Bedrijfsnieuws

Wat heb je aan hyperautomation?

Hyperautomation kan als automatiseren van automatisering een sterke impuls geven aan je organisatie en je klanttevredenheid. Hoe gaat dit in zijn werk en hoe ziet die toegevoegde waarde er dan uit?

Bij hyperautomation gaat het om het verder automatiseren van al geautomatiseerde processen. Het is een integrale benadering waarbij systemen vanuit het geheel van de bedrijfsprocessen clusters identificeren voor steeds verdere automatisering. Dat gebeurt vanuit robotic process automation (RPA), aangevuld met artificial intelligence (AI), machine learning (algoritmen) en software om processen te automatiseren en optimaliseren. De combinatie van een nauwe samenwerking tussen verschillende technologieën en automatisering van processen op basis van ongestructureerde data leiden tot een verdergaande automatisering dan ooit.

Verder maakt hyperautomation digitale medewerkers mogelijk door RPA aan te vullen met AI en machine learning. Dit automatische personeel kan dezelfde bedrijfsprocessen afhandelen als mensen, maar dan sneller en foutloos. Het kan zelfs een sleutelpositie vervullen door het verbinden van verschillende bedrijfstoepassingen.

Stappen hyperautomation

De aanpak bij hyperautomation kan uit de volgende stappen bestaan:

  • analyse van bestaande processen als geheel;
  • herontwerpen van clusters van bedrijfsprocessen;
  • verder automatiseren van deze clusters;
  • meten, monitoren en analyseren van de resultaten en daarmee weer meer automatiseren.

Voor een succesvolle toepassing zijn een goed beheer en strakke regie nodig. Dit moet dan ook voor de implementatie voldoende aandacht krijgen. Verder is de datakwaliteit essentieel. Hyperautomation werkt niet als data niet ‘schoon’ zijn of als data niet (goed) worden gebruikt of verschillend worden opgeslagen. Daarom is het noodzakelijk dat je tot de juiste dataverwerking en -opslag komt.

Steeds efficiënter en effectiever

Hyperautomation maakt een automatisering van grotere, complexere processen mogelijk. Je kunt er bijvoorbeeld ook kennisintensief werk in hoge mate mee automatiseren. Bijkomend voordeel is dat hyperautomation vanwege de combinatie van technieken en de bedrijfsprocessen waar het zich op richt, afdelingen en teams tot samenwerking dwingt.

Kostenbesparingen treden op door minder overlap van systemen en een snellere en nauwkeurigere uitvoering van processen. Ook hoeven hoogopgeleide en creatieve medewerkers steeds minder routinematig werk te doen, zodat je ze beter kunt inzetten. Daarnaast geeft hyperautomation een overzicht met welke bedrijfsprocessen je de meeste kosten kunt besparen en waar je het snelst een positieve return on investment (ROI) op behaalt. Hierdoor kan je organisatie steeds efficiënter en effectiever functioneren.

Een voorbeeld van hyperautomation is intelligent vervoer waaronder automatisering van het rijden zelf. Het kan in de industrie leiden tot geautomatiseerde inspecties met robots. In de gezondheidszorg maakt het bijvoorbeeld behandeling op afstand gemakkelijker. Op financieel gebied kunnen ‘bots’ transacties monitoren, fraude opsporen en verzekeringsclaims afhandelen.

Meer klanttevredenheid

Hyperautomation maakt ‘conversational AI’ mogelijk, waarmee klanten via verschillende kanalen contact kunnen krijgen met een virtuele assistent. Ook kan conversational AI bijdragen aan de integratie van de datastromen tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie.

die in nauw contact staan met de klant, zoals sales, inkoop of marketing. Verder kan je er communicatiekanalen mee monitoren en analyseren om de ‘stemming’ van de klant te bepalen wanneer deze een oproep meldt of een verzoek verzendt via een van de kanalen.

Op die manier kan je een kwalitatief hoogwaardige klantenservice aanbieden, wat tot meer klanttevredenheid leidt. Conversational AI kan op dezelfde manier de ervaring van de medewerkers (interne klanten) verbeteren.

Doordat systemen steeds beter samenwerken, kan hyperautomation tot verrassende uitkomsten leiden, waaraan mensen niet zo snel zouden denken. Daarbij kan het gezamenlijke voordelen opleveren met een veel groter effect dan de individuele voordelen van apart geoptimaliseerde processen. Het einddoel is om in processen steeds meer beslissingen te nemen met de verschillende technieken. Hiermee kan je uiteindelijk je hele organisatie automatiseren in plaats van individuele of clusters van bedrijfsprocessen. Het tilt zo je hele organisatie naar een hoger plan.

Meer informatie
Nieuwsbank banner