Bedrijfsnieuws

Wat weet jij van de BOEI-inspecteur?

Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Deze vier thema’s vormen de basis voor de BOEI-systematiek. Het Rijksvastgoedbedrijf lanceerde dit ruim vijftien jaar geleden voor gebouwinspecties. Sinds 1 september is er een speciaal register met gecertificeerde BOEI-inspecteurs die voldoen aan de eisen voor gebouwinspectie.

Voor professioneel gebouwbeheer is inzicht in het te verwachten onderhoud en de hiervoor te reserveren middelen noodzakelijk. Dit komt samen in de meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) die opgesteld wordt op basis van een conditiemeting. Een veel gebruikte norm hiervoor is de NEN-2767. Op basis van deze norm bepaalt een inspecteur in welke conditie het gebouw verkeert en welke risico’s er zijn. Dit is de basis waarop keuzes gemaakt worden over het in te plannen en uit te voeren onderhoud.

BOEI-systematiek

Maar de NEN-2767 is niet de enige basis waarop een inspecteur vastgoed kan beoordelen. Het Rijksvastgoedbedrijf is ruim 15 jaar geleden de initiatiefnemer geweest voor de ontwikkeling van de BOEI-systematiek voor gebouwinspecties. Deze systematiek is ingericht rondom de thema’s Brand, Onderhoud, Energie en Inzicht in Wet- en Regelgeving. In vergelijking tot de NEN-2767 vergt de systematiek uitgebreidere competenties van de inspecteur. Ook zijn er inspectiemethodieken voorhanden die specifiek ingericht zijn voor één bepaalde discipline, zoals bijvoorbeeld brandveiligheid, asbest of legionella.

Om aan gebouwbeheerders, marktpartijen en onderwijs duidelijkheid te bieden welke competenties minimaal nodig zijn voor professioneel beheer en onderhoud van vastgoed is in 2019 de Maatlat voor Onderhoudskundigen Vastgoed vastgesteld. In deze richtlijn zijn ook de competenties van de onderhoudskundig inspecteur omschreven, die gebaseerd zijn op de toepassing van de NEN-2767.

Gecertificeerd BOEI-inspecteur

Van de Maatlat-inspecteur wordt meer verwacht dan van de inspecteur NEN-2767, maar de BOEI-inspecteur moet over nog uitgebreidere competenties beschikken. Gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf en de politie kunnen alleen geïnspecteerd worden als deze aantoonbaar gekwalificeerd zijn op basis van de BOEI-systematiek. Dit kan aangetoond worden met een persoonscertificaat. Sinds september is er een register geopend waar gecertificeerde BOEI-inspecteurs in worden opgenomen, dus er is een helder overzicht van inspecteurs die voldoen aan de gestelde eisen. De eerste kandidaten hebben zich reeds gemeld voor het examen eind dit jaar.

Meer informatie
Nieuwsbank banner