Bedrijfsrestaurant

Bedrijfsrestaurant

Een bedrijfsrestaurant is een eetgelegenheid in bedrijven, scholen en andere instanties voor het nuttigen van de maaltijd. Of dit nu het bedrijfsrestaurant is, de kantine of een schaftkeet.


Facilitair

Het is de verantwoordelijkheid van een facilitair manager om te zorgen voor de secundaire voorzieningen. Het bedrijfsrestaurant valt hier ook onder. Het nuttigen van de lunch in het bedrijfsrestaurant is terug van weggeweest. Cateraars hebben het de afgelopen jaren erg zwaar gehad, maar doordat organisaties steeds meer nadenken over het welzijn van de medewerkers, het aanbieden van gezonde voeding en ook het duurzaam ondernemen komt dit steeds meer op zijn retour.


Bedrijfsrestaurant en werken

Eten en drinken dienen als brandstof voor de medewerker. Het is daarom van groot belang hier veel tijd en aandacht aan te besteden. Het is een moment van ontspanning, en iedere medewerker heeft op zijn tijd even ontspanning nodig. Tijdens de lunchpauze bestaat er een grote kans dat je ook in contact komt met andere collega’s, ook dit kan van positieve invloed zijn om de samenwerking van de medewerkers.

Wanneer er wordt nagedacht over de invulling van het bedrijfsrestaurant, wordt er niet alleen nagedacht over de presentatie van het eten. Er wordt uiteraard ook nagedacht over de uitstraling van het bedrijfsrestaurant. Hierbij denk je aan wat je wat je wilt uitstralen en hoe je dit gaat aanpakken. Het dragen van bedrijfskleding is hierbij van essentieel belang. Je kan hierin namelijk de identiteit van de organisatie terug laten komen. Het is ook belangrijk na te denken over de routing van het bedrijfsrestaurant en keuken.

Bij het verzorgen van de catering denk je niet alleen na over de presentatie van het aan te bieden eten. Je denkt uiteraard ook na over wat je als cateraar wil uitstralen. Dit is te verwezenlijken door middel van representatieve kleding en kleding welke ook nog eens functioneel is bij het uitvoeren van het bereiden van eten. Wanneer je hier goed over nadenkt, laat je hiermee ook je ’brand’ achter. Daarbij is het erg belangrijk in acht te nemen wat het uiteindelijke doel is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de voedselveiligheid, maar denk ook na over de routing van de bedrijfskantine.


Soorten

Er zijn verschillende buffetvormen. Welke geschikt is voor een bepaalde organisatie hangt onder meer af van de capaciteit, bedrijfscultuur en gewenst uitstraling.

 • Lijnbuffet;
  men sluit hier achter elkaar aan in de rij om uit alle mogelijke voedingsmiddelen een keuze te maken.
 • Onderbroken lijnbuffet;
  zie bovenstaande alleen onderbroken.
 • Freeflow buffet;
  de uitstraling van een bedrijfsrestaurant wordt steeds luxueuzer en gezelliger. Zo hoeven bezoekers van het bedrijfsrestaurant niet meer achter elkaar in een rij te staan. Ze kunnen door middel van dit buffet nu ook van honk naar honk hoppen. De gerechten welke in het bedrijfsrestaurant worden aangeboden worden ook steeds uitgebreider en luxer.

  Bij het opzetten van de catering is het belangrijk om in acht te nemen dat zo’n 30 tot 90 procent van de medewerkers gebruik maakt van het bedrijfsrestaurant. Binnen tien minuten kan iemand rustig zijn of haar lunch op hebben gegeten, gemiddeld wordt er 20 a 30 minuten voor uitgetrokken. Wanneer bij het indelen van het bedrijfsrestaurant rekening gehouden wordt met de bedrijfsgrootte en zo’n 1,25 m2 per stoel, kan men rustig, met genoeg ruimte lunchen. Het formaat van de gehele bedrijfskantine en de openstelling van de bedrijfskantine spelen daarin natuurlijk ook mee.

Trends en ontwikkelingen

Duurzaamheid
Duurzaam cateren is een steeds populairder wordende trend. Steeds meer bedrijven voelen zich maatschappelijk verantwoord betrokken. Dit wordt tot uiting gebracht in het bedrijfsrestaurant. Er wordt steeds meer nagedacht over de gezondheid van de medewerker. En hoe wordt dit bereikt?

Het nieuwe werken
Doordat het nieuwe werken steeds meer wordt geïntroduceerd binnen onze werkomgeving, wordt er ook steeds meer verwacht van de restauratieve voorzieningen. Waar het eerder om een simpele boterham met ham en kaas ging, gaat het nu over seizoensgebonden gerechten. Omdat men flexibele tijden werkt, moet er nu vaak ook gezorgd worden voor avondeten. Dit alles zorgt ervoor dat het bedrijfsrestaurant steeds langer in gebruik is. Deze voorzieningen zijn niet alleen terug te vinden in het bedrijfsrestaurant, maar ook in de gang bij de koffiecorner of in ontvangstruimtes.

Multifunctioneel
Bedrijfsrestaurant krijgt steeds meer een multifunctioneel gebruik. Als de ruimte alleen maar wordt benut voor de standaard eettijden is het mogelijk om efficiënter gebruik te maken van deze ruimte. De overige tijden deze ruimte of een deel ervan gebruiken als: vergaderruimte, ontmoetingsruimte, werkplek, etc.

Afrekensystemen
De meeste geavanceerde afrekensystemen beschikken over een voorraadbeheer optie. Met deze optie houdt het systeem bij welke goederen bijvoorbeeld verkocht worden, maar ook welke goederen gebruikt worden.

Assortiment
Waarop baseer je het assortiment? Wie komt er pauze houden in het bedrijfsrestaurant? Mensen wie lichamelijk zwaar werk doen, hebben vaak behoefte aan grotere porties. Zijn er mensen met bepaalde geloofsovertuigingen waar je rekening mee moet houden?

Doelgroep
Ga na welke wensen en behoeften de klant heeft. Hoe groot is het budget en welke verlangens hebben zij?

Inrichting
Waar heeft men behoefte aan, met welk type mens heb je te maken? Jongeren, (jong) volwassenen, studenten, werknemers.

Inkoop en logistiek
Hoe, wat en wanneer en waar koop je precies je goederen? Wat is dan de beste logistieke wijze om het te vervoeren, maar ook om het te rangeren binnen de organisatie.


Wet- en regelgeving

Bij het bereiden van voedsel is het erg belangrijk de voedselveiligheid in acht te nemen.  Voedsel en- waren autoriteiten; door middel van de voedsel en warenautoriteit wordt deze veiligheid gewaarborgd. De NVWA neemt steekproeven binnen verschillende organisaties welke werken of in aanraking komen met voedsel of de productie hiervan.

HACCP; is een voedselveiligheidssysteem en staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Je zorgt er met dit systeem voor dat er veilig met ons eten wordt omgegaan. Er wordt door middel van dit systeem beschreven wat er tijdens de productie en/of bereiding fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen. Alle organisaties welke met voedsel werken zijn verplicht een HACCP-plan op te stellen. De HACCP wordt in alle Europese landen opgevolgd want deze valt namelijk onder de Europese wetgeving.