter preventie van diefstal en inbraak, daarbij moet het ook de bezoekers en de medewerkers beschermen.


Systemen

Een goede camerabeveiliging zorgt ervoor dat het pand en zijn eigendommen op een effectieve manier preventief worden bewaakt. Er kan 24/7 zicht worden gehouden op het gebouw en men kan hiervan achteraf altijd de beelden terugzien. Onderstaand worden een aantal camerabeveiligingssystemen verder toegelicht. ·     Analoge systeem; is een al wat ouder systeem, het beeld daarvan is niet optimaal. 

  • Digitaal IP camerasysteem; is een systeem waarmee live videobeelden bekeken kunnen worden. Dit systeem geeft een erg scherp beeld.  
  • Digitaal HD-SDI systeem; is een systeem dat volledig digitaal is en gemakkelijk te upgraden met bestaande installaties.  
  • HDCVI, AHD en TVI camerasysteem; is een analoog system dat ook goede kwaliteit van beeld levert.  

Soorten

Bekabelde camera’s

– Er dienen kabels worden getrokken om de camera werkend te krijgen.
– Weinig storingsgevoelig.

Draadloze camera’s

– Hoeft enkel in het stopcontact te worden gestoken.
– De draadloze camera kan tot wel 200 meter een storingsvrij bereik hebben.

Bulletcamera

– Bekabeld maar ook draadloos mogelijk
– Binnen- en buiten camera
– Op voet of beugel
– Voorzien van dakje om beïnvloedbare weersomstandigheden te weren.

Domecamera

– Waterdichte camera’s
– Met evt. infrarood verlichting
– Binnen- en buitencamera

Bascom PRO

– Varifocale lens
– Hufterproof
– Goede belichting


Normen, wet- en regelgeving

WPBR

De particuliere beveiligingsbedrijven vallen sinds 24 oktober 1997 onder de nieuwe Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De WPBR bevat regels voor:

·     particuliere beveiligingsbedrijven
·     particuliere alarmcentrales 
·     bedrijfsbeveiligingsdiensten 
·     particuliere geld- en waarde transportbedrijven
·     recherchebureaus 
·     bestuursorganen (onder andere gemeenten, provincies en rijksoverheid).  

WBP

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) heeft als doel het beschermen van persoonsgegevens die geregistreerd worden. Persoonsgegevens worden door vele instanties, zoals gemeenten, vastgelegd. Het vastleggen is in principe geen probleem, echter moet er met deze gegevens zorgvuldig worden omgesprongen. Alle instanties die persoonsgegevens verwerken dienen dit aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij een onafhankelijke functionaris hier toezicht op houdt.

Normen ISO/IEC 27001

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. In Nederland is het vastgesteld als NEN norm NEN-ISO/IEC 27001:2005 en vertaald naar het Nederlands en verplicht gesteld voor Nederlandse overheden door het College standaardisatie. In 2013 is een nieuwe versie uitgekomen en tevens in het Nederlands vertaald. De structuur is volledig gewijzigd en komt nu overeen met de in 2015 geïntroduceerde ‘High Level Structure’ die binnen o.a. ISO 9001 (kwaliteitszorg) en ISO 14001 (milieuzorg) toegepast wordt. 

Deze internationale norm is van toepassing op alle typen organisaties (bijvoorbeeld commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie. De norm specificeert eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen die zijn aangepast aan de behoeften van afzonderlijke organisaties of delen daarvan. Het ISMS is ontworpen om de keuze van adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie beschermen en vertrouwen bieden aan belanghebbenden te waarborgen.