Asset management

Asset management

Een asset is iets wat waarde voor de organisatie heeft of er in de toekomst voor gaat zorgen dat deze waarde gecreëerd wordt. Assets komen onder activa in de balans te staan. Activa op haar beurt is een term uit de economie waarmee alle bezittingen van een bedrijf worden bedoeld met een onderscheid in vaste en vlottende activa. De grote van de waarde van de activa kan per asset verschillen. Een computerchip kan een asset zijn maar de installatie die draait dankzij deze chip kan ook een asset zijn. Tegenwoordig vallen niet alleen onderhoud en vastgoed onder assets maar ook de positie van een medewerker binnen de organisatie.

Letterlijke vertaling vanuit het Engels is bedrijfsmiddel, hieronder vallen tevens mensen en informatie. Installaties, machine, voertuigen, personen, infrastructuur en gebouwen zijn voorbeelden van assets. Asset management wordt ook wel vermogensbeheer genoemd. Een asset moet zo min mogelijk kosten en zoveel mogelijk rendement opleveren.


Facilitair

Asset management is er om een product/dienst/persoon op de juiste waarde te schatten. Echter is de waarde afhankelijk van de omgeving en materialen en middelen die ze aangereikt krijgen. Het facilitair management zorgt dat de materialen en middelen binnen hun taakgebied in orde zijn zodat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.  De uitvoerbaarheid van assetmanagement is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de hoeveelheid en complexiteit van de assets.

Voordelen van asset management:

– Stabiliteit voor op lange termijn;

– Hogere tevredenheid van klanten en stakeholders;

– Risico’s beter gemanaged;

– Betere financiële resultaten;

– Beslissingen worden vanuit meerder oogpunten bekeken.

Geschiedenis
Van midden jaren ’70 tot eind jaren ’80 heeft het assetmanagement meer vorm gekregen. Ernstige ongevallen, waarbij ook slachtoffers vielen, maar ook milieuschades kregen een grotere impact op de veroorzaker. De aandacht voor het belang van goed werkende machines werd cruciaal. De afgelopen 10 jaar is asset management uitgegroeid tot een vak/functie op zich.  

Asset management vs onderhoudsmanagement.
Bij onderhoudsmanagement wordt gekeken naar een balans tussen risico, kosten en prestatie tijdens het gebruik van de installatie. Bij het asset management wordt gekeken naar de levensduur, indirecte en directe kosten van de installatie. Ook de kosten van de ontmanteling van een installatie worden meegerekend. Kort gezegd wordt er gekeken naar de levens- en kostencyclus van een asset.


Trends en ontwikkelingen

Software Asset Management (SAM)
Onder Sam vallen alle hardware, software en infrastructuur van een organisatie en is onderdeel van IT asset management die het gehele IT als asset behandeld. SAM kijkt naar het beheren, aankopen, onderhouden en implementeren van de assets die onder zijn management vallen. Het doel van SAM is verlagen van de kosten van asset management doormiddel van IT. Tevens zullen de risico’s op juridisch vlak ook minder worden door het accuraat bijhouden van gegevens. Alle lopende licenties kunnen bijvoorbeeld ingevoerd worden waardoor de kans op verlopen van een licentie wordt verkleind.


Normen, wet- en regelgeving

De ISO 55000 geeft als definitie voor asset management: de gecoördineerde activiteit van een organisatie om waarde te realiseren uit activa. Het is een set van procedures en tools voor het optimaliseren van prestaties van de fysieke bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levenscyclus. De ISO 55000 is een internationale norm voor een management systeem voor asset management, De norm behandeld eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren. De norm stelt vast welke topics behandelt moeten worden in het management systeem. De verdere invulling van het systeem is aan de organisatie.

De norm wordt opgesplitst in drie delen:

 – ISO 55000 Asset management op gebied van helicopterview, principe en technologie. Er wordt gekeken naar was asset management precies inhoud en waarop het gebaseerd is. Tevens hoe het geïmplementeerd kan worden in een omgeving en wat het kan opleveren. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van gerelateerde kennis vanuit omliggende onderwerpen.

– ISO 55001 Asset management richt zich op het systeem. Dit is een opsomming van alle basisvereisten voor een managementsysteem.

– ISO 55002 Asset management gaat over de van richtlijnen voor applicaties. De achtergrond van ISO 55001 wordt behandeld als eveneens voorbeelden gegeven die kunnen helpen bij het implementeren van het samengestelde systeem.

Wanneer de ISO 55000 wordt benoemd worden daar ook de ISO 55001 en ISO 5502 mee bedoeld.