Agenda

Uitdagingen van de energietransitie

We zitten middenin de energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen, naar volledig hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Hierdoor moeten bedrijven aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen. Ook moeten er energiebesparende maatregelen genomen worden om te verduurzamen. Voor veel ondernemers is dit een uitdaging. Vooral in deze tijd waarbij de aandacht steeds meer veranderd naar herstructureren, kosten besparen en duurzaamheid op lager pitje komt te staan. 

Hoe gaat u hiermee om? En met welke praktische handvatten kunt u blijven verduurzamen?  

Aan deze tafel zoomen we verder in de op de bedrijfspanden en energielabels. Welk label heeft uw bedrijfspand en hoe ziet de weg eruit naar label A in 2030? 

Deze kennistafel vindt plaats op 07 september 2021 • 13:30 uur

Wilt u zich inschrijven klik dan hieronder op meer informatie

Meer informatie