Bedrijfsnieuws

Voorkom schadelijk rioolgas in de sanitaire ruimte

Een belangrijk onderdeel bij hygiëne en veiligheid is rioolgas. Omdat niet veel mensen daar weet van hebben, kan enorm schadelijk zijn. Zeker als het in de sanitaire ruimte terecht komt. 

Rioolgassen ontstaan doordat organisch afval in het rioolwater terecht komt. Hierdoor start een proces van vergisting en ontstaat een gasmengsel. Rioolgas is een complex mengsel van giftige en niet-giftige gassen die aanwezig zijn in ons riool. Zeer giftige onderdelen van rioolgas zijn methaan, waterstofsulfide en ammoniak. Daarnaast zit er ook koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden in rioolgas.

Hieronder de drie belangrijkste onderdelen: methaan, waterstofsulfide en ammoniak.

Methaan

Methaan kan zeer gevaarlijk zijn als dit uit het riool ontsnapt en in uw sanitaire ruimte terecht komt. Het verdringt de aanwezige zuurstof in de ruimte en kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en bewusteloosheid. In hoge concentraties kan dit gas zelfs voor verstikking zorgen als er te weinig zuurstof in een ruimte overblijft.

Echter, er gebeuren ook mooie dingen met methaan. Het methaan kan bijvoorbeeld worden opgevangen in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierna kan het methaan worden gebruikt voor het opwekken van energie uit zogenaamde biogas. Wist u dat Duitsland al bijna een kwart van zijn hernieuwbare energie uit biogas haalt?

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide, ook wel zwavelwaterstof genoemd is een giftig gas dat ruikt naar rotte eieren, zelfs bij extreem laag concentraties. Dit gas ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen als eiwitten. Kortom, niet iets wat je in huis wilt hebben.

Toch hebben we het al in huis! Ons lichaam maakt in hele kleine hoeveelheden ook waterstofsulfide aan. Dit reguleert on andere de bloeddruk en het remt ontstekingsprocessen af. Dit is dan ook niet schadelijk. Echter, bij blootstelling aan lage niveaus van waterstofsulfide kunnen al klachten ontstaan als; irritatie van de ogen en luchtwegen, nervositeit, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en slaperigheid.

Bij extreem hoge concentraties kan waterstofsulfide zelfs het bewustzijn doen verliezen.

Ammoniak

Ammoniak kennen wij vooral als Ammonia, dit is een mengsel van Ammoniak (maximaal 5%) met water. Dit wordt gebruikt als ontvetter van oppervlaktes voor het schilderen bijvoorbeeld.

Ook ammoniak is niet geheel ongevaarlijk en kan zeer schadelijk zijn voor de longen. Ammoniak mag dan ook niet worden verhit, want dan ontstaat er ammoniakdamp en dat kan dan leiden tot schade aan de longen.

Een sector waar ammoniak veel tot uitstoot komt is de agrarische sector. Dit gaat de laatste jaren wel veel beter want in de periode van 1990 tot 2015 is de uitstoot met 68% verminderd.

Hoe kan dit schadelijk zijn?

Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor alle rioolvoorzieningen in het bedrijf tot en met de aansluiting op het riool op de perceelgrens. Bij een rioollucht in het toilet, het gebouw of het terrein betekent dat problemen met het waterslot of stankslot. Hierdoor komen de rioolgassen in het bedrijfsgebouw, hetgeen niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de medewerkers.

De rioolgassen kunnen door slechte water- of stanksloten uit het riool ontsnappen. Voorkom dit door bij de aanwezigheid van een rioollucht altijd op zoek te gaan naar de oorzaak hiervan, zoals een slecht functionerende geurafsluiter.

Meer informatie
 
Nieuwsbank banner