Bedrijfsnieuws

Teveel energie opwekken, zo voorkom je dat

In ruim 75 procent van Nederland is het elektriciteitsnet overbelast. Door de massale opwekking van duurzame energie verslechtert de situatie per dag. Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt de teruglevering aan banden gelegd.

Dat dit een probleem is wat nog niet snel opgelost is, werd onder andere duidelijk in de uitzending van Nieuwsuur van 2 september 2021. Hierin werd duidelijk dat consumenten hiervan de nadelen gaan ondervinden en dat teruglevering van energie ook beperkt zal moeten worden. Er werd gesproken over een situatie die nog lang niet opgelost is.

De gevolgen

  • Steeds vaker zullen ondernemingen en in de toekomst ook consumenten een oplossing moeten vinden voor de teruglevering van energie of moeten wachten met het plaatsen van zonnepanelen.
  • Voor bedrijven komt daar nog een uitdaging bij. Als er niet teruggeleverd mag worden, zal er ook geen subsidie meer aangevraagd kunnen worden.
  • Bij nieuwbouw van woningen en utiliteit moeten de BENG-eisen gehanteerd worden. Zonder zonnepanelen zijn deze BENG-eisen nauwelijks te realiseren. Voorkomen moet worden dat wordt geïnvesteerd in zonnepanelen die niet of nauwelijks gebruikt kunnen worden.

Met het oog op de toekomst is het dus verstandig om zelf meer van de opgewekte energie te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door de energiestromen te meten. Met bepaalde meters kan worden ingesteld wanneer actie nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van warmtepompen, laadpalen, accu’s/energieopslag en overige energieverbruikers. Dit alles om het verbruik te verhogen bij veel opgewekte elektriciteit. Het resultaat hiervan is geen of een lagere teruglevering.

Een andere optie is om zonnepanelen tijdelijk uit te schakelen of de capaciteit te verminderen. Dit gaat ten koste van het rendement, maar kosten voor teruglevering worden voorkomen.

Meer informatie
Nieuwsbank banner