Direct Duidelijk Brigade tegen ambtenarentaal

Direct Duidelijk Brigade tegen ambtenarentaal

Ambtelijk taalgebruik. Het is vast binnen uw ambtelijke organisatie een hot item. Doordat brieven van overheidsinstanties vaak vol staan met lange en voor leken onbegrijpelijke zinnen, scoort de communicatie vanuit onder meer gemeenten niet hoog. Om dit probleem op te lossen gaat de rijksoverheid taalcoaches inzetten. Zij gaan ambtenaren van allerlei overheidsinstellingen trainen in duidelijk schrijven.

De opgerichte Direct Duidelijk Brigade gaat het land in om ambtenaren te helpen met het begrijpelijker maken van teksten. Op die manier moet de overheidscommunicatie én dienstverlening worden verbeterd. De leden gaan helpen bij het herschrijven van teksten en advies geven over begrijpelijk communiceren.

Bij overheidsorganisaties komen regelmatig klachten binnen over onduidelijke communicatie. Dat komt de dienstverlening niet ten goede. Door te zorgen dat alle communicatie-uitingen in begrijpelijke taal worden geschreven, worden onduidelijkheden voorkomen. Hierdoor neemt de klanttevredenheid toe. Wat ligt hier voor taak voor de facilitaire afdeling? Door gasten vriendelijk te ontvangen en te woord te staan is veel winst te behalen. Als  receptionisten vervolgens folders meegeven die niet begrijpelijk zijn, zaait dat verwarring en zullen bezoekers minder tevreden zijn. Investeer dus in duidelijke materialen en geef heldere instructies hierover aan ambtenaren en medewerkers.


19-11-2019