Agenda

Risicogericht optimaliseren van brandveiligheid

Binnen gebruiksfuncties worden veel bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen genomen om branden te voorkomen en de effecten van brand te beperken. Brandblusmiddelen is daar een van.

Voor het bestrijden van brand worden of zijn gebruiksfuncties op grond van het Bouwbesluit voorzien van brandslanghaspels. Aanvullend worden vaak brandblussers geplaatst. Voor de projectering wordt in de regel de in Nederland gerespecteerde norm NEN-4001 toegepast. De belangrijkste parameters hierin zijn gebruiksfunctie, oppervlakte en soort blusmiddel; regelgerichte projectering dus.

In deze interactieve workshop worden de deelnemers onder andere meegenomen in:

  Het wettelijk kader voor de projectering van brandblusmiddelen.

  De keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.

  De methode van risicogerichte projectering met inachtneming van het normenkader.

  De innovaties op het gebied van brandblusmiddelen.

  De samenhang hiervan met andere voorzieningen, maar ook met de menselijke factor.

  De toegevoegde waarde voor organisaties in termen van mogelijke slachtoffers en schade, bedrijfscontinuïteit, exploitatielasten en duurzaamheid.

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van casuïstiek.

De informatie en casuïstiek uit deze workshop stelt deelnemers in staat om op een risicogerichte wijze een objectieve keuze en projectering van brandblusmiddelen te maken en daarmee de brandveiligheid te verhogen. 

Na afloop van de workshops krijgen alle deelnemers een hand-out van de presentatie en een certificaat van deelname uitgereikt.

Deze workshop vindt plaats op 13 oktober 2022

Wilt u zich inschrijven klik dan hieronder op meer informatie

Meer informatie