Asbestsanering

Asbestsanering

Asbestsanering is het op een veilige manier verwijderen van asbest. Asbest is een verzamelnaam voor verschillende natuurlijke mineralen. Deze stof werd in het verleden veel gebruikt als isolatiemateriaal. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd geconstateerd dat asbest verschillende ernstige ziekten en gezondheidsproblemen voor de mens met zich meebrengt. Zolang asbest nog in een gebonden toestand verkeerd, is er geen gevaar voor de gezondheid. Zodra er echter losse asbestvezels worden ingeademd, wordt de kans op ziekten vergroot. Deze vezels houden zich namelijk vast in de kleine luchtwegen en komen op de longblaasjes terecht. Al sinds 1994 is asbest een verboden grondstof in Nederland en vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De overheid stimuleert de verwijdering van asbestdaken door subsidies.


Facilitair

Asbestverwijdering is een precieze klus en brengt veel gevaren met zich mee. Daarom is het van belang dat dit zorgvuldig gebeurt en wordt uitbesteed aan professionele bedrijven, gespecialiseerd in asbestsanering. De facilitair manager zal er voor zorgen dat dit op de juiste wijze wordt gecoördineerd en inkooptechnisch op een zo verantwoord mogelijk manier plaatsvindt.

 Dat asbest risico’s met zich meebrengt voor onze gezondheid, is alom bekend. Het is daarom ook niet gek dat de overheid zo streng is geworden op het met zorg verwijderen van asbest. Door asbest kunnen vervelende ziektes de kop op steken en om deze risico’s zo klein mogelijk te maken, is het verwijderen van asbest, waar het bloot kan komen te liggen, noodzaak. Wanneer asbestdaken verwijderd worden, wordt er een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en worden er allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen.


Soorten

De naam asbest komt vanuit het Grieks en is afgeleid van het woord ‘asbestos’. Dit betekent onverwoestbaar of onvergankelijk.  Er zijn twee soorten asbest als er wordt gekeken naar de samenstelling, structuur en de vorm ervan.  De amfiboolgroep en de serpetijngroep.

Amfibool
Deze vorm van asbest bestaat uit verschillende soorten asbest. De amosiet, crocidoliet, tremoliet (ofwel grijs asbest), actinoliet (ook wel groen asbest genoemd) en uit de anthofyliet (dit wordt ook wel de gele variant van asbest genoemd). De Amosiet (bruin asbest) en de Crocidoliet (blauw) komen het vaakst in deze groep voor. Deze vorm is een naaldvormige vezel wat te vergelijken is met staaldraad.

Serpentijn
Ongeveer 85% van alle asbesthoudende toepassingen bevat serpentijn. Serpentijn is het witte asbest, deze vezel is te vergelijken met een touw en is dan ook gekruld.


Stappenplan

1)   Stel vast of er asbest in het materiaal verwerkt zit; Vraag uzelf dan af waar er precies asbest in kan zitten. In nieuwe producten wordt er al geen asbest meer gebruikt, omdat dit al sinds 1994 verboden is in Nederland. Echter is het lastig te achterhalen waar wel en waar geen asbest in verwerkt zit. Vaak zit asbest verwerkt in wat oudere gebouwen en/of producten. Met het blote oog is asbest haast niet te herkennen, het is daarom raadzaam dit te laten onderzoeken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

2)   Mag het blijven zitten of moet het weg? Het is niet altijd noodzakelijk asbest te verwijderen. Bij asbestdaken is het gezondheidsrisico erg groot, dus vandaar dat dit in alle gevallen wel verwijderd moet worden.  Als er asbest verwerkt zit in een pijp of bijvoorbeeld een vensterbank, en de vezels zitten nog stevig vast? Dan hoeft het niet nodig zijn dit te laten verwijderen en kan het zelfs veiliger zijn om het te laten zitten in verband met het vrijkomen van de asbestvezels bij verwijdering. Bovenstaand geldt niet wanneer de materialen beschadigd zijn, contacteer dan een gespecialiseerd bedrijf.

3)   Wie is er verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest? Stel vast wie de eigenaar is en inventariseer wat de vervolgstappen zijn. Moet het weggehaald worden of is de situatie dusdanig ongevaarlijk dat het kan blijven zitten?

4)   Hoe moet het verwijderd worden? Als blijkt dat uw dak asbest bevat, dan mag het in een aantal gevallen niet zelfstandig worden verwijderd. Wanneer het dak groter is dan 35 m2, er dakleien op het dak aanwezig zijn, als het gaat om asbest in het pand of in materiaal van het bedrijf.  Zorg dat u goed bent voorbereid op de verwijdering van asbest, denk bijvoorbeeld aan het regelen van een sloopvergunning.

5)   Wie betaalt er voor de asbestsanering? wanneer blijkt dat u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het asbestmateriaal, dan zullen daar kosten bij komen kijken. Het is mogelijk hiervoor subsidie aan te vragen als u de asbest laat verwijderen door een asbestbedrijf.


Normen, wet- en regelgeving

Op 1 april 2012 is het bouwbesluit in werking getreden. Hierin staat onder andere vermeld wat de procedure is rondom  het verwijderen en/of omgaan met asbest. Er moet bijvoorbeeld een sloopmelding ingediend worden als asbest wordt verwijderd. Ook als er bij een kleine verbouwing asbest wordt gevonden is een sloopmelding nodig.

In artikel 3 van het asbestverwijderingsbesluit 2005 staat vermeld wanneer een asbestinventarisatierapport nodig is. In het besluit asbestwegen milieubeheer staat beschreven dat het verboden is een pad of erf te hebben waar de concentratie asbest wordt overschreden.

Als er in Nederland asbestonderzoek wordt uitgevoerd, gebeurt dit volgens gestandaardiseerde methoden. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd rondom het asbest gebeuren. Daarom zijn de normen herzien.

NEN 5707: bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond.

NTA 5727:2004 nl: methode voor bepaling van het  gehalte aan asbest in waterbodem en baggerspecie.