Informatiebeveiliging Amphia gecertificeerd

Informatiebeveiliging Amphia gecertificeerd

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar
medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld.
Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft als een van de weinige
ziekenhuizen in Nederland een ISO27001 én NEN 7510 certifcering behaald. Deze laatste geeft uitgangspunten voor maatregelen die zorginstellingen kunnen treffen.

Er wordt in de zorgsector steeds meer informatie bewaard en uitgewisseld. Deze is vrijwel altijd vertrouwelijk van aard. Zorginstellingen liggen dan ook onder een vergrootglas als het gaat om de manier waarop ze met data omgaan. Amphia wil bewijzen dat er goed wordt omgegaan met medische gegevens van patiënten. Wanneer een organisatie aan de ISO27001 en NEN 7510 normering voldoet, toont ze aan dat ze er alles aan doet om gevoelige informatie te beschermen. Amphia kiest voor een certifcering die nog weinig ziekenhuizen hebben en loopt
daarmee voorop. Bij Amphia heeft bijvoorbeeld een zorgverlener alleen toegang tot de gegevens van de eigen patiënten. Als men zich toegang verschaft tot een ander dossier gaan er onmiddellijk alarmbellen af. De implementatie van deze nieuwe werkwijzen is helemaal uit eigen gelederen tot stand gekomen. De certifcering is met eigen personeel als maatwerk voor Amphia ingericht.


18-11-2019