Nijmegen gaat 160 panden verduurzamen

Nijmegen gaat 160 panden verduurzamen

De gemeente Nijmegen gaat de gemeentelijke en maatschappelijke vastgoedportefeuille verduurzamen. Zo’n 160 panden – in totaal 200.000 vierkante meter – wordt verduurzaamd. Hiermee wil de gemeente de groene ambities vormgeven en een voorbeeld zijn voor bedrijven én inwoners in Nijmegen.

Een deel van de panden moet sowieso al verduurzaamd worden om te voldoen aan de wettelijke eisen, in 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. Niet alle gebouwen van de gemeente Nijmegen voldoen daar op dit moment aan. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om panden volledig energieneutraal te maken wat overeenkomt met de Europese doelstelling voor 2050.
Daarnaast wil de gemeente Nijmegen inspelen op het verwachte beleid voor 2030 waarin alle gebouwen energielabel A moeten hebben én gasloos moeten zijn.Er staat de gemeente een flinke opgave te wachten, met name omdat een groot deel van de 160 panden een monumentale status heeft. Dat vraagt om een specialistische aanpak omdat de uitstraling van het gebouw behouden moet blijven.
De komende tijd wordt bekeken welke maatregelen er nodig zijn om de gebouwen minimaal label C te geven én worden diverse scenario’s uitgewerkt. Het doel is om de duurzame en groene ambities uiteindelijk worden geïntegreerd in de meerjarige processen van vastgoedbeheer en onderhoud.


04-10-2019