Bedrijfstuinen

Bedrijfstuinen

De bedrijfstuin is het visitekaartje van een organisatie. Wanneer de buitenruimte netjes verzorgd is, is dit een goede afspiegeling van het imago van de organisatie. Een goed verzorgde buitenruimte zorgt voor een positief gevoel en wekt vertrouwen op bij zowel klanten als medewerkers. Ook draagt het bij aan de identiteit van de organisatie.


Facilitair

De aanleg en onderhoud van de buitenruimte is een van de verantwoordelijkheden van het facilitair bedrijf. Daartoe behoort niet alleen de parkeerruimte maar zeer nadrukkelijk ook de groenvoorziening rondom het gebouw. De facilitair manager is betrokken bij de aanbesteding van de bedrijfstuin. Het onderhoud ervan wordt veelal ook uitbesteed, de coördinatie en toezicht hierop ligt bij FM.


Waarom bedrijfstuinen?

Behalve dat een bedrijfstuin bijdraagt aan het imago van de organisatie, kan het ook fungeren als een communicatiemiddel. De bedrijfstuin zorgt er namelijk voor dat het de identiteit van de organisatie benadrukt. De bedrijfstuin is het eerst wat een (potentiële) klant ziet. En daarmee zal de klant onbewust een goede eerste indruk krijgen van de organisatie. Het is dus van wezenlijk belang dat er genoeg aandacht wordt besteedt aan wat de organisatie van buiten wil uitstralen. Naast een goede eerste indruk en communicatiemiddel, kan een bedrijfstuin bijdragen aan een verbetering van de werksfeer. Het nodigt uit om als medewerker lekker naar buiten te gaan en te socialiseren met collega’s. Daarnaast is het ook nog een gezond tussen de bedrijven door een frisse neus te halen organisatie.


Functionaliteit bedrijfstuinen

Een aantrekkelijke buitenruimte is aangenaam voor medewerkers, die in hun pauze naar buiten gaan om een frisse neus te halen. Dit bevordert uiteindelijk de productiviteit van de medewerkers en het zal meewerken op sociaal vlak. Wanneer wordt besloten een bedrijfstuin aan te leggen, wordt er veelal een hovenier of specialist in bedrijfstuinen ingeschakeld.

De buitenruimte van een organisatie moet niet alleen aantrekkelijk, maar ook functioneel zijn. Een optimaal ingericht buitenterrein is onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering. Niet alleen binnen de muren van een organisatie gebeurt er van alles, maar er rijden ook vrachtwagens, auto’s, klanten, leveranciers, medewerkers en bezoekers af en aan. Het buitenterrein dient niet alleen als entree voor bezoekers, maar is ook de parkeerplek voor auto’s en fietsen. Bovendien wordt het terrein ook vaak als opslag en pauzeplek gebruikt. Bij calamiteiten dient het buitenterrein vaak als verzamelplek. Bij het inrichten van een bedrijfstuin komt veel kijken, want dat is immers het visitekaartje van de organisatie. Een goed ingerichte bedrijfstuin kan veel betekenen voor de organisatie en het is dus van wezenlijk belang dat hier aandacht aan wordt besteed. Wanneer er bijvoorbeeld wordt nagedacht over het verduurzamen van een organisatie, kan men ervoor kiezen om zonnepanelen te plaatsen.


Middelen/materialen

Groenbeheerplan
Een groenbeheerplan wordt vaak ingezet door gemeenten om het groen in de gemeenten te structureren. Zo’n groenbeheerplan geldt ook voor een bedrijfstuin. In veel gemeenten speelt groen een belangrijke rol en draagt het bij aan de uitstraling van de gemeente. Daarom wordt er vaak gekozen voor een groenbeheerplan. Er zijn verschillende punten waarmee rekening gehouden dient te worden. Dit is per gemeente verschillend, onderstaand een aantal punten waar rekening mee gehouden kan worden:

 • Duurzaamheid;
 • Gezondheid;
 • Behoud van cultuur;
 • Behoud van historische waarden;
 • Leefomgeving;
 • Veilig openbaar groen;
 • Schoon groen;
 • Betrekking van burgers bij het groenplan;
 • Groenbeheer, door wie en hoe;
 • Beleid;
 • Financiën;

Proces inrichting bedrijfstuin

 • Inventariseer wat je wilt en leg de doelstellingen vast. Dit kan ook door middel van een interview gebeuren met een deskundige. Al direct zal duidelijk worden wat technisch, bouwkundig of budgettair al dan niet haalbaar is.
 • Stel het budget vast;
 • Maak of laat een ontwerp maken;
 • Vraag offertes aan;
 • Beoordeel het bestek;
 • Gunning;
 • De uitvoering;
 • Een beheersplan.

Aanbesteding/offerte

Uw behoefte is vastgesteld en deze wensen/eisen worden aan deskundige partijen voorgelegd. Het antwoord, afhankelijk van de wensen, moet een uitwerking zijn van de werkzaamheden, de kosten, de materialen, de planten/ struiken/bomen en het tijdspad over de volgende onderwerpen.

 • Ontwerp en advies;
 • Opschonen van het terrein;
 • Het grondwerk;
 • Verhardingen;
 • Afrastering;
 • Bouwelementen zoals pergola, vijver, etc.;
 • Grondverbeteringen;
 • Gazon;
 • Beplanting;
 • Onderhoud.