Bedrijfsnieuws

Vroegsignalering voorkomt hoge schulden

Op tijd signaleren van mensen met financiële problemen. Dat is het doel van het Landelijk Convenant Vroegsignalering. Verhuurders, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, drinkwaterbedrijven en de koepelorganisatie vastgoedmanagers zijn hierbij aangesloten. De regie is in handen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het NVVK.

Het convenant werd in november 2020 opgesteld met als doel mensen met financiële problemen sneller in beeld te hebben. Lagere schulden zijn makkelijker op te lossen en door dit op tijd te signalering, wordt toename van schulden voorkomen. Doordat de diverse partijen nu samen optrekken zijn probleemgevallen eerder bekend.

VGM NL, de koepelorganisatie van vastgoedmanagers, trad onlangs ook toe tot het convenant. Vastgoedmanagers innen voor diverse private en particuliere verhuurders de woninghuur. Doordat ook zij nu deel uitmaken van het Landelijk Convenant Vroegsignalering zijn huurachterstanden sneller bekend en kan er door alle partners samen actie worden ondernomen.

In het convenant is vastgelegd dat verhuurders zorgelijke betalingsachterstanden op 1 januari doorgeven aan de betreffende gemeente. Deze neemt contact op met de huurder om samen een oplossing te gaan zoeken. Als de huurder de hulp accepteert wordt de incasso opgeschort. Dankzij het convenant kan de gemeente in een keer met alle ‘vaste lasten partners’ afspraken maken.

Mensen met financiële problemen wachten vaak lang voor ze hulp zoeken. Met het Landelijk Convenant Vroegsignalering zijn mensen eerder in beeld en krijgen ze op tijd passende hulp. Hiermee worden hogere en langdurige schulden voorkomen.

Meer informatie
Nieuwsbank banner