Audiovisueel

Audiovisueel

Audiovisueel is de combinatie van geluid en beeld wat in verschillende vormen gebruikt kan worden: bewegende beelden, commercials, trailers, bedrijfsfilms, presentaties, (interne) communicatie etc.


Facilitair

Het is van belang dat het audiovisueel overdragen van informatie altijd mogelijk is binnen de organisatie. Denk hierbij aan het scherm in vergaderzaal, presentatieruimtes en andere plekken waar wordt vergaderd of kennis wordt overgedragen. De afdeling facilitair is verantwoordelijk voor de inkoop, controle, beheer en onderhoud. Wanneer deze apparatuur niet functioneert, is het aan de afdeling facilitair om dit zo snel mogelijk weer op orde te krijgen.


Audiovisueel op de werkvloer

De laatste jaren is het toepassen van audiovisuele oplossingen buitengewoon krachtig gegroeid. Waar aan het begin van de eeuw zichtbaar was dat er vooral gebruik werd gemaakt van losse audiovisuele producten wordt er nu vergaderd/gepresenteerd in audiovisueel ingerichte ruimtes.

Monitoren
Er zijn processen die streng gemonitord moeten worden, bijvoorbeeld verkeersdrukte, op vliegvelden en in meldkamers. In deze ruimte zie je vaak een video Wall, dit is een complete muur vol met schermen.

Ontspanning/ infomeren
Mensen informeren doormiddel van een LED scherm of video Walls. Zo kunnen medewerkers het bedrijfsnieuws zien, maar ook het menu van de dag, nieuws, weer- en verkeersinformatie, etc. Wordt vooral toegepast in koffiecorner, bedrijfsrestaurant, kerkzaal, lounge, ontvangstbalie, winkels, etalages, wachtruimte of showroom.

Lesgeven
Audiovisuele aspecten worden steeds meer van belang bij scholing. Denk hierbij ook aan (PowerPoint) presentaties en animaties. Voorheen werd de lesstof behandeld in het klaslokaal en de opdrachten thuis gemaakt. Nu wordt de lesstof thuis doormiddel van een informatieve video behandeld, hierdoor kan ieder kind of zijn/haar tempo leren. In het klaslokaal worden opdrachten gedaan om te zien of de stof goed opgenomen is en juist toegepast wordt. Het grote voordeel van deze methode is dat als leerlingen niet naar school kunnen komen door bijvoorbeeld ziekte kunnen ze de lessen thuis volgen of later inhalen. Ook op universiteiten wordt veelvuldig gebruik gemaakt audiovisuele hulpmiddelen.

Informatieschermen/digibord
Een digibord is een groot touchscreenboard die een verbinding heeft met beamer en computer. Een vinger of pen fungeert als muis. Hierdoor kan degene die naast het bord staat het besturen. Voordeel van het bord is dat je er bijvoorbeeld lijnen op kunnen laten verschijnen waardoor het schrijven of tekenen makkelijker is. Deze borden worden voornamelijk in het onderwijs gebruikt maar vervangen steeds vaker het whiteboard op kantoor. Voordeel hiervan is dat alles wat opgeschreven is met een klik opgeslagen is.

Meekijkruimte
Bijvoorbeeld arts- assistent bij een operatie. Door een microfoon en camera in de operatiekamer te hangen kunnen alle geïnteresseerde meekijken in één ruimte. Deze ruimte moet voorzien zijn van een scherm en de juiste audio. Tevens is het mogelijk om een terugspreek functie te installeren.

Vergaderen
Er zijn verschillende vormen van vergaderen en daardoor ook verschillende wensen omtrent de ruimte en audiovisueel. Doormiddel van beeld en geluid kan iedereen bij een vergadering zijn ongeacht de locatie van de persoon. Mits deze een internetverbinding heeft. Het kan eenvoudig via bijvoorbeeld Skype wanneer het gaat om één medewerker die inbelt. Echter wanneer het gaat om meerdere medewerkers die elkaar allemaal willen zien zal er een software en apparatuur geïnstalleerd dienen te worden om de videoconference gestructureerd te laten verlopen.


Redenen om audiovisuele media in te zetten

De grondslag om audiovisuele media in te zetten is het oplossen van een communicatieprobleem: het laten zien van zaken, die niet of met moeite getoond kunnen worden. En hoe meer de realiteit benaderd wordt, des te hoger de impact.

De gecombineerde kracht van beeld en geluid
Geen enkele vorm van communicatie kan hier tegenop. De mens schrijft en leest pas enkele millennia terwijl communicatie via beelden en geluiden al vele duizenden jaren wordt toegepast.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden
Onderzoek heeft aangetoond dat juist die combinatie van beeld en geluid ervoor zorgt dat informatie goed onthouden wordt. Kortom: een hoge mate van zekerheid van informatieoverdracht.

De snelheid van communicatie
Geen ander medium kan snel en in zo korte tijd grote groepen tegelijk indringend en uniform informeren, motiveren, emotioneren en zelfs beïnvloeden! Met de snelheid van licht en geluid…

Het onderscheidend vermogen
Met audiovisuele media kan een organisatie zich makkelijker en doeltreffender onderscheiden, positioneren en profileren.

Eyecatching
Audiovisuele media vallen op, want bewegende beelden trekken altijd aandacht. Zeg nou zelf: welke elementen op deze pagina vielen u het eerst op?

Het aansluiten op gewoontes
Audiovisuele media passen binnen het dagelijks referentiekader van de doelgroep: televisie kijken.

Het gemak voor de kijker
De doelgroep hoeft weinig moeite te doen om de kennis tot zich te nemen. Het wordt als het ware op een dienblaadje aangeboden. De informatie kan niet onder in een la verdwijnen, omslaan van bladzijden is simpel weg onmogelijk…

Voordelen

  • Kostenbesparend in onder andere loon- en reiskosten;
  • Medewerkers kunnen hun tijd efficiënter indelen;
  • Medewerkers kunnen thuis werken zonder een overleg/vergadering te missen;

Nadelen

  • Minder face to face contact door het vergaderen op afstand;
  • Oudere en minder meegaande medewerkers zullen moeite hebben met aanpassen

Materialen en middelen

LCD/Led schermen, Touche displays, beamer, digibord, audio, videoconference & Collaboration, bedieningspaneel, room management, discussiesysteem, microfoon, projectieschermen, vergadermeubilair met audio, ophangbeugels en statieven, Digitale infrastructuur


Wet- en regelgeving

Portretrecht
Iemand wiens portret in een video voorkomt mag bezwaar tegen de publicatie indienen. Hiervoor moet wel een reden zijn, dit wordt ook wel het redelijk belang genoemd. Alleen de schending van iemands privacy is niet voldoende. Onder redelijk belang vallen privacy- en het financiële belang. Door gefilmde een portretrechtverklaring te laten tekenen, nemen ze afstand van hun recht om bezwaar tegen publicatie van de betreffende video te maken.

Auteursrecht
De maker van de video behoud het recht om de video voor andere doeleinde te gebruiken. In meeste gevallen wordt dit in de offerte voor de video geregeld en bij het tekenen van de factuur wordt tevens de gebruikslicentie getekend. Dit houdt in dat de opdrachtgever toestemming geeft tot het gebruik van de video zoals hij nu is. Wanneer de video opnieuw gemonteerd wordt of aangepast wordt zal deze licentie opnieuw ondertekend moeten worden.

Wet bescherming Persoonsgegevens
Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht.