NEVI en Intrakoop leren zorg duurzamer inkopen

NEVI en Intrakoop leren zorg duurzamer inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen. Klimaatneutraal inkopen. En Circulair inkopen. Het zijn de onderwerpen van drie workshops voor inkopers in de zorg. Intrakoop en NEVI hebben een project- en programmaplan ingediend bij het Ministerie van VWS. Door duurzamer te gaan inkopen kunnen veel zorgorganisaties hun betrokkenheid bij de Green Deal Duurzame Zorg nader gestalte geven.

Zorgorganisaties hebben door hun inkoopactiviteiten zelf de regie over de toeleveringsketen. Ze kunnen zo de vraag naar duurzaam of circulair geproduceerde producten creëren of stimuleren. Intrakoop en NEVI beseffen dat dit alles begint met het vergroten van de kennis over duurzaam inkopen. Het programma wordt afgetrapt met drie workshops, die door NEVI worden verzorgd. Deze zijn bedoeld voor alle medewerkers in de zorg, die invloed uitoefenen op de inkoop van producten en diensten. Zij krijgen de kans om de footprint van de zorgverlening mede te verkleinen, terwijl de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg juist wordt verhoogd.

De drie workshops duren allemaal één complete dag. Ze worden aangeboden in de periode van begin november tot en met eind januari. Plaats van handeling is Media Plaza/ Jaarbeurs in Utrecht. Deelname aan de workshops is gratis maar niet vrijblijvend. Verwacht wordt dat de opgedane kennis praktisch wordt toegepast én wordt gedeeld. Meer informatie over de data is te vinden op de websites van de inkooporganisaties: www.intrakoop.nl en www.nevi.nl


04-10-2019