Het Nieuwe Werken: terug naar vaste werkplekken?

Het Nieuwe Werken: terug naar vaste werkplekken?

De afgelopen jaren vormde Het Nieuwe Werken een trend binnen overheidsorganisaties. Geen vaste bureaus en kantoren meer voor elke ambtenaar, maar flexwerkplekken in grote open kantoorruimtes. Met de komst van het coronavirus gaan er steeds meer geluiden op deze kantoortuinen te sluiten. Gaan we weer terug naar de oude situatie?

Een laptop of iPad waarmee je op elke locatie in kan loggen op de werkservers. Het is in de overheidswereld de laatste jaren gangbaar geworden. De oude kantoorhokjes maakten plaats voor open ruimtes met grote tafels waar ambtenaren kunnen werken. Het moet leiden tot meer overleg en contact, betere samenwerking en een meer open en toegankelijke organisatie. Een prima doelstelling, maar de coronacrisis zet deze manier van werken ineens in een ander daglicht.

Toen Nederlanders massaal thuis moesten gaan werken, waren de overheidsinstellingen wel in het voordeel. Ambtenaren waren al gewend geen eigen werkplek meer te hebben en ook de digitale systemen waren veelal al geschikt om vanaf andere locaties in te loggen. Naar verwachting zal deze vorm van thuiswerken ook na de corona-periode nog doorgang vinden. Het thuiswerken was al langer in opmars, maar leidinggevenden maakten zich nogal eens zorgen over de werkprestaties. Gebleken is nu dat het thuiswerken de meeste ambtenaren goed afgaat.

Maar wat betekent dit voor Het Nieuwe Werken? De komende tijd zullen ambtenaren nog volop thuis moeten werken en als straks de stap naar het overheidsgebouw weer kan worden gezet, zijn daar aanpassingen nodig. Het coronavirus is niet zo snel weer vertrokken – het kan nog ruim een jaar duren voor er een vaccin is – en dus dienen organisaties maatregelen te nemen. De kantoortuin met de vele flexwerkplekken is dan niet ideaal.

1,5 meter afstand houden wordt al lastig, maar vooral de hygiëne speelt een grote rol. Door werkplekken te delen en bureaus en stoelen te delen, ontstaat er een potentiele bron van besmetting. Ook de airconditioning kan een mogelijke rol spelen bij verspreiding van virussen. Door deze lager te zetten kan dit worden voorkomen. Voor de facilitaire afdeling breken spannende tijden aan als de ambtenaren weer in het gebouw mogen werken. Het is belangrijk goed de 1,5 meter afstand in acht te nemen door werkplekken meer te spreiden én deze te voorzien van een scheidingsscherm. Ook bewegwijzering op de vloeren kan helpen ambtenaren te stimuleren meer afstand te houden. De schoonmaakdiensten zullen ook frequenter moeten plaatsvinden en daarbij dient te worden gezorgd voor voldoende mogelijkheden om de handen te wassen.

Of dit ook het einde betekent van Het Nieuwe Werken? Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Wel wordt er vanuit gegaan dat onze werkomgeving zal gaan veranderen én dat we onze tijd anders gaan indelen. Meer thuiswerken en dus de tijd flexibel indelen is daarbij zeker een reële optie. We hebben inmiddels ondervonden dat digitaal vergaderen vrij eenvoudig te realiseren is. De flexwerkplekken binnen het pand zullen ruimer worden ingericht om zo verspreiding van virussen te voorkomen.

Voor de facilitaire afdeling betekent dit dat er goed moet worden nagedacht over de inrichting van het overheidsgebouw. Waar komen de werkplekken, hoe worden deze verspreid, hoe staat het met de schoonmaak en is zijn de digitale systemen geschikt om vaker digitaal te vergaderen of extern in te loggen. Allerlei vraagstukken die de komende tijd centraal zullen staan.


12-05-2020