Met een agendapunt staat de tijd nooit stil

Alleen bij voldoende relevantie of op uitnodiging worden agendapunten opgenomen in de rubriek Agenda van de Media Facilitair Journaal. Naast plaatsing op dit platform worden zij opgenomen in de Agenda van het schriftelijke en gedigitaliseerde Facilitair Journaal, dat veertiendaags verschijnt.

Onderstaand kunt u aan de hand van een aantal vragen en antwoorden lezen hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo uw vraag en/of antwoord er niet bijstaan, neem dan gerust contact op.

Peter J. Latjes,

ln.laanruojriatilicaf@revegtiU


Wat is een agendapunt? 
Of het nu om webinars, congressen, workshops of seminars gaat, bijeenkomsten staan altijd garant voor sociale en cognitieve verrijking. Daarom treffen bezoekers in deze rubriek een aanbod aan van wat er in het Nederlandse taalgebied door uiteenlopende partijen wordt aangeboden. Van professionele congressen tot workshops van toeleveranciers over producten. Allemaal interessante bijeenkomsten, die de verantwoordelijken op het gebied van werkplekbeheer, gebouwomgeving en gebouwbeheer digitaal en/of fysiek kunnen bijwonen. Zo kunnen zij hun kennis van een of meerdere vakgebieden in het facilitair management of gebouwbeheer aanvullen. De bijeenkomsten worden in chronologische volgorde geplaatst.

Wat is de beste aanlevering van een agendapunt?
Voorzie uw agendapunt bij voorkeur van een prikkelende kop, een toepasselijke foto, een URL voor wie meer informatie wil lezen en de datum. Houd er rekening mee dat:

  • De kop zoveel mogelijk is beperkt tot de essentie van het agendapunt (maximaal 55 lettertekens, incl. spaties).
  • De foto géén verwijzing bevat naar bedrijfsnaam, website, datum, oproep of andere toevoegingen aan de afbeelding, want dan is de afbeelding onbruikbaar.
  • Bijdragen uitsluitend via de Nieuwsbank aangeleverd kunnen worden.
  • Uw bijdrage voorzien is van een url, waar de belangstellenden meer informatie kunnen lezen.


Hoe gaat de redactie met aangeleverde agendapunten om?
In beginsel wijzigt de redactie niets aan een agendapunt. Wel kijkt de redactie deze bijdrage eerst na op stijl- en taalfouten, onleesbaarheid, ongewenste toevoegingen als digitale doorverwijzingen, oproepen tot meer informatie, aparte vermeldingen van website, onnodige product- en/of bedrijfsnamen, etc. In die gevallen en in alle andere gevallen van ongewenste toevoegingen, past de redactie de aangeleverde bijdrage voor agendapunt aan. De omvang van een agendapunt is onbeperkt. De redactie kort deze wel in bij een te grote omvang of als de tekst niet relevant genoeg is.Hoe is de publicatie van agendapunten opgebouwd?
De opbouw van een agendapunt is als volgt: van iedere aangeleverde bijdrage stelt de redactie een kort bericht samen, dat op de homepage van de rubriek Agenda wordt geplaatst. Zo’n bericht bestaat uit een foto met de vermelding van het dossier, waaronder het agendapunt valt, de publicatiedatum, een korte introductie en een verwijzing naar de achtergrondinformatie over het agendapunt onder de functie Lees meer.

Na doorklikken (Lees meer) ziet de lezer de kop van de bijdrage, de foto, eventueel naam en organisatie van de persoon die de bijdrage heeft aangeleverd,  tekstbijdrage en publicatiedatum. Iedere bijdrage wordt afgesloten met de verwijzing Meer informatie, die door verwijst naar de aangeleverde url, waar de lezer meer kan lezen over de bijeenkomst. Onder ieder agendapunt staan het vorige en volgende agendapunt aangegeven.

Wat gebeurt er met agendapunten ná publicatie?
Nadat het bericht over een agendapunt is geplaatst, blijft deze ongewijzigd en tot en met de dag van de bijeenkomst op de website staan. Wel is lezen van agendapunten alleen mogelijk via het bericht of via de url in de browser.

Agendapunten kunnen alleen door ingelogde lezers ingezien worden, tenzij het agendapunt is gekoppeld aan een communicatie-abonnement.

Wat zijn de voorwaarden voor publicatie in de rubriek Agenda?
• Publicatie van agendapunten is kosteloos. Alleen een communicatie-abonnement voor een agendapunt is betaald.
• De redactie publiceert van iedere organisatie maximaal één agendapunt per 6 maanden, met uitzondering van communicatieabonnementen en deelnemers aan de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Als door dezelfde organisatie in een tijdsbestek van 6 maanden meerdere agendapunten worden aangeleverd, zal alleen het eerst aangeleverde agendapunt worden geplaatst.

Waaruit bestaat de doelgroep?
De doelgroep van de website bestaat uit de verantwoordelijken op het gebied van facilitair management en/of gebouwbeheer. Van hen hebben er zich ruim 65.000 professionals geregistreerd.

Agendapunten uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank
Agendapunten zijn uitsluitend aan te leveren via de Nieuwsbank. Zodat het agendapunt meteen digitaal verwerkt kan worden. Dat geeft de minste kans op fouten, leidt tot de snelste verwerking en biedt alle gewenste communicatiemogelijkheden. Alleen op basis daarvan kan de uitgever voor ieder agendapunt een snelle plaatsing en kosteloze publicatie garanderen.