Bedrijfsnieuws

Rookmelders in bestaande woningen verplicht per 1 juli

We weten het al heel lang, de cijfers liegen er niet over: rookmelders redden levens! Toch hangt niet in iedere woning in Nederland een rookmelder. Dit komt enerzijds omdat nog niet iedereen zich bewust is van de gevaren bij brand. Anderzijds omdat het nog steeds niet wettelijk verplicht is voor de meeste woningen met een bouwjaar voor 2003. Gelukkig gaat dat veranderen!

Wet- en regelgeving
Er is een voornemen tot wijziging gepubliceerd op het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012). Deze geeft aan dat per 1 juli 2022 alle bestaande woonfuncties moeten zijn voorzien van rookmelders. Dit met uitzondering van woonfuncties met een vorm van zorg en/of kamergewijze verhuur. Deze functies zijn namelijk al verplicht tot branddetectie.

Waaraan moet de rookmelder voldoen?
De rookmelder moet voldoen aan de NEN-EN 14604. Dit betekent dat dit rookmelders zijn op accu of batterij, die in alarm komen bij detectie van rookverschijnselen. Let er wel goed op dat deze rookmelders zijn voorzien van een CE-keurmerk.
Voor nieuwbouwwoningen, woningen met een bouwjaar na 2003 en woonfuncties voor kamergewijze verhuur blijft gelden dat de rookmelders moeten voldoen aan de NEN 2555 (ook wel bekend als ‘rookmelders aangesloten op netspanning en aan elkaar doorgekoppeld’).

Waar plaatst u de rookmelders?
De rookmelders moeten geplaatst worden op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte, waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van de verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie. Hieronder ons advies voor het plaatsen van de rookmelder in deze ruimte:
• Plaats rookmelders altijd tegen het plafond, bij voorkeur op een hoge plaats in de ruimte.
• Plaats de rookmelder minimaal 50 cm afstand van de wand.
• Plaats de rookmelder nooit tegen de wand.
• Houd afstand van keukens en badkamers en voorkom zo dat de rookmelder onnodig afgaat.

Implementatie in vastgoed
Als u meer vastgoed bezit of beheert, dan raakt deze wetgeving u. Dit hoort dan bij de basis kwaliteitseisen voor een woongebouw en vergt niet alleen een investering, maar is ook een logistieke uitdaging. Per 1 juli 2022 moeten de rookmelders namelijk zijn geplaatst; hierbij is geen sprake van een overgangstermijn. Wellicht heeft u al rookmelders in een deel van uw vastgoed hangen, maar waar? Wat is de kwaliteit? Zijn er voldoende rookmelders in de woning om te voldoen aan de wetswijziging? Wie gaat de rookmelders monteren? U komt waarschijnlijk niet maandelijks in al uw vastgoed. Hoe gaat u de aanwezigheid van rookmelders registeren? Allemaal vragen waar u tijdens de implementatie antwoord op moet en wil geven.

Meer informatie
Nieuwsbank banner